Sveikinimai prasidedančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga

 

Liepos 1-ąją prasidedančio Lietuvos  pirmininkavimo Europos  Sąjungos (ES) Tarybai proga Europos  federalistų  sąjunga  Lietuvoje  (EFSL)  sveikina  visus Lietuvos žmones ir institucijas bei linki sėkmingo ir našaus pirmininkavimo, leisiančio toliau kurti vieningą Europą.
„Šiuo metu ES stovi ties tolimesnės integracijos gilinimo istoriniu etapu – tik tai leis sukurti stiprią ir veiksmingą sąjunga, deramai reaguojančią  į globalizacijos iššūkius. Lietuvai naudingas pagilintas  bendradarbiavimas ir vieningos rinkos stiprinimas, vieningos energetikos rinkos kūrimas bei glaudesnis bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityse. Tai bus atspindėta Lietuvos pirmininkavimo ES metu“, – teigė Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos federalistų sąjungos Lietuvoje (EFSL) prezidentas Petras Auštrevičius. 
EFSL pažymi, kad pirmininkavimas ES Tarybai –  tai simbolis, įprasminantis istorinį Lietuvos įsitvirtinimą Europos tautų šeimos branduolyje. Organizacijos manymu, Lietuvos siekis yra padėti kurti patikimą,  augančią ir atvirą Europą. Lietuvos laukia šie pirmininkavimo  ES  Tarybai  prioritetai: energetinio  saugumo  stiprinimas, sukuriant bendrą ES vidaus energijos rinką ir vykdant bendrą ES energetikos išorės politiką; efektyvus ES  Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas; Rytų partnerystės valstybių  politinės  ir ekonominės  integracijos su ES  gilinimas; veiksmingos ES  išorės sienų apsaugos užtikrinimas.  
EFSL nuomone, Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu reikės spręsti pamatinius ir visai Europai svarbius  klausimus – tai ekonomikos augimo atkūrimas,  nedarbo,  ypač tarp jaunimo, mažinimas,  ekonominės ir   pinigų sąjungos gilinimas, ES bankų sąjungos sukūrimas ir kt. Sprendžiant šiuos klausimus turėtų būti atsižvelgta į visų valstybių narių ir visos ES interesus.
Pirmininkavimo laikotarpis yra puiki galimybė pristatyti Lietuvą Europai ir Europą Lietuvos visuomenei, o Lietuva turi galimybę užsitarnauti rimtos ir atsakingos valstybės reputaciją. EFSL tikisi, kad šia galimybe bus efektyviai pasinaudota, o Lietuva sugebės visai Europai parodyti,  kad esame brandūs europiečiai ir puikiai suvokiame ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos problemas bei aktualijas.
P. Auštrevičius yra Europos federalistų sąjungos Lietuvoje (EFSL) prezidentas. EFSL – tai visuomeninė nevyriausybinė organizacija-judėjimas už stiprią ir suvienytą Europą. Organizacija Lietuvoje įsteigta 2012 m. sausio mėnesį.

Liepos 1-ąją prasidedančio Lietuvos  pirmininkavimo Europos  Sąjungos (ES) Tarybai proga Europos  federalistų  sąjunga  Lietuvoje  (EFSL)  sveikina  visus Lietuvos žmones ir institucijas bei linki sėkmingo ir našaus pirmininkavimo, leisiančio toliau kurti vieningą Europą.

„Šiuo metu ES stovi ties tolimesnės integracijos gilinimo istoriniu etapu – tik tai leis sukurti stiprią ir veiksmingą sąjunga, deramai reaguojančią  į globalizacijos iššūkius. Lietuvai naudingas pagilintas  bendradarbiavimas ir vieningos rinkos stiprinimas, vieningos energetikos rinkos kūrimas bei glaudesnis bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityse. Tai bus atspindėta Lietuvos pirmininkavimo ES metu“, – teigė Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos federalistų sąjungos Lietuvoje (EFSL) prezidentas Petras Auštrevičius. 

EFSL pažymi, kad pirmininkavimas ES Tarybai –  tai simbolis, įprasminantis istorinį Lietuvos įsitvirtinimą Europos tautų šeimos branduolyje. Organizacijos manymu, Lietuvos siekis yra padėti kurti patikimą,  augančią ir atvirą Europą. Lietuvos laukia šie pirmininkavimo  ES  Tarybai  prioritetai: energetinio  saugumo  stiprinimas, sukuriant bendrą ES vidaus energijos rinką ir vykdant bendrą ES energetikos išorės politiką; efektyvus ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas; Rytų partnerystės valstybių  politinės  ir ekonominės integracijos su ES  gilinimas; veiksmingos ES  išorės sienų apsaugos užtikrinimas.  

EFSL nuomone, Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu reikės spręsti pamatinius ir visai Europai svarbius klausimus – tai ekonomikos augimo atkūrimas,  nedarbo,  ypač tarp jaunimo, mažinimas,  ekonominės ir   pinigų sąjungos gilinimas, ES bankų sąjungos sukūrimas ir kt. Sprendžiant šiuos klausimus turėtų būti atsižvelgta į visų valstybių narių ir visos ES interesus.

Pirmininkavimo laikotarpis yra puiki galimybė pristatyti Lietuvą Europai ir Europą Lietuvos visuomenei, o Lietuva turi galimybę užsitarnauti rimtos ir atsakingos valstybės reputaciją. EFSL tikisi, kad šia galimybe bus efektyviai pasinaudota, o Lietuva sugebės visai Europai parodyti,  kad esame brandūs europiečiai ir puikiai suvokiame ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos problemas bei aktualijas.

P. Auštrevičius yra Europos federalistų sąjungos Lietuvoje (EFSL) prezidentas. EFSL – tai visuomeninė nevyriausybinė organizacija-judėjimas už stiprią ir suvienytą Europą. Organizacija Lietuvoje įsteigta 2012 m. sausio mėnesį.