Lina Skrupskelienė: ar pajėgi miesto valdžia suvokti priežastis ir įvertinti priimtų sprendimų reikšmę?

Miestas turi ateitį, jei jame gyvena pakankamai šeimų. Kitu atveju, tik laiko klausimas, kada jis
pradės nykti.
Ko gero, po daugeliui žinomos skaudžios tėvo ir kūdikio tragedijos šeimoje, Klaipėdos miesto
Meras ima kalbėti apie prastą klaipėdiečių psichoemocinę būklę. Dėl to jis kaltina įstaigas, kurios jau
kovoja su šeimose esančiomis problemomis.
Gerbiamas Mere ir Klaipėdos miesto valdžios atstovai, ar nenorėtumėte pirmiausiai suvokti
priežasčių, sukeliančių įtampą šeimoje, o ne ieškoti kaltų post factum? Ar nemanote, kad būtent Jūsų
priimti sprendimai taip pat gali pastūmėti šeimas į vis prastesnę ne tik finansinę, bet ir emocinę padėtį?
Šį kartą neliesiu darželių trūkumo temos, nes apie tai kalbu jau ne vienerius metus. Tai verta daug
didesnės diskusijos, nei šis trumpas tekstas. Šiandien noriu kalbėti apie mokyklas lankančius vaikus ir jų
šeimas. Atlikus Klaipėdos šeimų apklausą, kiek ir už ką vidutiniškai išleidžia vaikus auginančios šeimos
Klaipėdos mieste, atsiskleidė stulbinantys skaičiai.
Per vieną (mokslo metų) mėnesį vienam pradinukui šeima vidutiniškai išleidžia 300 Eur
(pratybos, kanceliarinės prekės, savivaldybės ar privatūs būreliai, apranga, uniformos, maitinimas,
pramogos, kišenpinigiai ir pan.). Vyresniam vaikui šeima išleidžia dar daugiau. Sumos siekia ir 480 Eur
(prisideda korepetitoriai, kompiuterinė technika, didesnės maitinimo išlaidos, didesnis poreikis pramogų).
Šiuose skaičiuose nėra įtrauktos išlaidos vaistams, vitaminams, apsilankymams pas gydytojus,
odontologus ar išlaidos, kuomet vaikas lanko profesionalų sportą (pvz. pramoginiai šokiai ar pan.). Tad

per vienus mokslo metus šeimai vienas vaikas „kainuoja“ nuo 3000 iki 5000 Eur. Ir tai tik mokslo metų
skaičiai, o kur dar vasaros mėnesiai su stovyklų įkainiais…?
Gaila, bet miesto valdančioji dauguma nesupranta šeimų skausmo ir be gailesčio papildomai kelia
mėnesinius mokesčius jaunoms šeimoms.
Nuo 2024 m. sausio mėn. (viduryje mokslo metų) yra didinamas mokestis pradinukams už tai, kad
jie pasilieka po pamokų mokykloje. Mokestis keliamas beveik dvigubai, apytiksliai iki 60 Eur (anksčiau
buvo apie 30 Eur). Vilniečiai ir kitų didžiųjų miestų gyventojai nesupranta, kodėl Klaipėdai nerūpi jos
vaikai, ir kodėl klaipėdiečiai turi mokėti už tai, kad vaikai pasilieka mokykloje, vietoje to, kad bastytųsi
gatvėse ar prilipę prie mobilių telefonų ekranų sėdėtų namuose vieni.
Didieji ir net mažieji miestai sugeba vaikų popamokinę veiklą užtikrinti nemokamai tam, kad jie
saugiai sulauktų tėvelių, kurie baigia darbus ne vidury dienos, o pavakary. Tam, kad vaikai nesibastytų
gatvėmis, kad nekiltų pavojaus ir pagundų vartoti narkotines medžiagas, tam, kad kuo daugiau šeimų
jaustųsi saugios, augindamos savo atžalas.
Dėl šio miesto valdžios sprendimo šeima patirs ne tik finansines, bet ir psichologines problemas,
nes dalis šeimų, siekdamos subalansuoti savo biudžetą atsisakys šios apmokestintos paslaugos ir paliks
vaikus vienus namuose. Paskaičiuokime. Jei šeimoje yra du pradinukai, o šiuo metu šeima per mėnesį
išleidžia apie 400-600 Eur. Nuo 2024 metų jie bus apmokestinti papildomais 100 – 120 Eur kas mėnesį
(iki 60 Eur nuo kiekvieno vaiko). Nemanote, kad šeimai su dviem vaikais 100 – 120 Eur mokestis per
mėnesį nėra perdėm DIDELIS?
Mere ir Klaipėdos valdančioji dauguma, sustabdėte begalę projektų mieste. Liko ne vienas laisvas
milijonas. Todėl kreipiuosi į Jus su prašymu investuoti į saugią šeimą, investuoti į mūsų vaikus. Juk jie
kurs mūsų miesto ateitį.
Raginu miesto valdžios atstovus įvertinti klaipėdiečių šeimų finansinę naštą ir dar kartą apsvarstyti
ar miestas pajėgus rūpintis vaikų užimtumu, jų saugumu, fiziniu aktyvumu, tėvų psichologine būkle ir
ramybe. Sveika šeima – sveikas miestas.