Patvirtintas kultūros projektų dalinis finansavimas 2016 m.

Skelbiamas savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas kultūros projektams 2016 m. iš dalies finansuoti.

Sąrašas patvirtintas 2016 m. kovo 1 d. Klaipėdos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-594 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kultūros projektams 2016 m. iš dalies finansuoti“

Socialinę atskirtį mažinantys kultūros projektai

Eil. Nr.

Paraiškos pateikėjas

Projekto pavadinimas

Skirta iš savivaldybės biudžeto lėšų (Eur)

1.

Klaipėdos miesto socialiai remtinų gyventojų klubas „Rūta“

„Lietuvos atmintinos šventės“

2000

2.

Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“

„Kūrybinė partnerystė meninėje edukacijoje“

1700

3.

Klaipėdos miesto dailės klubas „Guboja“

Senjorų dailės klubas II

1600

4.

VšĮ „Verslas ar menas“

„Pojūčių galerija“

3400

5.

VšĮ Senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos zunda“

6-asis tradicinis Europos senjorų šokių kolektyvų festivalis „Senjorų šokių pynė“ tęstinumas

4000

6.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“

„Iš atskirties į sceną“

1300

Iš viso:

14000

Kultūros, meno, edukacinės veiklos ir leidybos projektai

Eil.

Nr.

Paraiškos pateikėjas

Projekto pavadinimas

Skirta iš savivaldybės biudžeto lėšų (Eur)

1.

Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacija

Baltijos šalių mados festivalis IKRA MADA

4000

2.

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

Tarptautinė šiuolaikinio metalo meno kūrybinė laboratorija, konferencija, paroda „Mazgas-jūra“

4600

3.

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

Tęstinis meninis projektas „Vakarų vėjai 2016“, skirtas (1926–2006) Alfonso Žalio atminimui

2200

4.

VšĮ „Jūros marios“

„Galerijų dienos’16“

2000

5.

Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga

„Baltijos saga“

2700

6.

Klaipėdos miesto dailės klubas „Guboja“

„Retrospektyva. Žingsniai laike“

800

7.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

Eglės Vertelkaitės paroda „GLOSOS“

1800

8.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

Roman Pyatkovka. Fotografijų paroda „Shemos“

3500

9.

Meno kūrėjų sąjunga

„Klaidos ir pėdos“

2900

10.

VšĮ „Jūros marios“

„Mėlynoji juosta“

1000

11.

VšĮ „Klaipėdos šventės“

„Teatrinio veiksmo gatvė“

4000

12.

VšĮ „Lino lėlės“

Lėlių spektaklio „Alesiutė“ (darbinis pavadinimas) sukūrimas

3600

13.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Operos „Atbėga laikas per Klaipėdužę“ muzikos ir libreto sukūrimas

3200

14.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Tarptautinis menų projektas „Jūros mūzos“

3500

15.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Muzikinis projektas „Džiazuojantis trio“

1500

16.

VšI Klaipėdos džiazo orkestras

„UNESCO „Tarptautinė džiazo diena“ Klaipėdoje“

2500

17.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišraus choro ir Vydūno gimnazijos mišraus choro išvyka į tarptautinį Ohrido chorų festivalį-konkursą Makedonijoje 2016m. rugpjūčio 22–30 d.

2000

18.

VšĮ „Klaipėdos publika“

„Gatvės muzikos diena Klaipėdoje“

2500

19.

Asociacija choras „Dangė“

Moterų choro „Dangė“ reprezentacinė išvyka į Tarptautinį chorų festivalį-konkursą „Canta al mar“ 2016“ 2016m. spalio 19–23 d. Calella/Barselona, Ispanija

2000

20.

Klaipėdos demokratinė moterų kolegija

Bardų muzikos ir poezijos projektas „SRYDIS Į NAKTĮ 2016“

1500

21.

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

„Poezijos pavasaris 2016 Klaipėdoje“

1500

22.

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

„PROZA RUDENĮ“ (vietoj Novelės rudens)“

1300

23.

VšĮ „Medijų uostas“

Kino klubas „8 ½“

4000

24.

VšĮ „Cultural & Media Consulting“

Baltijos jūros ir Šiaurės šalių animacijos ir video žaidimų festivalis „Beautiful Land of Nevermind“ (BLON)

4000

25.

Meno kūrėjų sąjunga

„Kito kino klubas“

1700

26.

VšĮ „Klaipėdos šventės“

„Švyturių ralis“

3500

27.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

„Žibintų šviesa Gedminų dvare“

1500

28.

Klaipėdos apskrities gidų gildija

„Daugiakultūrinė Klaipėda“

1500

29.

Klaipėdos miesto ekologų klubas „Žalioji žemė“

„Klaipėdos krašto senosios kapinaitės: edukacija ir viešinimas II“

600

30.

Amatininkų gildija „KRIKGRAGAA“

Jaunimo etnoveiksmas „PAMATAI“

3500

31.

Lietuvos kalvių sąjunga

Tarptautinis kalvystės pleneras „Keturi vėjai 2016“

4000

32.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus tautodailės paroda, skirta Lietuvos tautodailininkų sąjungos 50-mečiui paminėti „Tautodailininkai – etnografinio savitumo saugotojai“

1000

33.

Menininkų grupė „Žuvies akis“

Meno ir mokslo festivalis „Restart“

6000

34.

Klaipėdos miesto socialiai remtinų gyventojų klubas „Rūta“

„Mūsų Mažoji Lietuva“

2000

35.

Visuomeninė organizacija „Muzikos svetainė“

Kūrybinių-intelektualinių turnyrų ciklas ir festivalis „Salve, Klaipėda“

2000

36.

Klaipėdos miesto bendrija (choras) „Atminties gaida“

„Rezistencinės kovos atspindys choro bendrijos „Atminties gaida”“renginiuose“

1200

37.

Žemaitijos rašytojų bendrija

„Aidai nuo Baltijos jūros krantų“

2000

38.

VšĮ „Edukateka“

Jaunimo tautinių šokių kolektyvų bei ansamblių festivalis-konkursas „Klumpakojis“

2000

39.

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos renginių ciklas „Senjorai ir bendruomenės“

1600

40.

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“

XX tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas

2000

41.

Viešoji įstaiga „Vieno aktoriaus teatras“

IX poezijos ir muzikos šventė NAKTIGONĖS 2016: „…..neskinkim jonvabalių. Tuoj prašvis“

1700

42.

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“

Vakarų Lietuvos chorų Dainų šventė

2000

43.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Klaipėdos pajūrio bendrija

„Jau 20 metų drauge“

800

44.

Klaipėdos vokiečių bendrija

„Vokiečių kultūros dienos 2016“

2000

45.

Klaipėdos ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkoro klubas „Prosvit“

„Klaipėdos ukrainiečių tradicinės kultūros klubo „Prosvit“ veiklos plėtra“

1000

46.

Krikščioniškojo švetimo draugija „SLOVO“

XIII tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Slavų šaltinis“

1000

47.

Klaipėdos miesto baltarusių bendrija „Krynica“

„Baltarusių kultūros dienos – bendruomenės „Krynica“ 15 metų jubiliejui“

2000

48.

Klaipėdos savanoriškoji rusų kultūros draugija „Otečestvo“

Jubiliejinis V-asis tautinių kultūrų festivalis „Tautinių kultūrų diena -2016“

1500

49.

Klaipėdos rusų bendrija „LADA“

„Klaipėdos rusų bendrijos ataskaitinis koncertas, skirtas 15-kos metų jubiliejui“

2000

50.

Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija „AZERIS“

„Šeštadieninė/sekmadieninė azerbaidžaniečių mokykla“

1500

51.

Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“

„Latvių kultūros dienos Klaipėdoje“

1500

52.

Klaipėdos totorių bendrija „NUR“

Tradicinė totorių šventė XII tarptautinis Baltijos šalių „Sabantujus“

2000

53.

Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“

„Ukrainiečių sekmadieninei mokyklai 25 metai“

1500

54.

Klaipėdos universitetas

„Klaipėdos muzikinio teatro (Operos) raida (1945–1986) ir jo priešaušris XIX a.–XX a. ketvirtajame dešimtmetyje (ideologinių, socialinių ir kultūrinių lūžių sovietinėje totalitarinėje sistemoje aspektas)“

2000

55.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

„Savelijus Golubevas: Jūra ir žmogus“

4700

56.

UAB „Druka“

Literatūrinis-kultūrinis almanachas „Baltija 2016“

2500

Iš viso:

128400

Jūrinės kultūros projektai

Eil. Nr.

Paraiškos pateikėjas

Projekto pavadinimas

Skirta iš savivaldybės biudžeto lėšų (Eur)

1.

Kauno jūrų skautija „Divytis“

„Jūrų kadetai ir jūrinė kultūra – 2016“

3500

2.

VšĮ „Klaipėdos publika“

Klaipėdos laivų paradas

5000

3.

Lietuvos jūrų muziejus

Tradicinių istorinių laivų diena „Dangės flotilė“

4000

4.

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“

Knyga „Reisai baltais chalatais“

1300

5.

Lietuvos jūrų muziejus

„Apie vėjus burėse, galvoje ir kišenėse: Salio Šemerio atsiminimai“

2400

Iš viso:

16200

 

INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

1. Dėl objektyvių priežasčių negalintys vykdyti projekto, prašome informuoti apie tai raštu Kultūros skyrių, bet ne vėliau, kaip iki š. m. liepos 31 d.;

2. Su organizacijomis, pavėlavusiomis iki š. m. liepos 31 d. pateikti dokumentus (patiksliną sąmatą, kitus finansavimo šaltinius įrodančius dokumentus) sutartys nesudaromos ir lėšos neskiriamos.

3. Organizacijos prašome užpildyti sutarties ir patikslintos sąmatos formas ir atsiųsti jas derinti el. paštu:raimonda.mazoniene@klaipeda.lt

PRIDEDAMA:

1. Kultūros projekto išlaidų sąmata

2. Kultūros projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartis

3. Leidybos projekto išlaidų sąmata

4. Leidybos projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartis

 

 

Algirdo Kubaičio nuotr./ http://www.kulturpolis.lt/aktualijos/reportazai/kulturos-sviesa-klaipedos-piliavieteje/