LR liberalų sąjūdžio frakcijos miesto taryboje veiklos ataskaita