Tėvų siūlymus dėl darželių apmokėjimo nagrinės darbo grupė

2015 m. liepos mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino tvarką, kurioje reglamentuotas apmokėjimas už dalinį vaiko išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose. Pakeitimo esmė – kai mėnesio mokesčio dydis už dalinį vaiko išlaikymą nesikeičia, tačiau keičiasi mokesčio struktūra ir sąlygos tais atvejais, jei vaikas nelanko įstaigos dėl pateisinamų priežasčių. Tada mokestis nemokamas arba proporcingai mažinamas. Taip pat pasikeitė ir apmokėjimo už paslaugas tvarka tėvelių atostogų metu.

2015 m. spalio mėnesį savivaldybė gavo „Tėvų forumo“ raštą su per 2 tūkst. tėvelių parašų, kuriame prašoma keisti liepos mėn. patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimą. Prašymo esmė – pakeisti galiojančios tvarkos punktus dėl lengvatos taikymo ir dėl apmokėjimo už paslaugą įstaigą lankančio vaiko ligos atveju bei tėvelių atostogų metu.

Šią savaitę į posėdį susirinko Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Budino sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta pateikti siūlymus dėl minėto sprendimo pakeitimo galimybių. Darbo grupę sudaro ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos, Tėvų forumo, ikimokyklinių įstaigų auklėtojų metodinio būrelio, administracijos atstovai, savivaldybės tarybos nariai.

Posėdyje aptartas darbo grupės veiklos reglamentas, išklausyti visi suinteresuotų grupių atstovai. Darbo grupė vertins visus pateiktus pasiūlymus bei nuomones, atliks finansinius skaičiavimus ir pateiks juos kitame posėdyje, kurį planuojama organizuoti ateinančią savaitę. „Ieškosime visoms pusėms priimtinų sprendimų ir tikrai juos rasime,“ – įsitikinusi darbo grupės vadovė, Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė.