Uostamiesčio vaikų maistui – didesnis dėmesys

Maisto saugos kontrolieriai dažniau informuos savivaldybę apie švietimo įstaigų valgyklose atliktus patikrinimus. Iki šiol ataskaita būdavo teikiama kas pusmetį, o dabar – kartą per mėnesį. Permainas lėmė viename uostamiesčio lopšelių-darželių išaiškinta maisto vagystė.

Trūksta savikontrolės

Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pernai patikrino 55 valstybines ir 7 privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Tai sudaro 98 proc. visų tokių įstaigų veikiančių mieste.

Buvo surengti 69 patikrinimai, iš jų 59 – planiniai, 10 – neplaninių. 45 patikrinimų metu pažeidimų nebuvo nustatyta.

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Antanas Bauža atkreipė dėmesį, kad visose valstybinėse įstaigose yra maisto skyriai, kuriuose gaminamas maistas.

Privačiuose darželiuose šią paslaugą teikia kitos įmonės – pagaminti patiekalai atvežami.

Anot A.Baužos, pernai dėl maisto darželiuose gauta daugiau vartotojų skundų. Jų skaičius, palyginti su ankstesniais metais, išaugo 75 proc. Buvo gauti 4 skundai, o prieš metus – vienas. Pasitvirtino taip pat tik vienas.

Vadovas akcentavo, kad tėvai dažniausiai skundžiasi ikimokyklinio ugdymo įstaigose gaminamų patiekalų kokybe.

Atliekant patikrinimus, įstaigose nustatyta 40 įvairių pažeidimų. Daugiausia – bendrų higienos. Tokių atvejų buvo 22. Tai sudarė 50 proc. visų pažeidimų šiose įstaigose.

Antroje vietoje – savikontrolės pažeidimai. Tokių nustatyta 9. Tai sudarė 22,5 proc. visų pažeidimų. Technologijų pažeidimų užfiksuota trys, personalo higienos – du, produkto atsekamumo – du, produktų laikymo sąlygų – vienas. Vienu atveju rasta produktų, kurių galiojimas pasibaigęs.

A.Bauža tvirtino, kad, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo bendrų higienos ir technologijų pažeidimų. Aktualūs išlieka savikontrolės pažeidimai. Jų skaičius panašus, kaip ir užpernai.

„Reikia pasidžiaugti, kad dalis darželių maisto paruošimų skyrių yra renovuoti, tačiau kelių įstaigų patalpoms reikalingas kapitalinis remontas. Tarp jų – lopšeliai-darželiai „Vėrinėlis“, „Putinėlis“, – pabrėžė vadovas.

Patiekaluose trūko kalorijų

Praėjusiais metais uostamiesčio ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo atliekami ir tiksliniai patikrinimai. Jų metu keturiose įstaigose buvo paimti pietų davinio patiekalų mėginiai faktiniam kaloringumui nustatyti. Taip pat keturiose buvo pasižiūrėta, kiek patiekaluose yra druskos.

Keturiose įstaigose buvo paimti ir viešai tiekiamo geriamojo vandens mėginiai mikrobiologinei taršai nustatyti.

A.Bauža sakė, kad nepatenkinami kaloringumo tyrimų rezultatai buvo dviejų darželių pietų davinio mėginiuose. Už šiuos pažeidimus taikytos nuobaudos.

Už teisės aktų pažeidimus, tvarkant maistą, praėjusiais metais keturių įstaigų atsakingiems asmenims taikytos administracinio poveikio priemonės – baudos, atlikti pakartotiniai patikrinimai.

A.Bauža džiaugėsi, kad vis daugiau ikimokyklinio ugdymo įstaigų randa lėšų įsigyti pažangią technologinę įrangą, atsiranda darželių, kuriuose indai plaunami indaplovėse.

Netinkamai prižiūri patalpas

Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimai yra išduoti 35 mokyklų maisto tvarkymo skyriams. Iš jų 32-e patiekalai gaminami vietoje, trijose – atvežami.

Patikrinimai juose atliekami pagal subjekto rizikos vertinimo rezultatus.

A.Bauža teigė, kad dauguma mokyklų – 18 – priskiriama mažos rizikos grupei. Jos planine tvarka yra vertinamos kartą per dvejus metus. Vidutinės rizikos grupei yra priskirta 15 mokyklų. Šios įstaigos tikrinamos kartą per metus.

Vadovas atkreipė dėmesį, kad mokyklų, kuriose maistą ruošia privačios bendrovės, daugėja. Šiuo metu tokių yra 22.

Praėjusiais metais maisto tvarkymas buvo patikrintas 31 mokykloje. Atlikti 37 patikrinimai, 13 įstaigų nustatyti pažeidimai. Septyniose mokyklose buvo patalpų priežiūros, trijose – įrangos priežiūros, dar trijose – savikontrolės sistemos vykdymo, vienoje – biocidinių produktų naudojimo, vienoje – technologijų-produktų sudėties, vienoje – karštų patiekalų netinkamo laikymo pažeidimų.

Reikia atnaujinti įrangą

A.Bauža atkreipė dėmesį, kad netinkamose patalpose maistas tvarkomas „Vyturio“ ir „Pajūrio“ pagrindinėse mokyklose. Ten būtinas grindų, sienų, ventiliacijos, nuotekų sistemos, santechnikos įrangos kapitalinis remontas.

Praėjusiais metais Tauralaukio progimnazijos virtuvės patalpose atlikta renovacija. Buvo pakeistos grindų ir sienų plytelės, naujai įrengta ventiliavimo, santechnikos ir kanalizacijos sistema, nupirkta nauja plautuvė, šaldytuvas.

„Žemynos“ gimnazijos valgykloje nupirkta indų plovimo mašina, konvekcinė krosnelė. „Santarvės“ progimnazijos valgykloje įsigyta indų plovimo mašina, M.Gorkio pagrindinėje mokykloje – konvekcinė krosnelė.

Tačiau vadovas pabrėžė, kad dar penkiose mokyklose konvekcinių krosnelių nėra. Keliose įstaigų valgyklose pasigendama indaplovių, indai plaunami rankomis, neužtikrinant higienos reikalavimų.

Pasitvirtina ne visi

Praėjusiais metais trijose mokyklų valgyklose – Vytauto Didžiojo, P.Mašioto, E.Balsio – buvo paimti pietų raciono patiekalų mėginiai maisto kaloringumui nustatyti. E.Balsio menų gimnazijoje tiriamų mėginių energinė vertė buvo mažesnė negu nurodyta gamintojo valgiaraštyje. Kitose dviejose mokyklose pietų davinio kaloringumas atitiko normas.

Penkiose mokyklose paimti patiekalų mėginiai druskos kiekiui nustatyti. Gauti tyrimų rezultatai atitiko reikalavimus.

Dar penkiose švietimo įstaigose buvo paimti geriamojo vandens mėginiai dėl mikrobiologinės taršos. Tyrimų rezultatai atitiko reikalavimus.

Praėjusiais metais tarnyba gavo septynis skundus dėl per mažų patiekalų svorių, kokybės, higienos pažeidimų, blogai apskaičiuotų kainų mokyklose. Patikrinus pranešimai nepasitvirtino.

A.Baužos teigimu, uostamiesčio mokyklose ir darželiuose maitinimas yra geras, tačiau pasitaiko ir problemų, kurias būtina spręsti.

Skaitykite daugiau: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/uostamiescio-vaiku-maistui-didesnis-demesys-731505#ixzz3yXd3ZOgm

Vytauto Liaudanskio nuotr./www.kl.lt