Nauja galimybė bankų klientams – saugiau laikyti lėšas

 

Liberalas Remigijus Šimašius užregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo įteisinti depozitines sąskaitas. Bankų klientams tai būtų nauja galimybė turėti sąskaitą, skirtą saugiam pinigų laikymui ir atsiskaitymui. 
Anot įstatymo rengėjo, tokioje sąskaitoje laikomi pinigai nebūtų naudojami banko kreditavimui, ji būtų atskirta nuo banko turto, ir tokiu būdu užtikrintas didesnis lėšų saugumas. Depozitinėse sąskaitose laikomos pinigus jų savininkai galėtų pasiimti iš kart ir pilna apimtimi, net ir banko bankroto atveju. 
„Dabar, net jei laikai sąskaitoje svetimus pinigus, net jei saugumas tau aukščiau visko, net jei nenori, kad bankas tavo sąskaitos pinigus skolintų kitiems, net jei esi linkęs šiek tiek sumokėti už sąskaitos aptarnavimą, o ne gauti palūkanas, tai – tiesiog draudžiama“, – esamą depozitinių sąskaitų reguliavimą apibudina R. Šimašius. 
Be to, naujas depozitinių sąskaitų reguliavimas tiesiogiai užkirstų kelią galimam nusikaltimų užkardymui, kai subjektai (pavyzdžiui, antstoliai), turintys kuo greičiau tretiesiems asmenims pervesti gautas lėšas, šias lėšas naudoja kreditavimui ir tokiu būdu pažeidžia trečiųjų asmenų interesus.
Įstatymo projektą rasite čia: 

Liberalas Remigijus Šimašius užregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo įteisinti depozitines sąskaitas. Bankų klientams tai būtų nauja galimybė turėti sąskaitą, skirtą saugiam pinigų laikymui ir atsiskaitymui. 

Anot įstatymo rengėjo, tokioje sąskaitoje laikomi pinigai nebūtų naudojami banko kreditavimui, ji būtų atskirta nuo banko turto, ir tokiu būdu užtikrintas didesnis lėšų saugumas. Depozitinėse sąskaitose laikomos pinigus jų savininkai galėtų pasiimti iš kart ir pilna apimtimi, net ir banko bankroto atveju. 

„Dabar, net jei laikai sąskaitoje svetimus pinigus, net jei saugumas tau aukščiau visko, net jei nenori, kad bankas tavo sąskaitos pinigus skolintų kitiems, net jei esi linkęs šiek tiek sumokėti už sąskaitos aptarnavimą, o ne gauti palūkanas, tai – tiesiog draudžiama“, – esamą depozitinių sąskaitų reguliavimą apibudina R. Šimašius. 

Be to, naujas depozitinių sąskaitų reguliavimas tiesiogiai užkirstų kelią galimam nusikaltimų užkardymui, kai subjektai (pavyzdžiui, antstoliai), turintys kuo greičiau tretiesiems asmenims pervesti gautas lėšas, šias lėšas naudoja kreditavimui ir tokiu būdu pažeidžia trečiųjų asmenų interesus.

Įstatymo projektą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454937

Nuotrauka: http://www.webhostingsearch.com/articles/unmanaged-hosting-vs-managed-hosting.php