Patvirtinta daugiabučiams priskiriamų teritorijų nustatymo tvarka

Klaipėdos savivaldybės Tarybai patvirtinus naujas Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisykles, daugiabučiuose namuose gyvenantys klaipėdiečiai švara savo kiemuose pradėjo rūpintis patys.
Klaipėdoje daugiau nei 90 proc. daugiabučių namų teritorijų yra apibrėžtos ir patvirtintos detaliaisiais planais, todėl gyventojai atsakys tik už teritoriją, kuri detaliuoju planu priskirta jų daugiabučiam namui.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija parengė daugiabučiams gyvenamiesiems namams priklausančių faktiškai naudojamų teritorijų ribų ir plotų nustatymo tvarką, kurioje apibrėžta, kaip nustatomos teritorijos ribos ir plotas.
Jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės suplanuotas žemės sklypas, bet neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, faktiškai naudojamos teritorijos ribos ir plotas nustatomi:
1.pagal teritorijų planavimo dokumentus;
2.pagal teritorijų planavimo dokumentus ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 7 punktą, apskaičiuojamas daugiabučiui gyvenamajam namui priklausantis faktiškai naudojamos teritorijos plotas.
Jeigu nėra parengtų teritorijų planavimo dokumentų, faktiškai naudojamos teritorijos ribos ir plotas nustatomi pagal Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių apibrėžimą: bendrojo naudojimo objekto valdytojas (tvarkytojas) nustato teritoriją iki gretimo įstatymų nustatyta tvarka priskirto sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų.
Jeigu tarp kelių pastatų yra mažesnis ar didesnis atstumas, faktiškai naudojama teritorija dalinama proporcingai lygiomis dalimis kiekvienam pastatui arba ribos sutapatinamos su aiškiai matomais natūraliais ar dirbtinais elementais (takais, pravažiavimais, vaikų žaidimo aikštelėmis ir pan.). Jei tai neįmanoma, tuomet teritorijos ribos nustatomos metrais nuo teritorijoje esančio statinio, o kai statinių nėra – nuo kiemo įrengimų;
Bendrojo naudojimo objekto valdytojas (tvarkytojas) namui priklausantį faktiškai naudojamą teritorijos plotą įrašo į namo bendrojo naudojimo objektų aprašą;
Teritorijų planavimo dokumentai publikuojami Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.klaipeda.lt. Teritorijų planavimo dokumentų kopijas išduoda Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamentas;
Esant ginčui dėl faktiškai naudojamų teritorijų ribų ir plotų nustatymo, bendrojo naudojimo objekto valdytojas (tvarkytojas) kreipiasi raštu į Savivaldybės administraciją, pateikdamas preliminarią faktiškai naudojamos teritorijos ribų schemą. Savivaldybės administracijos padaliniai atlieka faktiškai naudojamų teritorijų ribų ir plotų nustatymo procedūras.

 

Nuotrauka: www.vikosta.lt