Suplanuoti svarbiausi ateinančių trejų metų darbai

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai teikiamas svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas. Preliminariais skaičiavimais, numatytiems darbams įgyvendinti prireiks 596,6 mln. eurų, iš jų 203,9 mln. eurų numatoma išleisti 2017 metais.

2017–2019 metais Klaipėdos miesto savivaldybė kelia tris strateginius tikslus:

  1. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui.
  2. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką.
  3. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Didinant miesto konkurencingumą, norima pasiekti, kad po trejų metų tūkstančiui gyventojų tektų ne mažiau kaip 36 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, registruotų bedarbių skaičius neviršytų 5 procentų, o vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, siektų 650 eurų. Pagrindiniai darbai, kuriuos būtina nuveikti: parengti bendrąjį miesto planą, Darnaus judumo planą, Ekonominės plėtros strategiją, vykdyti investuoti skatinančias priemones. Klaipėda siekia būti ne tik pramoniniu, bet ir turistams bei įvairiems tarptautiniams renginiams patraukliu miestu, dėl to 2017 metais numatomi svarbūs renginiai: didžiųjų burlaivių regata „The Tall Ships Races”, Baltijos ir Juodosios jūrų ekonominis forumas, Lietuvos konsulų susitikimas, Baltijos miestų sąjungos sesija. Toliau bus gražinamos miesto rekreacinės ir reprezentacinės erdvės: darbai tęsis Klaipėdos poilsio parke, Klaipėdos pilies ir bastionų komplekse, bus tvarkomas Bastionų kompleksas (Jono kalnelio) ir jo prieigos.

Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą – kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką, per trejus metus norima sumažinti oro taršą bei avaringumo lygį. Pagrindiniai darbai: naujų dviračių takų tiesimas, dalijimosi dviračiais sistemos įdiegimas, viešųjų erdvių, daugiabučių kiemų, paplūdimių tvarkymas. Klaipėdoje taip pat numatoma pusiau požeminių ir požeminių konteinerių aikštelių tinklo plėtra, paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas, oro tarša kietosiomis dalelėmis bus mažinama atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas (bus įsigytos specialios gatvių valymo mašinos), didinant mieste mažai aplinką teršiančio arba visai ekologiško (pvz., varomų elektra) visuomeninio ir privataus transporto priemonių dalį. Taip pat svarbus susisiekimo sistemos tobulinimas: numatoma pradėti Bastionų tilto statybas, nutiesti Priešpilio gatvę, Statybininkų prospekto tęsinį iki kelio Klaipėda–Šilutė, rekonstruoti Jūrininkų prospekto bei Tilžės gatvės atkarpas, pertvarkyti žiedinę Mokyklos gatvės ir Šilutės plento sankryžą, rekonstruoti Pamario gatvės ir P. Lideikio gatvės sankryžą ties Melnragės gyvenviete, pradėti Tauralaukio gyvenamojo rajono gatvių rekonstrukciją, rekonstruoti neeksploatuojamas požemines perėjas Šilutės plente.

Įgyvendinant trečiąjį strateginį tikslą – užtikrinti aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą, Kultūros plėtros programai jau 2017 metais finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų bus didinamas 34 procentais (lyginant su 2016 m.). 2017 m. Klaipėda bus Lietuvos kultūros sostinė, taip pat bus rengiama paraiška tikintis tapti Europos kultūros sostine 2022 m. Per ateinančius trejus metus planuojama tvarkyti fachverkinės architektūros pastatus senamiestyje, organizuoti Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkursą, suremontuoti Žvejų rūmus. Siekiant pritraukti į Klaipėdą kuo daugiau motyvuoto jaunimo, ženkliai didinamas finansavimas ir Jaunimo politikos plėtros programai. Siūloma mokėti stipendijas gabiems jaunuoliams, daugiau lėšų skirti jaunimo iniciatyvų projektams, siekti, kad Klaipėdos miestas 2020 metais taptų Europos Jaunimo sostine.

Ateinančius trejus metus toliau bus remontuojami darželiai ir mokyklos, o šiaurinėje miesto dalyje prasidės naujos mokyklos statybos, ženkliai pagerės sąlygos sportuojantiems: iškils Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras; atgims Futbolo mokyklos ir baseino pastatai, bus modernizuota Irklavimo bazė, prie „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos bus įrengta futbolo aikštės danga, taip pat bus rengiami dokumentai dėl naujos sporto salės statybos bei ledo arenos koncesininko parinkimo. Užsibrėžta toliau mažinti socialinę atskirtį: bus statomi nauji savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamieji namai, įsigyjami būstai bendruomeniniams vaikų globos namams, bus rekonstruoti nakvynės namai, Dubysos gatvėje bus steigiami laikino apnakvindinimo namai, o Melnragėje, rekonstravus Vaivos g. 23 esančius statinius, bus įkurti dar vieni senelių namai.

Pagerės sąlygos ir gydymo įstaigose: Klaipėdos universitetinėje ligoninėje bus įkurta nauja klinikinė diagnostinė laboratorija, planuojama centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija. Siekiant pastatyti naują konsultacinės vaikų poliklinikos pastatą, bus rengiamas pastato J. Karoso g. 12 rekonstrukcijos į gydymo paskirties pastatą techninis projektas.

Strateginės veiklos programose numatytas vykdyti priemones planuojama finansuoti iš įvairių šaltinių: savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir programų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

 

Nuotr.: www.klaipeda.lt