Meras V. Grubliauskas pagerbė A. Žalio atminimą

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas tylos minute ir gėlėmis Lėbartų kapinėse pagerbė Alfonso Žalio atminimą.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Klaipėdos miesto garbės piliečio ir Klaipėdos universiteto garbės daktaro A. Žalio uostamiestis neteko prieš dešimt metų – 2006-ųjų gruodžio 12 dieną

A. Žalys 1969–1990 metais buvo Klaipėdos miesto tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkas. Jo pastangomis Klaipėda per du dešimtmečius tapo ne tik stambiu pramoniniu miestu, bet ir kultūriniu centru: buvo restauruotas Klaipėdos senamiestis, įkurti Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai, unikalus Skulptūrų parkas, įsteigtas Jūrų muziejus-akvariumas, Laikrodžių muziejus, įrengtas karilionas pašto bokšte, pradėjo veiklą Muzikinis teatras, rekonstruotas Dramos teatras, pastatyta Vasaros koncertų estrada, kiti kultūros, mokslo ir sporto objektai bei kt.

A. Žalys, jau nebebūdamas Vykdomojo komiteto pirmininku, ir toliau rūpinosi Klaipėdos miestu: aktyviai palaikė Klaipėdos universiteto steigimo idėją, padėjo ją įgyvendinti, buvo organizacinio komiteto Pirmajai lietuviškai knygai įamžinti pirmininku, rūpinosi, kad būtų pastatytas paminklas Martynui Mažvydui, globojo Jono kalnelio sutvarkymo darbus, rūpinosi miesto piliavietės sutvarkymu bei kt.

1994-aisiais A. Žaliui buvo suteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas.