Viešųjų investicijų Klaipėdoje apžvalga

 

Klaipėdos miesto savivaldybė įvairiose stadijose įgyvendina projektų už 211 mln. Lt. (ES 153 mln. LRVB 8,5 mln., savivaldybės biudžeto lėšos 41 mln., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos 9,2 mln., kt.lėšos 9 mln. Lt)
Nuo 2011 metų iki 2013 metų teko didelė atsakomybė už viešųjų investicinių projektų planavimą ir įgyvendinimą. Per šį laikotarpį pavyko sėkmingai įgyvendinti visus suplanuotus projektus, nuo 2011 metų nėra nei vieno žlugusio projekto.
Per 2013 m. parengta ir pateikta 16 paraiškų ES paramai gauti ir kt. pasirašytos 9 finansavimo ir administravimo sutartys. Buvo vykdomi (tęstiniai ir naujai pradėti vykdyti, nepasirašius finansavimo administravimo sutarties) 37 Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai.Įgyvendinamų projektų apimtis sudaro daugiau nei 221 mln. Lt. Iš jų pateikti 5 galutiniai mokėjimo prašymai ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos.
Valstybės investicijų programai pateiktos 7 paraiškos (23 678,4 tūkst. Lt) finansavimui 2014 m. gauti. 2014 m. iš Valstybės investicijų programos skirta 2 580,0 tūkst. Lt. projektams įgyvendinti (Klaipėdos m. baseino (50m) su sveikatingumo centru techniniam projektui bei VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso rekonstrukcijai).
2013 metais vykdomų projektų finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinis
Lėšos tūkst. Lt.
Europos sąjungos (ES)
153068,39
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (LRVB)
8547,5
Savivaldybės biudžetas (SB)
41103,25
Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija (KVJUD)
9288,6
Kitos lėšos (Espperseno fondas, kt. lėšos)
9027,3
Iš viso:
221 035,04
 
image
 
2013 m. intensyviai vyko paruošiamieji darbai su projektais, kuriems siekiama pritraukti ES paramą
Apžvelgiant svarbiausius 2013 metais įgyvendinamus projektus, noriu paminėti, kad ES 2007-2013 metų projektų finansavimo laikotarpio pabaiga yra 2015 metai, ir 2014 metai yra vieni svarbiausių ir būtinų susitelkti ir sėkmingai įgyvendinti visus projektus. Išskirtinai norėčiau paminėti Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžos rekonstrukcijos projekto paraiškos ir viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimą. Paraiška buvo parengta per 2 mėnesius, gautas finansavimas. Tai rodo ypatingai aukštą personalo ir jų darbo kokybės rezultatą.
 
SVARBIAUSI PROJEKTAI:
– Klaipėdos m. baseinas (50m) su sveikatingumo centru. Tai vienas svarbiausių projektų 2013 metais. Padedant konsultantams buvo intensyviai rengiamos konkurso sąlygos, detalizuojama techninė užduotis, vykdytos techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros konkurso procedūros, kurios galutinai bus baigtos 2014 m.   
– Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas. Tęsėsi projekto  „Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4 A.“ Pirmas etapas „Šiaurinės kurtinos atkūrimas; rytinės kurtinos atkūrimas, pritaikant esamą dažų sandėlį; pilies ir bastionų komplekso teritorijos“ įgyvendinimas. Tolimesniam etapui „Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas bei 2-jo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas turizmo reikmėms“ skirta 8,5 mln. Lt. ES parama. Buvo pateikta paraiška, pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Baigiamos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros.
 
image image
Piliavietės teritorijos sutvarkymo projekto nuotraukos
–     Baltijos prospektas ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I statybos etapas.Pavyko pasiekti susitarimus su LR Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) ir atlikti reikalingas procedūras, kad būtų gautas finansavimas šio projekto įgyvendinimui dar 2007-2013 m. ES finansinėje perspektyvoje. Bendra projekto vertė 19 851,9 tūkst. Lt, iš jų ES parama – 12 771,4 tūkst. Lt.,  likusią dalį sutiko finansuoti KVJUD. 2013 m. rugsėjo mėn. 27 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis su KVJUD Nr. J9-1013/Nr. 34-2013-409 dėl finansavimo skyrimo projekto įgyvendinimui (lėšų suma 7 607 450 Lt.. ).
– „Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kultūros ir verslo reikmėms bei viešajam sektoriui). Didžiausias dėmesys skirtas projekto vykdymui, statybos eigai; buvo sprendžiamos problemos, susijusios su projekto įgyvendinimu dėl techninio projekto korektūros, papildomai išspręstas klausimas dėl Lesto transformatorinės Bangų g. projektavimo ir statybos. Transformatorinė būtina objekto energijos tiekimo užtikrinimui pagal LESTO sąlygas.
image . image
Buvusio Tabako fabriko administracinio pastato rekonstrukcija (2011- 2013 m).
Rekonstruojamo objekto veiklai vykdyti buvo parengta Kultūros fabriko veiklos programa 2014-2016 metams, programa patvirtinta 2013-11-28 Tarybos sprendimu Nr. T2-288.
– Integruotos teritorijos investicijos. 2014-2020 m. ES finansinėje perspektyvoje planuojama finansuoti 5 didžiųjų  miestų tikslines teritorijas, kuriose įgyvendinami tvarios miestų plėtros veiksmai. 2013 m. atlikta teritorijos analizė, priimtas Tarybos sprendimas „Dėl 2014-2020 metų integruotos teritorijos vystymo programos rengimo Klaipėdos mieste“, kuriuo pritarta apie 233 ha tikslinės teritorijos (tarp Taikos pr., Galinio Pylimo g., Aukštosios g., Turgaus g., Tiltų g., Danės g., Mokyklos g., Šilutės pl., Kauno g.) ir jos ribų nustatymui. Į šią teritoriją bus investuojamos programos lėšos. Taip pat patvirtintos teritorijos, esančios šalia tikslinės teritorijos, ribos, kurioje bus vykdomi nacionaliniai, regioniniai projektai. Visa integruota teritorija užima apie 510 ha. Parengtas 2014-2020 metų integruotos teritorijos vystymo programos projektas su preliminariu investicinių ir neinvesticinių projektų sąrašu. Jis apsvarstytas savivaldybės administracijoje, pateiktas ministerijoms.
image
Papildomai pritraukta 5,59 mln. Lt. ES paramos Statybininkų prospekto tęsinio tiesimui nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio (Klaipėdos LEZ Lypkių gatvės tiesimas I etapas).
 
Įgyvendinant šias priemones 2013 metais buvo panaudota 15 046 329  Lt  lėšų, iš jų 2 954,181 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto (SB), 830,584 tūkst. Lt savivaldybės Privatizavimo fondo (PF), 4 497,807 tūkst. Lt Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Kelių plėtros ir priežiūros programos),  1837,087 tūkst. Lt  Valstybės investicijų programos lėšos  (VIP), 4 000,0 tūkst. Lt  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų  uosto direkcija ir  500,0 tūkst. Lt Sporto departamento lėšos, 426,4 tūkst. Lt įmonių lėšos pagal paramos, bendradarbiavimo ir kt. sutartis. Visos skirtos lėšos įsisavintos arba savalaikiai perskirstytos. 2013 metais koordinuota projektų vykdymo eiga 14 objektų. 
Svarbiausi 2013 metais įgyvendinti projektai ne Europos Sąjungos finansuojamomis lėšomis:
1.     Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcija. 2013 metais sėkmingai įgyvendintas III etapas (nuo Kalnupės gatvės iki Strėvos g.)
 
image image
Minijos g. rekonstrukcija
2.     Naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdoje, statyba ir teritorijos sutvarkymas
       
      image     image
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos
3.     Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46  rekonstrukcija etapais: IV etapas-dirbtinės dangos aikščių su tribūnomis įrengimas
image
4.     Tilto per Danės upę kapitalinis remontas, laikino tilto projektavimas ir įrengimas
image
5.     Klaipėdos miesto Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės statybos baigiamieji darbai;
6.     Sankryžos iš Butkų Juzės gatvės į S. Daukanto gatvę kapitalinis remontas;
7.     VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės  centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija;
8.     Automobilių stovėjimo aikštelės Pilies g. 2 įrengimas. Archeologiniai tyrimai;
9.     Pajūrio gatvės rekonstrukcija. Projektiniai pasiūlymai.
10.     Tilžės gatvės su žiedine Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryža rekonstrukcijos techninis projektas;
11.     Inžinerinės infrastruktūros statyba Bangų g. 5A;
12.     Statybininkų prospekto tęsinio statyba nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio (Klaipėdos LEZ Lypkių gatvės tiesimas I etapas);
13.     Smeltės gyvenvietės gatvių (Upelio, Veliuonos, Kintų, Dusetų) kapitalinis remontas;
14.     Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos renovacija;
15.     Daržų gatvės rekonstrukcija.
Svarbiausi 2013 metais įgyvendinti projektai, finansuojami Europos Sąjungos lėšomis:
Vadovaujantis savivaldybės teisės aktais pagal paskirtą atsakomybę koordinavau ir pirmininkavau ES paramos lėšomis finansuojamų projektų priežiūros komitetuose:
1.     Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas;
2.     Klaipėdos Varpo gimnazijos pastato šiluminė renovacija;
image
3.     Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas;
4.     Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų;
image
5.     Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos Tilžės g. 39 pastato šiluminė renovacija;
(Dėl 2014-03-15 įvykusios vėtros padarinių statybos procesas objekte yra atnaujintas, situaciją tiria teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.)
6.     J. Janonio g. rekonstrukcijos darbai;
image  
7.     Joniškės g. rekonstrukcija I etapas;
image
8.     Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras, Kretingos g. 44;
9.     Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras Kretingos g. 44;
10.     Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose Danė (II etapas);
11.     Suaugusių asmenų su protine negalia dienos soc. globos centras (2 spec. Mokykla III a. Panevėžio g.);
12.     Dviračių-pėsčiųjų takas Danės upės slėnio teritorijoje nuo Biržos tilto iki Palangos kelio (miesto ribose)
image
   
image
13.     Klaipėdos  Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas;
14.     Vitės pagrindinės mokyklos Klaipėdoje, Dariaus ir Girėno g. 4  pastato modernizavimas;
 
image
15.     Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas;
image
16.     Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, modernizavimas;
17.     Klaipėdos Smeltės progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, modernizavimas;
18.     Kuršių marių akvatorijos  prie ledų rago išvalymas
image
19.     Baltijos pr. ir Minijos sankryžos  rekonstravimas, Baltijos pr. tęsinio statyba;
20.     Klaipėdos miesto baseinas (50 metrų) su sveikatingumo centru: techninio projekto parengimas;
21.     Baltijos  jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus (8)  objektai.      
Užbaigti objektai (9), atliktos ar vykdomos statybos užbaigimo procedūros, suremontuoti objektai ir jų perdavimas savivaldybės nuosavybės įteisinimui (8 objektai): 
1.     Vėtrungės gimnazijos vidaus inžinerinių tinklų rekonstrukcija, Gedminų g. 5,
2.     Švepelių gatvės rekonstrukcija;
3.     Geležinkelio atšakos  LEZ teritorijoje statyba;
4.     Santarvės pagrindinės  mokyklos vidaus inžinerinių tinklų rekonstrukcija, Gedminų g. 7, Klaipėda;
5.     Klaipėdos Verdenės pagrindinės mokyklos pastato šiluminė renovacija;
6.     Lopšelio-darželio Obelėlė Valstiečių g. 10 pastato šiluminė renovacija;
 
image
7.     Lifto įrengimas Klaipėdos 2-ojoje specialiojoje mokykloje;
8.     Danės upės krantinių ir pilies jachtų uosto rekonstrukcija I, III etapai.
9.     Inžinerinės infrastruktūros statyba Dienovidžio ir Užlaukio gatvėse.
 

Klaipėdos miesto savivaldybė įvairiose stadijose įgyvendina projektų už 211 mln. Lt. (ES 153 mln. LRVB 8,5 mln., savivaldybės biudžeto lėšos 41 mln., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos 9,2 mln., kt.lėšos 9 mln. Lt)

Nuo 2011 metų iki 2013 metų teko didelė atsakomybė už viešųjų investicinių projektų planavimą ir įgyvendinimą. Per šį laikotarpį pavyko sėkmingai įgyvendinti visus suplanuotus projektus, nuo 2011 metų nėra nei vieno žlugusio projekto.

Per 2013 m. parengta ir pateikta 16 paraiškų ES paramai gauti ir kt. pasirašytos 9 finansavimo ir administravimo sutartys. Buvo vykdomi (tęstiniai ir naujai pradėti vykdyti, nepasirašius finansavimo administravimo sutarties) 37 Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai.Įgyvendinamų projektų apimtis sudaro daugiau nei 221 mln. Lt. Iš jų pateikti 5 galutiniai mokėjimo prašymai ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos.

Valstybės investicijų programai pateiktos 7 paraiškos (23 678,4 tūkst. Lt) finansavimui 2014 m. gauti. 2014 m. iš Valstybės investicijų programos skirta 2 580,0 tūkst. Lt. projektams įgyvendinti (Klaipėdos m. baseino (50m) su sveikatingumo centru techniniam projektui bei VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso rekonstrukcijai).

2013 metais vykdomų projektų finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltinis

Lėšos tūkst. Lt.

Europos sąjungos (ES)

153068,39

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (LRVB)

8547,5

Savivaldybės biudžetas (SB)

41103,25

Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija (KVJUD)

9288,6

Kitos lėšos (Espperseno fondas, kt. lėšos)

9027,3

Iš viso:

221 035,04

 

2013 m. intensyviai vyko paruošiamieji darbai su projektais, kuriems siekiama pritraukti ES paramą

 

Apžvelgiant svarbiausius 2013 metais įgyvendinamus projektus, noriu paminėti, kad ES 2007-2013 metų projektų finansavimo laikotarpio pabaiga yra 2015 metai, ir 2014 metai yra vieni svarbiausių ir būtinų susitelkti ir sėkmingai įgyvendinti visus projektus. Išskirtinai norėčiau paminėti Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžos rekonstrukcijos projekto paraiškos ir viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimą. Paraiška buvo parengta per 2 mėnesius, gautas finansavimas. Tai rodo ypatingai aukštą personalo ir jų darbo kokybės rezultatą.

SVARBIAUSI PROJEKTAI:

– Klaipėdos m. baseinas (50m) su sveikatingumo centru. Tai vienas svarbiausių projektų 2013 metais. Padedant konsultantams buvo intensyviai rengiamos konkurso sąlygos, detalizuojama techninė užduotis, vykdytos techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros konkurso procedūros, kurios galutinai bus baigtos 2014 m.   

– Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas. Tęsėsi projekto  „Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4 A.“ Pirmas etapas „Šiaurinės kurtinos atkūrimas; rytinės kurtinos atkūrimas, pritaikant esamą dažų sandėlį; pilies ir bastionų komplekso teritorijos“ įgyvendinimas. Tolimesniam etapui „Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas bei 2-jo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas turizmo reikmėms“ skirta 8,5 mln. Lt. ES parama. Buvo pateikta paraiška, pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Baigiamos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros.

–     Baltijos prospektas ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I statybos etapas.Pavyko pasiekti susitarimus su LR Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) ir atlikti reikalingas procedūras, kad būtų gautas finansavimas šio projekto įgyvendinimui dar 2007-2013 m. ES finansinėje perspektyvoje. Bendra projekto vertė 19 851,9 tūkst. Lt, iš jų ES parama – 12 771,4 tūkst. Lt.,  likusią dalį sutiko finansuoti KVJUD. 2013 m. rugsėjo mėn. 27 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis su KVJUD Nr. J9-1013/Nr. 34-2013-409 dėl finansavimo skyrimo projekto įgyvendinimui (lėšų suma 7 607 450 Lt.. ).

– „Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kultūros ir verslo reikmėms bei viešajam sektoriui). Didžiausias dėmesys skirtas projekto vykdymui, statybos eigai; buvo sprendžiamos problemos, susijusios su projekto įgyvendinimu dėl techninio projekto korektūros, papildomai išspręstas klausimas dėl Lesto transformatorinės Bangų g. projektavimo ir statybos. Transformatorinė būtina objekto energijos tiekimo užtikrinimui pagal LESTO sąlygas.

Buvusio Tabako fabriko administracinio pastato rekonstrukcija (2011- 2013 m).

Rekonstruojamo objekto veiklai vykdyti buvo parengta Kultūros fabriko veiklos programa 2014-2016 metams, programa patvirtinta 2013-11-28 Tarybos sprendimu Nr. T2-288.

– Integruotos teritorijos investicijos. 2014-2020 m. ES finansinėje perspektyvoje planuojama finansuoti 5 didžiųjų  miestų tikslines teritorijas, kuriose įgyvendinami tvarios miestų plėtros veiksmai. 2013 m. atlikta teritorijos analizė, priimtas Tarybos sprendimas „Dėl 2014-2020 metų integruotos teritorijos vystymo programos rengimo Klaipėdos mieste“, kuriuo pritarta apie 233 ha tikslinės teritorijos (tarp Taikos pr., Galinio Pylimo g., Aukštosios g., Turgaus g., Tiltų g., Danės g., Mokyklos g., Šilutės pl., Kauno g.) ir jos ribų nustatymui. Į šią teritoriją bus investuojamos programos lėšos. Taip pat patvirtintos teritorijos, esančios šalia tikslinės teritorijos, ribos, kurioje bus vykdomi nacionaliniai, regioniniai projektai. Visa integruota teritorija užima apie 510 ha. Parengtas 2014-2020 metų integruotos teritorijos vystymo programos projektas su preliminariu investicinių ir neinvesticinių projektų sąrašu. Jis apsvarstytas savivaldybės administracijoje, pateiktas ministerijoms.

Papildomai pritraukta 5,59 mln. Lt. ES paramos Statybininkų prospekto tęsinio tiesimui nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio (Klaipėdos LEZ Lypkių gatvės tiesimas I etapas).

Įgyvendinant šias priemones 2013 metais buvo panaudota 15 046 329  Lt  lėšų, iš jų 2 954,181 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto (SB), 830,584 tūkst. Lt savivaldybės Privatizavimo fondo (PF), 4 497,807 tūkst. Lt Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Kelių plėtros ir priežiūros programos),  1837,087 tūkst. Lt  Valstybės investicijų programos lėšos  (VIP), 4 000,0 tūkst. Lt  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų  uosto direkcija ir  500,0 tūkst. Lt Sporto departamento lėšos, 426,4 tūkst. Lt įmonių lėšos pagal paramos, bendradarbiavimo ir kt. sutartis. Visos skirtos lėšos įsisavintos arba savalaikiai perskirstytos. 2013 metais koordinuota projektų vykdymo eiga 14 objektų. 

Svarbiausi 2013 metais įgyvendinti projektai ne Europos Sąjungos finansuojamomis lėšomis:

1.     Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcija. 2013 metais sėkmingai įgyvendintas III etapas (nuo Kalnupės gatvės iki Strėvos g.)

2.     Naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdoje, statyba ir teritorijos sutvarkymas

3.     Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46  rekonstrukcija etapais: IV etapas-dirbtinės dangos aikščių su tribūnomis įrengimas

4.     Tilto per Danės upę kapitalinis remontas, laikino tilto projektavimas ir įrengimas

5.     Klaipėdos miesto Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės statybos baigiamieji darbai;

6.     Sankryžos iš Butkų Juzės gatvės į S. Daukanto gatvę kapitalinis remontas;

7.     VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės  centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija;

8.     Automobilių stovėjimo aikštelės Pilies g. 2 įrengimas. Archeologiniai tyrimai;

9.     Pajūrio gatvės rekonstrukcija. Projektiniai pasiūlymai.

10.     Tilžės gatvės su žiedine Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryža rekonstrukcijos techninis projektas;

11.     Inžinerinės infrastruktūros statyba Bangų g. 5A;

12.     Statybininkų prospekto tęsinio statyba nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio (Klaipėdos LEZ Lypkių gatvės tiesimas I etapas);

13.     Smeltės gyvenvietės gatvių (Upelio, Veliuonos, Kintų, Dusetų) kapitalinis remontas;

14.     Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos renovacija;

15.     Daržų gatvės rekonstrukcija.

 

Svarbiausi 2013 metais įgyvendinti projektai, finansuojami Europos Sąjungos lėšomis:

Vadovaujantis savivaldybės teisės aktais pagal paskirtą atsakomybę koordinavau ir pirmininkavau ES paramos lėšomis finansuojamų projektų priežiūros komitetuose:

1.     Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas;

2.     Klaipėdos Varpo gimnazijos pastato šiluminė renovacija;

3.     Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas;

4.     Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų;

5.     Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos Tilžės g. 39 pastato šiluminė renovacija;

(Dėl 2014-03-15 įvykusios vėtros padarinių statybos procesas objekte yra atnaujintas, situaciją tiria teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.)

6.     J. Janonio g. rekonstrukcijos darbai;

7.     Joniškės g. rekonstrukcija I etapas;

8.     Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras, Kretingos g. 44;

9.     Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras Kretingos g. 44;

10.     Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose Danė (II etapas);

11.     Suaugusių asmenų su protine negalia dienos soc. globos centras (2 spec. Mokykla III a. Panevėžio g.);

12.     Dviračių-pėsčiųjų takas Danės upės slėnio teritorijoje nuo Biržos tilto iki Palangos kelio (miesto ribose)

13.     Klaipėdos  Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas;

14.     Vitės pagrindinės mokyklos Klaipėdoje, Dariaus ir Girėno g. 4  pastato modernizavimas;

15.     Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas;

16.     Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, modernizavimas;

17.     Klaipėdos Smeltės progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, modernizavimas;

18.     Kuršių marių akvatorijos  prie ledų rago išvalymas

19.     Baltijos pr. ir Minijos sankryžos  rekonstravimas, Baltijos pr. tęsinio statyba;

20.     Klaipėdos miesto baseinas (50 metrų) su sveikatingumo centru: techninio projekto parengimas;

21.     Baltijos  jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus (8)  objektai.      

Užbaigti objektai (9), atliktos ar vykdomos statybos užbaigimo procedūros, suremontuoti objektai ir jų perdavimas savivaldybės nuosavybės įteisinimui (8 objektai): 

1.     Vėtrungės gimnazijos vidaus inžinerinių tinklų rekonstrukcija, Gedminų g. 5,

2.     Švepelių gatvės rekonstrukcija;

3.     Geležinkelio atšakos  LEZ teritorijoje statyba;

4.     Santarvės pagrindinės  mokyklos vidaus inžinerinių tinklų rekonstrukcija, Gedminų g. 7, Klaipėda;

5.     Klaipėdos Verdenės pagrindinės mokyklos pastato šiluminė renovacija;

6.     Lopšelio-darželio Obelėlė Valstiečių g. 10 pastato šiluminė renovacija;

7.     Lifto įrengimas Klaipėdos 2-ojoje specialiojoje mokykloje;

8.     Danės upės krantinių ir pilies jachtų uosto rekonstrukcija I, III etapai.

9.     Inžinerinės infrastruktūros statyba Dienovidžio ir Užlaukio gatvėse.