S.Gentvilas: Aplinkos ministerija padovanos naują keiksmažodį verslui – GPAIS

Aplinkosaugą ir skaidrinimo iniciatyvas galima diskredituoti. Tą puikiai daro Aplinkos ministerija – nuo sausio 1 d. įpareigodama 25 000 Lietuvos įmonių naudoti neparuoštą Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS), kur kiekvienas atliekų turėtojas, pakuočių importuotojas ar gamintojas privalės suvesti duomenis apie turimą atliekų kiekį.

GPAIS taps skandalu, prilygsiančiu e-sveikatos sistemos diegimui. Verslas turėtų skelbti visuotinį nepaklusnumą arba streiką tokių teisės aktų atžvilgiu. Dėl jo atliekų sektoriaus verslas privalės samdyti gvardijas papildomų etatų biurokratiniam popierizmui užpildyti. Iš sistemos aptarnavimo pelnysis buvę Aplinkos ministerijos vadovai, kurie jau dabar dirba su sistemos apmokymu, integracija ir diegimu. O tikslas įgyvendinti gamintojų ir importuotojų atsakomybę liks neįgyvendintas.

25 000 įmonių ir kontroliuojančioms institucijoms GPAIS bandomoji versija tapo prieinama tik lapkričio pabaigoje. Tačiau pati sistema nėra pritaikyta integracijai su įmonių verslo sistemomis. Norėdamos naudotis GPAIS sistema, smulkiosios įmonės privalės samdyti papildomą darbuotoją, o didesnės įmonės privalės mokėti bent po tūkstantį eurų už GPAIS sistemos integraciją su jų verslo valdymo sistemomis.

Aplinkos ministerija demonstruoja milžinišką nepagarbą Lietuvos verslui ir Lietuvos parlamentui, kaip teisėkūros institucijai. GPAIS įtvirtinantys įstatymai teikiami likus vos 2 savaitėms prieš jų įsigaliojimą, kai tuo tarpu poįstatyminiai aktai, ministro įsakymai jau yra pasirašyti. Verslas ir Seimas pastatomi prieš faktą. Tuo tarpu 25 000 įmonių chaotiškai atitraukiamos nuo tiesioginės veiklos, pažeidžiant pačios valdžios sau nusistatytą „dviejų datų taisyklę“. Verslo sąlygas keičiantys įstatymai turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d. O teisės aktai turi būti priimti bent prieš 3 mėnesius iki jų įsigaliojimo.

GPAIS virs nauju keiksmažodžiu verslui ir diskredituos valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę. Vietoje tikslinės ir taškinės kovos su padirbtomis pakuočių sutvarkymo pažymomis, Aplinkos ministerija užkraus visą atliekų verslo sektorių papildoma biurokratine našta ir vienintele tokia sistema Europoje. Vietoje to buvo galima pasinaudoti Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių važtaraščių iVas sistema, įtraukiant papildomas grafas. Kurdama perteklines ir neveikiančias informacines sistemas, Aplinkos ministerija tiesiogiai prisideda prie verslo sąlygų bloginimo ir dar didesnės infliacijos, nes galutiniai verslo kaštai bus įskaičiuojami į produkto kainą.

Todėl užregistravau siūlymą nukelti GPAIS įsigaliojimo pradžią į 2019 sausio 1d., kai pilnavertiškai veiks ir bus suintegruota GPAIS sistema su verslo naudojamomis sistemomis.