Mokyklų tinklo pertvarkos plane – daug pokyčių

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai šį mėnesį bus teikiamas tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektas. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, plano tikslas- užtikrinti, kad Klaipėdos miesto mokyklų tinklas veiktų kaip darni, atsinaujinanti kokybiška ir atsakinga sistema, sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą.

„Tinklo pertvarkos plano projektą rengusi speciali darbo grupė įvertino Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2015 m. bendrojo plano įgyvendinimą, atliko išsamią sociodemografinės situacijos analizę, išnagrinėjo mokinių skaičiaus kaitos tendencijas, numatė prognozes iki 2020 m., o taip pat  identifikavo problemines švietimo sritis ir būklę,“- atliktą didžiulį darbą įvertino administracijos direktorius.

Parengtame Tinklo pertvarkos plane numatoma individualius mokinių poreikius tenkinančių mokyklų plėtra, detalizuojami mokyklų steigimo, reorganizavimo ar struktūrinių pertvarkymų atvejai, įvardijamas saugių, šiuolaikiškų ugdymosi sąlygų ir racionalaus švietimo infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas. Vykdant kasmetinę Tinklo pertvarkos plano įgyvendinimo stebėseną, priklausomai nuo mieste ir šalyje vyksiančių demografinių, ekonominių, socialinių bei bendrų švietimo sistemos pokyčių, mokyklų užpildomumo, mokinių srautų pasiskirstymo, naujų ugdymosi vietų poreikio ir jų steigimo galimybių, mokyklų tinklo problemų sprendimo būdai gali keistis, atitinkamai gali būti tobulinamas ir Tinklo pertvarkos priemonių įgyvendinimo planas.

Rengiant Tinklo pertvarkos plano projekto analitinę dalį buvo naudotasi UAB „SWEKO Lietuva“ atlikto tyrimo medžiaga bei gauti teigiami Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriaus specialistų vertinimai.

Pasak S.Budino, Tinklo pertvarkos plano projektas aktyviai svarstytas 39 bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėse, Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo ir Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybose, Vakarų Lietuvos tėvų forume, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos susivienijime, viešai skelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. Po viešųjų svarstymų siūlymus dėl Tinklo pertvarkos plano koregavimo pateikė 10 mokyklų bendruomenių.

„Ypatingų diskusijų ir pasipriešinimo sulaukėme iš Tauralaukio progimnazijos, „Saulėtekio“ ir „Pajūrio“ pagrindinių mokyklų bendruomenių.- pasakojo S.Budinas.- teko ne kartą diskutuoti, kol radome kompromisą ir protingų išeičių.“

Tauralaukyje šiuo metu veikia progimnazija (dabar 190 vaikų, bus 400) ir darželis (dabar 57 vaikai, bus 200). Po diskusijų su bendruomene ir politikais dėl perspektyvų apsispręsta nerekonstruoti senojo mokyklos pastato, dėl ko reikėtų pertraukti mokymosi procesą, o mokinius perkelti į kitą ugdymo įstaigą. Šalia ugdymo įstaigos esančiame savivaldybei priklausančiame sklype bus projektuojamas naujas pastatas. Jame įsikurs darželis ir pradinės mokyklos klasės, 5-8 klasių moksleiviai persikels į Licėjaus pastatą Kretingos g. 44, savo ruožtu Licėjų planuojama perkelti į Saulėtekio mokyklos patalpas. Prie Tauralaukio mokyklos bus įrengtas sporto aikštynas. S.Budinas prognozuoja, jog 2017 m. galėtų prasidėti realūs darbai, o 2018-2019 m. Tauralaukis turėtų naują mokyklą ir darželį.

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojos Virginijos Kazakauskienės, tinklo pertvarka tenkins individualius vaikų poreikius. (Daug miesto mokyklų jau dirba arba planuoja dirbti pagal specialias programas, parengtas atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius (sportą, meninį ugdymą, inžinerinį arba kitą alternatyvų ugdymo modelį). Bus sudaryta galimybė užtikrinti ugdymo prieinamumą, tęstinumą ir teikiamų programų įvairovę, siekti aukštesnės ugdymo kokybės. Neabejojama, kad pagerės ne tik mokyklų patalpų užpildomumas, bet bus sudarytos sąlygos ir nevalstybinių mokyklų plėtrai.

 

Nuotr.: www.vitesmokykla.lt