Sutrikusio vystymosi vaikų tėvams siūloma atsikvėpti

Klaipėdiečiai auginantys sutrikusio vystymosi vaikus galės pasinaudoti trumpalaikės socialinės globos paslauga „Atokvėpis“ ir laikinai palikti vaiką specialistų globai.

Ši paslauga teikiama Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos skyriuje. Priimami vaikai su sunkia negalia nuo gimimo iki 12 metų amžiaus, kurių šeimos nariai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės ir kitų) neturi galimybės jų prižiūrėti.

Socialiniai darbuotojai, slaugytojai, kineziterapeutai, užimtumo specialistai užtikrins ne tik vaiko priežiūrą, bet ir ugdymą. Paslauga teikiama ne trumpiau nei 12 valandų per parą, 5 paras per savaitę, 6 mėnesius per metus.

Mokėjimo dydis už priežiūros laikotarpį nustatomas proporcingai jo trukmei ir neviršija 80 proc. vaiko mėnesinės pašalpos dydžio. Likusią mokesčio dalį padengia Klaipėdos miesto savivaldybė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė Aušra Nikolajavienė teigia, jog norinčiųjų pasinaudoti minėta paslauga ypač padaugėja vasaros laikotarpiu bei moksleivių atostogų metu.
„Būtumėm pajėgus prižiūrėti dar daugiau vaikučių, todėl kviečiu sutrikimų turinčiųjų vaikų tėvelius pasitikėti mūsų įstaigos specialistų patirtimi ir išbandyti šią paslaugą.“

Dėl trumpalaikės socialinės globos „Atokvėpio“ paslaugos skyrimo tėvai turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Vytauto 13, 103 kab.), tel. 39 63 12.