Savivaldybių atstovų susitikime – kritika ministerijom

 

 

Antradienį išvažiuojamajame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje Kupiškyje dalyvavęs Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas akcentavo, jog keli pastarieji susitikimai su šalies savivaldybių atstovais atskleidžia jų pozicijų svarbių valstybinio reguliavimo klausimais panašumą: vieningos kritikos sulaukė Aplinkos bei Sveikatos apsaugos ministerijų ketinimai koreguoti aktualius įstatymus analogiška kryptimi – centralizuojant valdymą ir paliekant savivaldybėms mažiau galimybių tvarkytis savarankiškai.
Aplinkos ministerijos parengti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai ir papildymai, aptarti praėjusį penktadienį Klaipėdoje vykusiame pirmajame Lietuvos didžiųjų miestų merų forume, sulaukė ir LSA valdybos kritikos.
Šiuo metu politiniu lygiu nagrinėjamuose projektuose numatoma suteikti Aplinkos ministerijai įgaliojimus deleguoti kandidatus į komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių kolegialius valdymo organus, nustatyti savivaldybėms finansines sankcijas už Valstybiniame atliekų tvarkymo plane joms nustatytų užduočių nevykdymą ir t. t.
Anot V. Grubliausko, LSA valdybai, kaip ir Didžiųjų miestų forumo dalyviams, kilo abejonių dėl šių bei kitų siūlomų priemonių tikslingumo. Nuspręsta sudaryti darbo grupę, atstovaujančią skirtingo dydžio Lietuvos savivaldybėms, kuri išsakys LAS poziciją, narių pageidavimus ir siekius aplinkos ministrui. Didiesiems miestams joje atstovaus Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir Klaipėdos vicemeras Artūras Šulcas
Posėdyje diskutuoti ir Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti derinti Vietos savivaldos įstatymo bei Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimų projektai. Juose siūloma sudaryti sąlygas ministerijai perimti iš savivaldybių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo funkcijas.
LSA valdybos nuomone, šie siūlymai nėra pagrįstai argumentuoti, tačiau gana aiškiai išreiškia siekį centralizuoti sveikatos sistemą, ribojant savivaldybių teises dalyvauti priimant sprendimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo savo teritorijoje.
„Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijos, regis, žengia panašiu keliu – stengiasi sutelkti administravimą savo rankose, o kitus klausimus palieka antrame plane, nors jie yra vienodai svarbūs. Manau, gyventojams ne tiek svarbu pavaldumas – svarbiausias yra subalansuotas, darnus įstaigų darbas, – sakė Klaipėdos miesto meras. – Todėl būtų puiku, jeigu visos grandys galėtų susitelkti į jį, ir labai smagu, kad šalies savivaldybių, kurios suvokia ir įgyvendina savo atsakomybę už prisiimtus įsipareigojimus, atstovų nuomonė šiuo klausimu sutampa.“

Antradienį išvažiuojamajame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje Kupiškyje dalyvavęs Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas akcentavo, jog keli pastarieji susitikimai su šalies savivaldybių atstovais atskleidžia jų pozicijų svarbių valstybinio reguliavimo klausimais panašumą: vieningos kritikos sulaukė Aplinkos bei Sveikatos apsaugos ministerijų ketinimai koreguoti aktualius įstatymus analogiška kryptimi – centralizuojant valdymą ir paliekant savivaldybėms mažiau galimybių tvarkytis savarankiškai.

Aplinkos ministerijos parengti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai ir papildymai, aptarti praėjusį penktadienį Klaipėdoje vykusiame pirmajame Lietuvos didžiųjų miestų merų forume, sulaukė ir LSA valdybos kritikos.

Šiuo metu politiniu lygiu nagrinėjamuose projektuose numatoma suteikti Aplinkos ministerijai įgaliojimus deleguoti kandidatus į komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių kolegialius valdymo organus, nustatyti savivaldybėms finansines sankcijas už Valstybiniame atliekų tvarkymo plane joms nustatytų užduočių nevykdymą ir t. t.

Anot V. Grubliausko, LSA valdybai, kaip ir Didžiųjų miestų forumo dalyviams, kilo abejonių dėl šių bei kitų siūlomų priemonių tikslingumo. Nuspręsta sudaryti darbo grupę, atstovaujančią skirtingo dydžio Lietuvos savivaldybėms, kuri išsakys LAS poziciją, narių pageidavimus ir siekius aplinkos ministrui. Didiesiems miestams joje atstovaus Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir Klaipėdos vicemeras Artūras Šulcas

Posėdyje diskutuoti ir Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti derinti Vietos savivaldos įstatymo bei Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimų projektai. Juose siūloma sudaryti sąlygas ministerijai perimti iš savivaldybių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo funkcijas.

LSA valdybos nuomone, šie siūlymai nėra pagrįstai argumentuoti, tačiau gana aiškiai išreiškia siekį centralizuoti sveikatos sistemą, ribojant savivaldybių teises dalyvauti priimant sprendimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo savo teritorijoje.

„Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijos, regis, žengia panašiu keliu – stengiasi sutelkti administravimą savo rankose, o kitus klausimus palieka antrame plane, nors jie yra vienodai svarbūs. Manau, gyventojams ne tiek svarbu pavaldumas – svarbiausias yra subalansuotas, darnus įstaigų darbas, – sakė Klaipėdos miesto meras. – Todėl būtų puiku, jeigu visos grandys galėtų susitelkti į jį, ir labai smagu, kad šalies savivaldybių, kurios suvokia ir įgyvendina savo atsakomybę už prisiimtus įsipareigojimus, atstovų nuomonė šiuo klausimu sutampa.“

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/savivaldybiu-atstovu-susitikime—kritika-ministerijom-1056150/
© Eimanto CHACHLOVO nuotr.