Spalio 5-6 dienomis šaukiamas septintasis, rinkiminis partijos Suvažiavimas

 

Suvažiavimas vyks spalio 5-6 d. Klaipėdoje. Jo metu bus renkamas partijos pirmininkas, partijos valdybos, etikos ir kontrolės komisijų nariai.
Dvi dienas truksiančio suvažiavimo metu numatomi ir papildomi renginiai: konferencijos, seminarai ir diskusijos. Aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie Suvažiavimą rasite partijos interneto svetainėje prie renginių. 
Dėmesio skyriams. Valdybos sprendimu delegatų kvota bus skaičiuojama proporcingai pagal skyriaus narių skaičių bei per 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimus laimėtų mandatų skaičių. Įskaitomi bus tik už 2012 m. nario mokestį susimokėję skyriaus nariai bei nariai į partiją įstoję 2013 m.
Delegatų skaičius bus pagal pateiktą formulę gauto rezultato sveikoji skaičiaus dalis:
Delegatų skaičius = (1+ laimėta mandatų / savivaldybės tarybų narių skaičius) * skyriaus narių skaičius / 10.

Suvažiavimas vyks spalio 5-6 d. Klaipėdoje. Jo metu bus renkamas partijos pirmininkas, partijos valdybos, etikos ir kontrolės komisijų nariai.

Dvi dienas truksiančio suvažiavimo metu numatomi ir papildomi renginiai: konferencijos, seminarai ir diskusijos. Aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie Suvažiavimą rasite partijos interneto svetainėje prie renginių

Dėmesio skyriams. Valdybos sprendimu delegatų kvota bus skaičiuojama proporcingai pagal skyriaus narių skaičių bei per 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimus laimėtų mandatų skaičių. Įskaitomi bus tik už 2012 m. nario mokestį susimokėję skyriaus nariai bei nariai į partiją įstoję 2013 m.

Delegatų skaičius bus pagal pateiktą formulę gauto rezultato sveikoji skaičiaus dalis:

Delegatų skaičius = (1+ laimėta mandatų / savivaldybės tarybų narių skaičius) * skyriaus narių skaičius / 10.