Tėvų siūlomas laisvas darželių lankymas bus brangesnis

Šią vasarą įsigaliojo naujasis „Atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo tvarkos aprašas“. Vakarų Lietuvos tėvų forumo (VLTF) atstovai surinko apie 2.000 parašų ir kreipėsi į savivaldybę dėl kai kurių tvarkos punktų peržiūrėjimo, kai vaikas nelanko įstaigos dėl įvairių priežasčių, tokių kaip prastovos tėvų darbe, kasmetinių atostogų ar ligos metu ir kitų. Šiems pasiūlymams aptarti savivaldybėje buvo įkurta darbo grupė.

Darbo grupei palyginus šių ir praeitų metų rugsėjo ir spalio mėnesio rezultatus paaiškėjo, jog darželių pajamos už tėvų įmokas sumažėjo vidutiniškai 200 eurų. O tai reiškia, kad tėvai už darželių paslaugas taip pat moka mažiau. Šis tėvų išlaidų sumažėjimas Klaipėdos savivaldybei, kaip planuojama, per metus atsieis apie 81 tūkst. Eur.

Pagrindinis naujosios tvarkos pokytis yra tas, kad nebeliko trijų dalių mokesčio, todėl darželiams tenkančias lėšas galima panaudoti lanksčiau – prekėms, paslaugoms bei pagrindiniam turtui įsigyti. VLTF atstovai siūlo iš bendro mokesčio išskirti maitinimo išlaidas ir proporcingai mažinti darželio nelankymo dėl įvairių priežasčių mokestį.
Savivaldybės specialistai apskaičiavo, jog įgyvendinus VLTF pasiūlymus, dabar esantis 60% darželių lankomumas sumažėtų iki 50% procentų, o gal net daugiau.

„Įvedus laisvą lankomumą, paslaugos už darželius pabrangtų be išimties visiems juos lankantiems. Atsiradus daugiau išlygų, darželiai pradės dirbti nuostolingai, dėl to nekintamoji mokesčio dalis, kurią mokėtų visi, išaugs“, – sakė Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė. Kitame posėdyje darbo grupė nuspręs, ar bus koreguojama senoji tvarką ar rengiamas naujas tvarkos aprašas.