Sulupės Seniūnaičio Sauliaus Liekio 2013-2014 veiklos ataskaita

 

Sulupės Seniūnaičio Sauliaus Liekio 2013-2014 veiklos ataskaita
2013 m.
Gegužė.  Gegužės 4 d. organizuota gyventojų talka prie Nidos 36, 38 namų. Rinktos šiukšlės netvarkomoje teritorijoje. „Jūros būstas“ parūpino maišus, pirštines, arbatą ir sausainius.
Inicijuotos rytinės gyventojų mankštos, kurios vyko visą vasarą. Mankštos vyko dirbtines dangos mini futbolo aikštėje (Sulupės g. 26). Mankštas organizavo Klaipėdos sveikatos biuras. Gyventojų laiptinėse buvo iškabinti kvietimai į mankštas.
Birželis. Socialiniame tinkle Facebook Sulupės seniūnaitijos bendruomenės grupė informuota ir raginta teikti siūlymus dėl rengiamo „Žvejybos uosto“ detaliojo plano. Dalyvauta susitikimuose su detaliojo plano rengėjais architektais. Pateikti gyventojų siūlymai raštu dėl galimybės praplėsti kiemus,ir planuojamų naujų visuomeninių įstaigų (darželio), vaikų žaidimo, sporto aikštelių atsiradimo. 
Birželio 3 d. pirmininkauta Pajūrio vietos bendruomenės tarybai. Taryboje svarstytos gyventojų paraiškos dėl Pajūrio vietos bendruomenės lėšų panaudojimo. Pritarta ir įrengtos vaikų žaidimo aikštelės Nidos g 1, Minijos g. 129, lauko treniruoklis prie „Ryto“ vaikų globos namų. Kaip Sulupės seniūnaitis pateikiau 7 paraiškas.
Birželio 25 d. organizuotas gyventojų susirinkimas iš Nidos 40, 40a, 40c, 36, 38, 1, Sulupės 13a namų, dėl numatyto Nidos g. sujungimo detaliajame plane. Surinkta 100 parašų prieš Nidos g. sujungimą. 
Birželio 27 d. Kalbėta miesto tarybos posėdyje „Klaipėdiečių tribūnoje“. Išsakytas gyventojų nepritarimas Nidos g. sujungimui.
Liepa. Kreiptasi į Pajūrio rinkiminėje apygardoje išrinktą seimo narį Praną Žeimį dėl paramos mini futbolo aikštės tvoros remonto.
Rugpjūtis. Rugpjūčio 22 d. kartu su UAB „Klaipėdos juvelyras“ dalyvauta Minijos g. rekonstrukcijos rangovų ir savivaldybės specialistų gamybiniame susirinkime. Aiškintasi galimybė sutvarkyti plotą šalia pašto Minijos g. 141a.
Rugpjūčio 26 d. organizuota akcija „Išsaugokim akį“ Akcijos metu kviečiau gyventojus ateiti ir apkabinti akmenį esantį Statybininkų pr.  taip pasisakant už  „Akies“ piešinio išsaugojimą ant jo.
Rugsėjis. Rugsėjo 27 d. bendrauta su „Lietuvos dujos“, Klaipėdos savivaldybės aplinkos skyriaus specialiste dėl pasikeitusių šiukšlių konteinerių vietų prie Nidos g. 1. 
Rugsėjo 30 d. Sulupės seniūnaitijoje susitikta su Klaipėdos savivaldybės aplinkos skyriaus specialiste. Bendrauta dėl naujų šiukšlių konteinerių pastatymo vietų.
Lapkritis. Lapkričio 20 d.  Vydūno gimnazijoje organizuota gyventojų sueiga – susitikimas su Klaipėdos policijos apylinkės inspektoriais ir socialiniais darbuotojais, prevencijos skyriaus pareigūnais. Buvo žymimi vertingi daiktai, dalinami atšvaitai, lipdukai. Laiptinėse buvo iškabinti kvietimai į sueigą.
Lapkričio 14 d. kartu su rangovu apžiūrėtos visos Pajūrio vietos bendruomenės vietos, kuriose turi būti pastatytos naujos vaikų žaidimo aikštelės ir smėlio dėžės.
Gruodis. Gruodžio 9 d. pirmininkauta Pajūrio vietos bendruomenės tarybos posėdžiui. Svarstyta kur panaudoti Pajūrio VBT likusias lėšas. Nuspręsta švietimo įstaigoms padovanoti 6 stalo teniso stalus, nupirkti atšvaitus, lipdukus ant įrenginių. Sulupės seniūnaitijoje stalo teniso stalus gavo Vydūno gimnazija, Gilijos pradinė mokykla.
Gruodžio 13 d. Vydūno gimnazijos bendruomenes koncertas gyventojams. Prisidėta prie Vydūno gimnazijos koncerto gyventojams organizavimo. Seniūnaitijos gyventojų laiptinėse buvo iškabinti kvietimai į koncertą.
Gruodžio 19 d. dalyvauta Klaipėdos globos namų visuomenės tarybos posėdyje.
2014
Sausis. Parašytas straipsnis „Ar reikia Klaipėdai seniūnaičių“.Straipsnis spausdintas Klaipėdos dienraščiuose.
Sausio 9 d. kartu su Klaipėdos policijos prevencijos skyriaus pareigūnais ryte prie Sulupės g. Nidos g. sankryžos dalinti atšvaitai.
Sausio 16 d. Kartu su Pajūrio vietos bendruomenės nariu Evaldu Jurkevičiumi dalyvauta radijo stoties „Laluna“ laidoje. Laidoje pristatyta Pajūrio VBT nuveikti darbai ir seniūnaičių veikla.
Vasaris. Vasario 6 d. dalyvauta „Gilijos“ pradinės mokyklos dovanoto teniso stalo atidarymo šventėje.
Vasario 12 d. Pirmininkauta Pajūrio vietos bendruomenės tarybai. Posėdyje svarstytos  2014 m. gyventojų paraiškos (59 paraiškos). Kaip Sulupės seniūnaitis pateikiau 8 paraiškas. 2014 m Sulupės seniūnaitijoje turėtų atsirasti: Vaikų žaidimo aikštelės prie Nidos g. 36, 38 Minijos g. 129, Sulupės 13. Minijos 135a, lauko gimnastikos įrenginys su skersiniu ir lygiagrete „Viesulo“ sporto centro teritorijoje, lauko gimnastikos įrenginys su skersiniu ir lygiagrete ir futbolo vartai Minijos g.157 Klaipėdos universiteto stadione, regbio vaikų dienos stovykla Naikupės 25 a.
Vasario 21 d. kartu su Girulių seniūnaičiu Viktoru Kavoliu, Seime dalyvauta konferencijoje „Vietos savivalda su seniūnaičiais“.
Kovas. Kovo 6 d. kartu su Klaipėdos policijos prevencijos skyriaus pareigūnais prie „Juodkrantės“ prekybos centro dalinti lankstinukai apie sukčius ir lipdukai apie saugią kaimynystę.
Kovo 25 d. dalyvauta susitikime su Klaipėdos apskrities policijos komisaru Alfonsu Matuzu. Susitikime bendrauta dėl romų nusikalstamos veiklos prie „Juodkrantės“ prekybos centro. Sutarta dėl bendrų veiksmų, gyventojai paraginti fiksuoti ir informuoti apie nelegalią veiklą socialiniame tinkle Facebook Sulupės seniūnaitijos bendruomenės grupėje.
Kovo 28 d. Susitikimas su gyventojais. Sėklų mainai pasiruošimas „Bendruomenės daržo“ įkūrimui. 
Sulupės seniūnaitijai priklauso šie gyvenamieji namai:
Nidos g. 1, 1a, 1b, 38, 36, 40c, 40a, 40, 46, 48, 50. 
Naikupės g. 17, 17a, 19. 
Minijos g. 127, 129, 131, 133, 135, 135a, 137, 139, 141. 
Sulupės g. 11, 11a, 13, 13a, 18, 20.
Taikos pr. 68

2013 m.

Gegužė.  Gegužės 4 d. organizuota gyventojų talka prie Nidos 36, 38 namų. Rinktos šiukšlės netvarkomoje teritorijoje. „Jūros būstas“ parūpino maišus, pirštines, arbatą ir sausainius.

Inicijuotos rytinės gyventojų mankštos, kurios vyko visą vasarą. Mankštos vyko dirbtines dangos mini futbolo aikštėje (Sulupės g. 26). Mankštas organizavo Klaipėdos sveikatos biuras. Gyventojų laiptinėse buvo iškabinti kvietimai į mankštas.

Birželis. Socialiniame tinkle Facebook Sulupės seniūnaitijos bendruomenės grupė informuota ir raginta teikti siūlymus dėl rengiamo „Žvejybos uosto“ detaliojo plano. Dalyvauta susitikimuose su detaliojo plano rengėjais architektais. Pateikti gyventojų siūlymai raštu dėl galimybės praplėsti kiemus,ir planuojamų naujų visuomeninių įstaigų (darželio), vaikų žaidimo, sporto aikštelių atsiradimo. 

Birželio 3 d. pirmininkauta Pajūrio vietos bendruomenės tarybai. Taryboje svarstytos gyventojų paraiškos dėl Pajūrio vietos bendruomenės lėšų panaudojimo. Pritarta ir įrengtos vaikų žaidimo aikštelės Nidos g 1, Minijos g. 129, lauko treniruoklis prie „Ryto“ vaikų globos namų. Kaip Sulupės seniūnaitis pateikiau 7 paraiškas.

Birželio 25 d. organizuotas gyventojų susirinkimas iš Nidos 40, 40a, 40c, 36, 38, 1, Sulupės 13a namų, dėl numatyto Nidos g. sujungimo detaliajame plane. Surinkta 100 parašų prieš Nidos g. sujungimą. 

Birželio 27 d. Kalbėta miesto tarybos posėdyje „Klaipėdiečių tribūnoje“. Išsakytas gyventojų nepritarimas Nidos g. sujungimui.

Liepa. Kreiptasi į Pajūrio rinkiminėje apygardoje išrinktą seimo narį Praną Žeimį dėl paramos mini futbolo aikštės tvoros remonto.

Rugpjūtis. Rugpjūčio 22 d. kartu su UAB „Klaipėdos juvelyras“ dalyvauta Minijos g. rekonstrukcijos rangovų ir savivaldybės specialistų gamybiniame susirinkime. Aiškintasi galimybė sutvarkyti plotą šalia pašto Minijos g. 141a.

Rugpjūčio 26 d. organizuota akcija „Išsaugokim akį“ Akcijos metu kviečiau gyventojus ateiti ir apkabinti akmenį esantį Statybininkų pr.  taip pasisakant už  „Akies“ piešinio išsaugojimą ant jo.

Rugsėjis. Rugsėjo 27 d. bendrauta su „Lietuvos dujos“, Klaipėdos savivaldybės aplinkos skyriaus specialiste dėl pasikeitusių šiukšlių konteinerių vietų prie Nidos g. 1. 

Rugsėjo 30 d. Sulupės seniūnaitijoje susitikta su Klaipėdos savivaldybės aplinkos skyriaus specialiste. Bendrauta dėl naujų šiukšlių konteinerių pastatymo vietų.

Lapkritis. Lapkričio 20 d.  Vydūno gimnazijoje organizuota gyventojų sueiga – susitikimas su Klaipėdos policijos apylinkės inspektoriais ir socialiniais darbuotojais, prevencijos skyriaus pareigūnais. Buvo žymimi vertingi daiktai, dalinami atšvaitai, lipdukai. Laiptinėse buvo iškabinti kvietimai į sueigą.

Lapkričio 14 d. kartu su rangovu apžiūrėtos visos Pajūrio vietos bendruomenės vietos, kuriose turi būti pastatytos naujos vaikų žaidimo aikštelės ir smėlio dėžės.

Gruodis. Gruodžio 9 d. pirmininkauta Pajūrio vietos bendruomenės tarybos posėdžiui. Svarstyta kur panaudoti Pajūrio VBT likusias lėšas. Nuspręsta švietimo įstaigoms padovanoti 6 stalo teniso stalus, nupirkti atšvaitus, lipdukus ant įrenginių. Sulupės seniūnaitijoje stalo teniso stalus gavo Vydūno gimnazija, Gilijos pradinė mokykla.

Gruodžio 13 d. Vydūno gimnazijos bendruomenes koncertas gyventojams. Prisidėta prie Vydūno gimnazijos koncerto gyventojams organizavimo. Seniūnaitijos gyventojų laiptinėse buvo iškabinti kvietimai į koncertą.

Gruodžio 19 d. dalyvauta Klaipėdos globos namų visuomenės tarybos posėdyje.

 

2014

Sausis. Parašytas straipsnis „Ar reikia Klaipėdai seniūnaičių“.Straipsnis spausdintas Klaipėdos dienraščiuose.

Sausio 9 d. kartu su Klaipėdos policijos prevencijos skyriaus pareigūnais ryte prie Sulupės g. Nidos g. sankryžos dalinti atšvaitai.

Sausio 16 d. Kartu su Pajūrio vietos bendruomenės nariu Evaldu Jurkevičiumi dalyvauta radijo stoties „Laluna“ laidoje. Laidoje pristatyta Pajūrio VBT nuveikti darbai ir seniūnaičių veikla.

Vasaris. Vasario 6 d. dalyvauta „Gilijos“ pradinės mokyklos dovanoto teniso stalo atidarymo šventėje.

Vasario 12 d. Pirmininkauta Pajūrio vietos bendruomenės tarybai. Posėdyje svarstytos  2014 m. gyventojų paraiškos (59 paraiškos). Kaip Sulupės seniūnaitis pateikiau 8 paraiškas. 2014 m Sulupės seniūnaitijoje turėtų atsirasti: Vaikų žaidimo aikštelės prie Nidos g. 36, 38 Minijos g. 129, Sulupės 13. Minijos 135a, lauko gimnastikos įrenginys su skersiniu ir lygiagrete „Viesulo“ sporto centro teritorijoje, lauko gimnastikos įrenginys su skersiniu ir lygiagrete ir futbolo vartai Minijos g.157 Klaipėdos universiteto stadione, regbio vaikų dienos stovykla Naikupės 25 a.

Vasario 21 d. kartu su Girulių seniūnaičiu Viktoru Kavoliu, Seime dalyvauta konferencijoje „Vietos savivalda su seniūnaičiais“.

Kovas. Kovo 6 d. kartu su Klaipėdos policijos prevencijos skyriaus pareigūnais prie „Juodkrantės“ prekybos centro dalinti lankstinukai apie sukčius ir lipdukai apie saugią kaimynystę.

Kovo 25 d. dalyvauta susitikime su Klaipėdos apskrities policijos komisaru Alfonsu Matuzu. Susitikime bendrauta dėl romų nusikalstamos veiklos prie „Juodkrantės“ prekybos centro. Sutarta dėl bendrų veiksmų, gyventojai paraginti fiksuoti ir informuoti apie nelegalią veiklą socialiniame tinkle Facebook Sulupės seniūnaitijos bendruomenės grupėje.

Kovo 28 d. Susitikimas su gyventojais. Sėklų mainai pasiruošimas „Bendruomenės daržo“ įkūrimui. 

 

Sulupės seniūnaitijai priklauso šie gyvenamieji namai:

Nidos g. 1, 1a, 1b, 38, 36, 40c, 40a, 40, 46, 48, 50. 

Naikupės g. 17, 17a, 19. 

Minijos g. 127, 129, 131, 133, 135, 135a, 137, 139, 141. 

Sulupės g. 11, 11a, 13, 13a, 18, 20.

Taikos pr. 68