Valdžios prioritetai: nuo statybų iki kultūros

Ateinančius ketverius metus miesto Taryba sieks pagerinti miesto infrastruktūrą, padidinti finansavimą kultūros sektoriui, spręsti darželių trūkumo problemą, glaudžiau bendradarbiauti su uostu. Tai – tik keletas punktų iš norimo patvirtinti veiklos prioritetų sąrašo.

Po savivaldos rinkimų susidariusi valdančioji dauguma pagal savo rinkimines programas sudarė veiklos programą visai kadencijai – ketveriems metams. Dabar šią programą kartu su išskirtais prioritetais siūloma patvirtinti kaip visos Tarybos programą.

Pasak pasiūlymo projektą pristačiusio vicemero Artūro Šulco, veiklos programa buvo formuota atsižvelgiant į koalicijos partnerių rinkiminius pažadus.

„Įstatymai numato ir mes matome prasmę, kad ta veiklos programa būtų patvirtinta kaip Tarybos programa. Panašiai elgiasi ir Vyriausybė, kai Seime suformuota dauguma parengia programą, ji patvirtinama ir tampa visos valstybės programa. Formaliai gali atsitikti taip, kad jei neatliksime šio žingsnio, valdininkai gali sakyti, kad ne mes čia susitarėme ir to nevykdysime. Tai taptų labai aiškia nuoroda, ko reikia pasiekti”, – aiškino A. Šulcas.

Siūlomame patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2015-2019 metų veiklos prioritetų sąraše numatoma siekti švaraus miesto, saugios ir sveikos aplinkos klaipėdiečių šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant pietinės miesto dalies viešųjų erdvių, miesto parkų ir paplūdimių atnaujinimui, tobulinti Klaipėdos viešojo transporto ir dviračių takų sistemą.

Taip pat norima parengti naują Bendrąjį miesto planą, pasirengti ir pradėti įgyvendinti svarbiausių miesto transporto mazgų, Atgimimo aikštės rekonstrukcijas, naujo baseino ir tilto per Danės upę statybas, didinti miesto bibliotekų prieinamumą gyventojams, plėsti jaunimo užimtumo centrų tinklą, rekonstruoti Klaipėdos jaunimo centrą, inicijuoti naujų globos namų statybą, patenkinti vietų poreikį ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir suvienodinti vaikų, lankančių biudžetines ir privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, finansavimo sąlygas, suteikti galimybę privačioms ugdymo įstaigoms pretenduoti į Savivaldybės finansavimą.

Be to, politikai deklaruoja, kad ruošiasi griežtai reguliuoti monopolinių paslaugų teikėjų veiklą, subalansuoti komunalinius mokesčius ir gerinti paslaugų kokybę, siekti tikslingos ir visiems prieinamos socialinės paramos, remti NVO plėtrą, didinti e. paslaugų kiekį, gerinti jų kokybę ir plėtoti tiesioginės demokratijos principus ir t.t. Taip pat norima skatinti investicijas ir verslą, padvigubinti finansavimą kultūros sektoriui, siekti glaudesnio miesto ir uosto bendradarbiavimo ir realaus miesto vaidmens uosto valdyme, gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

A. Šulco teigimu, remiantis Tarybos patvirtintais veiklos prioritetais, Savivaldybės administracija pagal kiekvieną punktą turės sudėlioti veiksmų planą, kaip pasiekti tikslus.

„Matome, kad kai kuriuos dalykus reikėtų padaryti greičiau nei tai numatyta strateginiame plane. Čia išvardinti tie dalykai, kurie turėtų turėti pirmumo teisę”, – tvirtino A. Šulcas.

Tokiai programai vakar jau pritarė miesto Tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetas.

 

Daugiau skaitykite: http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/valdzios-prioritetai-nuo-statybu-iki-kulturos-1378743/

© Egidijaus JANKAUSKO nuotr.