Sutarė dėl laisvo taksi paslaugų teikimo

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių administracijų vadovai, siekdami užtikrinti priimtinas keleivių vežimo lengvaisiais taksi automobiliais paslaugas miesto ir rajono gyventojams, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šiuo susitarimu panaikinta iki šiol galiojusi absurdiška situacija, kai, pavyzdžiui, į Gargždus nuvežęs keleivį Klaipėdos miesto taksi iš ten keleivių imti negalėjo. Dabar jau vežėjai, kurie turės mieste ar rajone išduotus leidimus teikti keleivių vežimo lengvaisiais taksi automobiliais paslaugas, galės šią veiklą vykdyti abiejų savivaldybių teritorijose.

Žinia, siekiant pagerinti dviejų savivaldybių gyventojų gyvenimo kokybę, praėjusį penktadienį Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas ir Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas pasirašė Ketinimų protokolą, bendrai apimantį 7 skirtingus savivaldybių bendradarbiavimo aspektus.

„Realybė tokia, kad didelė dalis Klaipėdos gyventojų išsikėlė gyventi į priemiesčius, į Klaipėdos rajono teritoriją, tačiau jie ir toliau lieka klaipėdiečiais – jų gyvenimas verda uostamiestyje. Klaipėdos rajono gyventojai taip pat uostamiestyje dažni svečiai – čia dirba, gydosi, mokosi, pramogauja. Iš to kyla susisiekimo problemos, teisiniai ir mokestiniai infrastruktūros sukūrimo bei išlaikymo ginčai, kuriuos geri kaimynai turi išspręsti draugiškai“,- tąkart sakė V. Grubliauskas.

V. Dačkauskas pridūrė, kad šis susitarimas pradeda naują etapą miesto ir rajono savivaldybių bendradarbiavime.

Savivaldybių merų pasirašyto Ketinimų protokolo punktai:

1.1. Šalys iki 2015 m. spalio 1 d. ketina susitarti dėl Klaipėdos regionui skirtinų ES paramos lėšų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtros srityje, prioritetą teikiant Klaipėdos rajono savivaldybės planuojamiems įgyvendinti projektams.

1.2. Šalys iki 2015 m. gruodžio 31 d. ketina susitarti dėl Klaipėdos regionui skirtinų ES paramos lėšų keleivinio transporto priemonėms įsigyti suderinto panaudojimo, prioritetą teikiant Klaipėdos miesto savivaldybės planuojamiems įgyvendinti projektams.

1.3. Šalys iki 2015 m. spalio 1 d. ketina susitarti dėl Klaipėdos miesto savivaldybės patiriamų papildomų išlaidų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas lankančių Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų kompensavimo pagal principą „pinigai paskui vaiką“, siekiant sudaryti galimybę šeimoms laisvai nurodyti savo pagrindinę gyvenamąją vietą.

1.4. Šalys iki 2016 m. balandžio 1 d. ketina susitarti dėl vieningos Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos rajono savivaldybės transporto sistemos sukūrimo ir valdymo.

1.5. Šalys iki 2015 m. spalio 1 d. ketina susitarti dėl laisvo taksi paslaugų teikimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose.

1.6. Šalys iki 2016 m. sausio 1 d. ketina susitarti dėl bendro darnaus judrumo plano kūrimo.

1.7. Klaipėdos rajono savivaldybė pareiškia, kad ketina iki 2018 m. sausio 1 d. nutiesti trūkstamą dviračių tako per Karklę jungtį.

 

Nuotrauka: www.thedailypedia.com