Šią vasarą Klaipėdos darželiai dirbs palankesniu grafiku

Šią vasarą klaipėdiečiams, kurių vaikai lanko ikimokyklines įstaigas nereikės rūpintis su kuo palikti vaiką, kol jo lankomas darželis laikinai nedirbs. Ikimokyklinių įstaigų vadovai, kaip ir praėjusiais metais, iki šių metų kovo mėnesio apklaus tėvus dėl poreikio lankyti vaikui įstaigą jos nedarbo laikotarpiu. Po to bus sprendžiamas vaikų nukreipimas į kitas įstaigas.

Apie tai tėvai bus informuojami ir su jais bus derinamas kitos įstaigos lankymas vasaros mėnesiais. Priimant vaikus iš kitų įstaigų, su tėvais bus sudaromos laikinosios  sutartis, kuriose bus nurodoma grupių darbo trukmė, mokėjimo už paslaugas tvarka ir kiti būtini įstaigos bei tėvų įsipareigojimai.

Planuojant ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų-darželių darbą vasaros mėnesiais 2015 m. buvo atsižvelgta į tai, kad tėvai praėjusią vasarą susidūrė su sunkumais, vedžiojant vaikus iš vienos įstaigos į kitą, kadangi kai kurios įstaigos nedirbdavo visą vasarą arba du mėnesius. 2015 metų vasarą ketinama darbą organizuoti kitaip:

  1. Vasaros metu vienos įstaigos, atsižvelgiant į mikrorajonus, nedirbs liepos mėnesį, kitos – rugpjūčio mėnesį.
  2. Visą vasarą nedirbs tik lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame vyks remonto darbai.
  3. Visą vasarą dirbs lopšeliai-darželiai „Aušrinė“, „Sakalėlis“ ir ,‚Puriena“.
  4. Dirbančios įstaigos pagal poreikį priims iš kitų lopšelių-darželių vaikus, kurių tėvams būtina užtikrinti, kad vaikas lankytų ikimokyklinio ugdymo įstaigą visą vasarą.

2015 metų vasarą dirbs daugiau įstaigų nei praėjusiomis vasaromis: birželio mėnesį dirbs 53 įstaigos (2014 m. – 43), liepos mėnesį – 21 (2014 m. – 18), rugpjūčio mėnesį – 30 (2014 m. – 21). Tikimės, kad tokia praktika, kai įstaiga neveikia tik vieną mėnesį ir yra atsižvelgiama į mikrorajono situaciją, pasiteisins ir tėvams ji bus priimtina.