Simonas Gentvilas: Savivaldybes būtina skatinti atsigręžti į savo mokesčių mokėtojus

Liberalai Simonas Gentvilas ir K. Glaveckas bei konservatorius K. Starkevičius Seime užregistravo Biudžeto sandaros įstatymo projektą, kuriame siūloma pakeisti savivaldybių biudžetų perskirstymo tvarką. Įstatymo projektu siūloma palaipsniui per 3 metus visiškai atsisakyti savivaldybių tarpusavio pajamų perskirstymo.

„Gerai dirbančios savivaldybės yra baudžiamos už gerus rezultatus, pagal šiandien galiojančią tvarką. Jei pritraukei naujas investicijas, paskatinai verslą ir surinkai daugiau mokesčių nei suplanuota – jie iš tavęs atimami ir atiduodami toms savivaldybėms, kurios nesurinko suplanuoto biudžeto. Tokia sovietmečio stiliaus „iš kiekvieno pagal galimybes, kiekvienam pagal poreikius“ tvarka ilgainiui programuoja savivaldybes tapti Vyriausybės išlaikytinėmis ir nusigręžti nuo rūpesčio vietos mokesčių mokėtojais, investicijų bei naujų darbo vietų pritraukimo“, – sako Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Gentvilas ir priduria – „Darbo vietų nesukūrimas ar gerai apmokamo darbo nebuvimas sukelia ir kitą itin neigiamą reiškinį – emigraciją“.

„Perskirstant savivaldybių viršplanines pajamas pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą yra nevertinama, ar tų savivaldybių „donorių“ finansinė padėtis yra geresnė nei remiamų savivaldybių, taip pat nėra įvertinama ir tai, ar savivaldybių „donorių“ padėtis po perskirstymo netaps blogesnė nei remiamų savivaldybių. “, – sako liberalas S. Gentvilas.

Biudžeto sandaros įstatymo projektu siūloma savivaldybių viršplaninių pajamų perskirstymą panaikinti per 3 metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį savivaldybėms bus skirta laiko adaptuotis, padedama ieškoti finansavimo skatinimo priemonių. Savivaldybėms, kurios nesurinks suplanuotų biudžetų, siūloma nepriteklių kompensuoti iš Valstybės bendrosios biudžeto dotacijos.