Peliukai Sūrskis ir Mauzeris apie sveiko proto nustatymo metodiką

Mauzeris: Sūrski, mes, kaip politologai, turim tęsti savivaldos rinkimų analizę….

Sūrskis: Manau, neturim nusileisti iki Lauro Bielinio lygio ir analizuoti programas.

Mauzeris: Jo, kaip sakė Benjaminas Gorbulskis, visos dainos seniai sukurtos, tik ne visi pinigai paimti. Tas pats ir su partijų programom…. Analizuokim plakatus.

Sūrskis: Mačiau vieną – nupudruotas Eligijaus Masiulio veidas, gražus kaip Blinkevičiūtės, ir užrašas: „Liberalai – sveiko proto dešinieji.“

Mauzeris: Iš to rutuliojasi išvada, kad yra ir nesveiko proto dešinieji. Ką jis čia turi omenyje? Babravičininkus?

Sūrskis: Babravičininkai yra centro proto dešinieji…

Mauzeris: O konservatoriai?

Sūrskis: Konservatoriai yra tiesiog dešinieji, be jokių nukrypimų į centrą, į protą. Dešinieji, ir kvit.

Mauzeris: O kaip Masiulis nusistatė, kad jis sveiko proto dešinysis?

Sūrskis: Matyt, praėjo komisiją. Užsimerki ir su pirštu turi paliesti nosį. Su kuria ranka geriau lieti, toks ir esi – kairysis arba dešinysis. Tiesa, socdemai eksperimento metu naudoja čerką, dėl to pas juos partijoje pilna ir kairiųjų, ir dešiniųjų, nes labai netikslūs rezultatai.

Mauzeris: O sveiko proto nustatymo metodika kokia?

Sūrskis: Klausimai – atsakymai… Toks testas. Klausia daktaras Masiulio, kas jums idealas politikoje. Masiulis vidurnaktį pakeltas sako: Čerčilis, De Golis, Eugenijus Gentvilas… Pirmuosius du sako visi durniai, o trečias daktarą sudomina. Ir daktaras klausia: ką Gentvilas veikia. Masiulis sako, aš jį padariau uosto direktoriumi. Daktaras rašo pažymoje, kad jaunuolis turi sveiko proto.

Mauzeris: Nu jo, jeigu reikalus perduoti tvarkyti mamai, esi silpno proto dešinysis, o jeigu reikalus atiduodi tvarkyti Gentvilui – sveiko proto dešinysis…

Sūrskis: Man plakate dar trūksta nuogo Steponavičiaus nuotraukos. Ir dar turi būti užrašas: „Liberalai – sveiko kūno dešinieji.“

http://www.alfa.lt/straipsnis/10523231/?Daktaras..Masiulis..sveiko.proto.desinysis=2011-02-08_09-00