Prisiekė LRLS atstovai Klaipėdos miesto taryboje

Naujai išrinktoje Klaipėdos miesto taryboje prisiekė LR liberalų sąjūdžio atstovai: Saulius Budinas, Edmundas Kvederis, Alina Velykienė, Lina Skrupskelienė

POLITINIS PAREIŠKIMAS DĖL DARBO 2019-2023 METŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KADENCIJOJE

Vadovaudamiesi LR vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 19 dalimi deklaruojame, kad mes, Klaipėdos miesto tarybos nariai, išrinkti pagal Liberalų sąjūdžio partijos sąrašą: Saulius Budinas, Edmundas Kvederis, Alina Velykienė, Lina Skrupskelienė, 2019-2023 metų Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje dirbsime savivaldybės tarybos opozicijoje ir nesiūlome savo kandidatų sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją bei nedeleguojame savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas.
Steigiame opozicinę Liberalų sąjūdžio frakciją, frakcijos pirmininkas – Saulius Budinas.
Liberalų sąjūdžio frakcijos veiklos kryptys 2019-2023 m. yra šios:
1. Remti jauną verslą ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą;
2. Didinti Klaipėdos miesto konkurencingumą investicijų pritraukimo ir turizmo plėtros srityse;
3. Vystyti miesto urbanistinį potencialą ir užtikrinti darnią plėtrą;
4. Miesto transporto sistemą pertvarkyti vadovaujantis darnaus judumo principais;
5. Siekti patogios ir jaukios aplinkos miesto gyvenamuosiuose kvartaluose, diegti efektyviausias aplinkos taršą mažinančias priemones;
6. Užtikrinti kokybišką ir nemokamą vaikų užimtumą ugdymo įstaigose pilną darbo dieną;
7. Skatinti miestiečius rinktis sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, dalyvavimą sveikatinimo programose;
8. Siekti didesnio administracinių, socialinių, sveikatos, švietimo, sporto, viešojo transporto ir kitų paslaugų prieinamumo visų miesto dalių gyventojams, išvystant modernią infrastruktūrą bei tobulinant paslaugų kokybę pagal gyventojų lūkesčius ;
9. Aktyvinti miestiečių įsitraukimą į miesto valdymą: rengiant strateginius dokumentus, formuojant biudžetą, sprendžiant dėl viešųjų paslaugų kokybės;
10. Siekti efektyvaus ir rezultatyvaus miesto įstaigų ir įmonių valdymo taikant pažangiausias vadybos praktikas.

20190418_202410