Pristatyta savivaldybės administracijos direktorės bei administracijos 2014 metų veiklos ataskaita

Šiandien Klaipėdos miesto tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė pristatė direktoriaus ir administracijos 2014 m. veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorė pasidžiaugė, kad praėjusieji metai Klaipėdos miestui ir savivaldybei buvo sėkmingi. Savivaldybės biudžeto pajamos buvo surinktos geriau, nei planuota, –  buvo gauta 104 proc. planuotų pajamų.

Užbaigti vykdyti stambūs investiciniai projektai: greičiau, nei planuota, įvykdytas tilto per Danės upę Pilies g. konstrukcijų ir važiuojamosios dalies kapitalinis remontas, vykdant projektą „Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų“ sutvarkytas Klaipėdos piliavietės kiemas, baigiamas įrengti kūrybinių verslų inkubatorius Kultūros fabrikas.

Atlikta daug reikšmingų darbų siekiant pasirengti 2014–2020 m. ES finansinės paramos panaudojimo laikotarpiui: paminėtinos Futbolo sporto mokyklos ir buvusio baseino pastatų rekonstrukcijos į modernų sporto kompleksą, Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos bei  Klaipėdos miesto 50 m plaukimo baseino su sveikatingumo centru projektas.

2014 m. buvo ketvirtieji savivaldybės tarybos, o kartu ir Savivaldybės administracijos direktorės, kadencijos metai. Todėl, pristatant metinę ataskaitą, trumpai buvo apžvelgti ir per kadenciją pasiekti rezultatai.

Tarp užsibrėžtų prioritetų buvo Skaidrus ir efektyvus valdymas. Kadencijos laikotarpiu žymiai pagerėjo savivaldybės valdomų įmonių (akcinių, uždarųjų akcinių, viešųjų įstaigų) rodikliai – 2014 m. 90 proc. įmonių veikė rentabiliai (palyginti, 2011 m., savivaldybės tarybos kadencijos pradžioje, šis rodiklis siekė tik 56 proc.). Pradėjus centralizuotai vykdyti savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą buvo sutaupyta nemažai lėšų, kurios 2015 m. panaudotos tų pačių biudžetinių įstaigų gerovei didinti – einamajam remontui, turtui įsigyti.

Įgyvendinus sporto mokymo įstaigų pertvarką, veiklą pradėjo naujai įkurta Lengvosios atletikos mokykla, 17 sporto klubų veikla pradėta finansuoti sportuojančio vaiko krepšelio principu.

Siekdama viešumo ir gyventojų įtraukimo į svarbių miestui klausimų sprendimą, savivaldybė nuolat organizavo gyventojų apklausas. Išplėstos elektroninės paslaugos –  šiuo metu iš 235 savivaldybės teikiamų  administracinių paslaugų kas antrą (t. y. 50 proc.) galima užsisakyti elektroniniu būdu. Kadencijos metu pradėjo funkcionuoti seniūnaičio institutas, du kartus organizuoti seniūnaičių rinkimai.

Dar vienas užsibrėžtas prioritetas buvo Sveika, tvarkinga ir saugi aplinka kiekvienam miestiečiui. Siekiant užtikrinti tvarkingesnę aplinką, daugiabučių namų kvartaluose buvo pradėtas įgyvendinti konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimo investicinis projektas, Sėkmingai diegiamos energetinių charakteristikų gerinimo priemonės savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose.

Šie darbai davė gerų rezultatų – pastatų šildymui sunaudojama mažiau energijos. Tai liudija statistikos skaičiai – 2010 m. pastatams, kuriuose veikia savivaldybės biudžetinės įstaigos, šildyti sunaudojamas šilumos kiekis vidutiniškai per metus siekė 145,4 KWh/m2, 2014 m. šis rodiklis buvo 123 KWh/m2.

Klaipėda šios kadencijos laikotarpiu buvo tituluota dviračių miestu, per ketverius metus mieste nutiestų dviračių takų ilgis  padidėjo nuo 81,5 km (2010 m.) iki 102,46 km (2014 m.).

Atnaujinti ir miesto autobusai – 2010 m. autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte sudarė 18  proc., o 2014 m. – jau 60 proc.

Trečiasis prioritetas buvo Miesto patrauklumo investicijoms ir verslui didinimas. Buvo tvarkoma turizmo infrastruktūra: išplėstas kempingas, esantis Giruliuose (įrengta 12 namelių), restauruojama ir  turizmui pritaikoma miesto piliavietė., į miestą pavyko pritraukti tarptautinių kultūros, sporto ir kitų renginių. 2015 m. ir 2017 m. Klaipėdą aplankys didžiųjų burlaivių regatos (The Tall Ships Regatta 2015, The Tall Ships Races 2017).

Klaipėdos miesto savivaldybės rezultatus palankiai vertina išorės institucijos. Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2014 m., jau ketvirtus metus iš eilės, Klaipėdos miesto savivaldybę išrinko kaip geriausiai valdomą ir patraukliausią investuotojams savivaldybę. Vidaus reikalų ministerijos atliktame Savivaldybių veiklos tyrime Klaipėdos miesto savivaldybė įvardyta kaip savivaldybė, kurios valdymo išlaidos vienam gyventojui yra mažiausios.

Apibendrindama veiklos ataskaitą, savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė sakė, kad nepaisant to, kad dauguma užsibrėžtų rezultatų kadencijos metu buvo pasiekta, liko dar daug nebaigtų darbų, kuriuos būtina tęsti ateinančios savivaldybės tarybos kadencijos metu – suformuoti abipusiškai naudingus santykius su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, spręsti vietų didinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose problemą.

Su visa ataskaita galite susipažinti čia.