Uosto plėtros planams – politikų pastabos

Nuo pat 2004-ųjų rengiamas uosto ir rezervinės uosto teritorijos detalusis planas tarp Baltijos prospekto tęsinio ir Senosios Smiltelės gatvės jau keliauja į Klaipėdos miesto tarybą. Vis dėlto savivaldybės Teritorijų planavimo komitete dėl jo dar pareikšta klausimų – kas ir kaip miestui kompensuos už griausimus pastatus.

Šiuo detaliuoju planu perplanuojamos uosto ir rezervinės uosto teritorijos. Jos pritaikomos perspektyviniam uosto bendrovių veiklos vystymui, numatoma privažiuojamųjų geležinkelių plėtra, gatvių tinklo pertvarkymas. Taip pat keičiasi teritorijos tarp Žalgirio ir Nemuno gatvių statusas – jos siūloma nebelaikyti rezervine, nes arti yra gyvenamieji namai.

Specialistų jau palaimintas ir tvirtinti miesto Tarybai paruoštas detalusis planas naujos sudėties Teritorijų planavimo komitete vis dėlto užkliuvo.

Pasak komiteto pirmininkės Ramunės Staševičiūtės, jei bus griaunami geležinkelio plėtrai trukdantys pastatai Nemuno g. 24 ir 28, ko gero, turintys kultūros paveldo vertybių požymių, miestas turėtų už šį praradimą gauti kompensaciją.

Komitete taip pat atkreiptas dėmesys, kad iš dabar naudojamo pastato išsikelti turės Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, bus griaunamas vaikų darželis "Aušrinė". Pabrėžiama, jog už tai taip pat turėtų būti atlyginta, kad miestas galėtų vaikus įkurdinti kur nors kitur – galbūt ir naujame pastate, tačiau tame pačiame rajone.

Pasak R. Staševičiūtės, reikėtų pagalvoti ir apie oro monitoringo stotelės statybą kur nors šalia šio detaliojo plano apimamos teritorijos, kad gyventojai būtų informuojami apie oro taršą.

Tvirtinti detalųjį planą Klaipėdos miesto taryba planuoja šį ketvirtadienį.

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/uosto-pletros-planams—politiku-pastabos-599455/