Saulius Liekis

SAULIUS LIEKIS

2023-2027 kadencijoje dirbu šiuose komitetuose ir komisijose:

Sveikatos ir socialinių reikalų komitete

Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete

Antikorupcijos komisijoje

Neįgaliųjų reikalų taryboje

Jaunimo reikalų taryboje

Bendruomeninių organizacijų taryboje

Materialinės paramos komisijoje

AUTOBIOGRAFIJA

Jau 23 metus dirbu socialiniu darbuotoju, bendraudamas su ligos ištiktais klaipėdiečiais, esu gerai susipažinęs su socialinės paramos sistema. Nuo 2006 m. vadovauju Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijai, kuriai priklauso gausus savo darbui atsidavusių profesionalių darbuotojų būrys.

Šalia pagrindinio darbo – socialinio darbuotojo pareigų, nuo 2012 m. atlikau ne mažiau svarbias visuomenei ir sau asmeniškai, pareigas – buvau Klaipėdos Sulupės seniūnaitijos seniūnaitis.

Atskiros miesto bendruomenės problemos – tai visų miestiečių problemos. Dėl to, mano visuomeninė seniūnaičio veikla, drauge su socialinio darbuotojo kompetencijomis bei įgyta praktine darbine patirtimi, leido kartu su gyventojais išspręsti daugelį visiems miestiečiams svarbių problemų.

Iš bendruomenės lėšų pagal “Žvejybos uosto” gyventojų prašymus, rajone įrengta ne viena vaikų žaidimo aikštelė, suoliukas, lauko sporto įrenginiai. Tarpininkauta su savivaldybės administracija spendžiant gyventojų problemas.
Jau būdamas miesto tarybos nariu tęsiu pradėtu darbus.