Paskelbtas neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas

Nuo spalio 1 dienos 3 mėnesius Klaipėdos miesto savivaldybės administracija iš dalies finansuos neformaliojo vaikų švietimo programas, vieno vaiko ugdymo reikmėms skiriant visą sumą iškarto, t.y. ~15 eurų vaikui kiekvieną mėnesį (spalį, lapkritį, gruodį).

Vyriausybės nutarimu skiriamas mokinio krepšelis sudarys geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų ugdymui, leis ypatingą dėmesį skirti tiems vaikams, kurie iki šiol nelankė jokių užsiėmimų.

Krepšelio lėšomis galės būti finansuojamas vaiko dalyvavimas vienoje pasirinktoje programoje. Bendrojo ugdymo mokyklos krepšelio gauti negalės – jose būreliai vyks kaip ir anksčiau pagal ugdymo planus. Į minėtas lėšas pretenduoja savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys Švietimo ir mokslo ministerijos bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nustatytus reikalavimus.

Mokinio krepšelis skiriamas tik vienam neformaliojo vaikų švietimo teikėjui (įstaigai ar laisvajam mokytojui) po to, kai vaikas kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirinks lankyti vieną iš akredituotų programų (sąrašas pridedamas).

Vaikai ir tėvai galės susipažinti su įvairiais būreliais, apžiūrėti erdves, kuriose vyks veiklos ir iki spalio 1 d. pasirinkti būrelius, kuriuos ketina lankyti.

Akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų anotacija

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų sąrašas

 

Daugiau skaitykite: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/paskelbtas-neformaliojo-vaiku-svietimo-programu-sarasas-1399319/

© Scanpix asociatyvi nuotr.