R. Šimašius: „Garsinantiems šalies vardą turime panaikinti apribojimus tapti Lietuvos piliečiais“

Liberalas Remigijus Šimašius siūlo įstatymais užtikrinti daugiau galimybių talentingiems meno, sporto, mokslo ir kitų sričių visuomenės veikėjams suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka. 

Seimo narys R. Šimašius su grupe parlamentarų šiandien užregistravo LR Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą, panaikinantį dabar galiojančius dirbtinius apribojimus, kuriais remiantis pilietybė suteikiama tik už ypatingus nuopelnus Lietuvai, t.y. už valstybingumo stiprinimą, Lietuvos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimą.

„Lietuvos pilietybė neturi tapti prekė, bet tai nereiškia, kad reikia užsidaryti nuo pasaulio ir užtrenkti duris tiems, kurie gali garsinti Lietuvą. Jei nenorime tapti atokiausiu pasaulio užkampiu, privalome iš esmės peržiūrėti pilietybės išimties tvarka suteikimo reglamentavimą. Turiu omenyje talentingas asmenybes. Tai – ne tik garsioji šokėjų ant ledo pora D. Stagniūnas ir I. Tobias, kuriai Lietuvos Respublikos pasas reikštų šansą kovoti dėl medalių olimpinėse žaidynėse. Derėtų suprasti, kad pakankamai griežti nuopelnų ir integravimosi Lietuvos visuomenėje kriterijai šiuo metu apriboja mūsų valstybės augimo potencialą“, – sakė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys R. Šimašius.

Liberalo pabrėžė, kad siūlomi Pilietybės įstatymo pakeitimai toli gražu nereiškia prekybos pilietybe įteisinimo, bet leistų pajudėti iš mirties taško nuo pat 2003 metų, kai pilietybės suteikimo išimties tvarka galimybės buvo smarkiai apribotos. 

„Pilietybės įstatymo pakeitimo projektas taip pat teikiamas atsižvelgiant ir į 2013 m. kovo mėn. Konstitucinio Teismo sprendimą, kuriuo buvo suformuoti apribojimai dėl pilietybės.  Tačiau tuo pat metu įgyvendiname įstatymų leidėjų teisę aiškiai nustatyti ir įvardinti pilietybės išimties tvarka suteikimo kriterijus. Beanalizuodami, kas yra ypatingi nuopelnai valstybei, pasiklydome tarp trijų pušų, todėl projekte siūlome įteisinti naują sąvoką „Lietuvos vardo garsinimas“, kuri ir būtų pagrindas Prezidentui suteikti Lietuvos pilietybę“, – sakė R. Šimašius.   

Atsižvelgiant į Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą, LR Prezidentas pilietybę išimties tvarka galėtų suteikti kitų valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, kurie garsina Lietuvos vardą, taip didina Lietuvos autoritetą tarptautinėje bendruomenėje ar turi kitų ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei bei integravosi Lietuvos visuomenėje.

Pagal projektą, Lietuvos vardo garsinimu laikomas užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės politinė, visuomeninė, mokslinė, meninė, sportinė ar kita veikla, kuria didinamas Lietuvos autoritetas tarptautinėje bendruomenėje. Kitais ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei laikoma Lietuvos Respublikos valstybingumo stiprinimas arba reikšmingas indėlis į Lietuvos visuomenės ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. 

Laikoma, kad asmuo integravosi Lietuvos visuomenėje, jeigu jis nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir sugeba bendrauti lietuvių kalba, o jeigu nuolat negyvena Lietuvoje ir nesugeba bendrauti lietuvių kalba, yra kitų akivaizdžių įrodymų, patvirtinančių, kad asmuo yra integravęsis visuomenėje. Pakankama integracija laikomi ir tokie atvejai, kai užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės dėl savo politinės, visuomeninės, mokslinės, meninės, sportinės ar kitos veiklos yra glaudžiai susijęs su Lietuva.