Lietuvos geležinkelio stotyse galės prasilenkti beveik kilometro ilgio traukiniai

Pasinaudojus Europos Sąjungos sanglaudos fondo parama, Lietuvoje baigiama pertvarkyti 17  geležinkelio stočių, jose pailginant traukinių prasilenkimui reikalingus kelius. Šiose stotyse galės laikinai sustoti ilgieji – iki 1000 metrų ilgio prekiniai traukiniai, kol juos aplenks greitesni vietiniai ir tarptautiniai keleiviniai traukiniai. Tai padės užtikrinti saugų ir nepertraukiamą traukinių eismą, padidins geležinkelių pralaidumą, sutrumpins kelionės laiką.

Ilgieji traukiniai, kuriuos sudaro apie 70 vagonų, o bendras ilgis siekia iki kilometro, į Lietuvos teritoriją dažniausiai atvyksta per Kenos stotį iš Baltarusijos. Kol nebuvo pertvarkytos geležinkelio stotys, tokie traukiniai pirmiausia turėdavo važiuoti į Vaidotų kaupiamąjį kelyną, kur jie būdavo sutrumpinami iki 800 metrų.

Pertvarkius geležinkelio stotis, prekinių traukinių sąstatų performuoti nebereikės, todėl bus taupomas laikas, padidės krovinių srauto pralaidumas. Bus galima greičiau aptarnauti didelius krovinių srautus, padidės geležinkelių eismo saugumas ir patikimumas, bus lengviau išvengti avarijų, kurių metu gali išsilieti aplinkai pavojingi kroviniai.

Stotyse kelių ilginimo darbai vyko nuo 2007 m. Pirmame etape iki 2008 m. buvo pertvarkytos septynios stotys, esančios IXB transporto koridoriui priklausančiame ruože Šiauliai–Klaipėda: Raudėnų, Dūseikių, Telšių, Tarvainių, Šateikių, Kūlupėnų ir Kretingos stotys.

Šiemet baigtas antrasis etapas, kurio metu pertvarkoma dešimt stočių, esančių IXD transporto koridoriui priklausančiuose ruožuose Vilnius–Kybartai ir Kaišiadorys–Radviliškis: Kyviškių, Kaišiadorių, Gaižiūnų, Radviliškio, Palemono, Vilkaviškio, Kybartų, Vievio, Jonavos ir Kazlų Rūdos stotys.

Geležinkelio stotys buvo pertvarkomos įgyvendinant projektą „IX koridoriaus stočių kelių pailginimas“. Pertvarkant stotis iš viso pailginti 26 keliai, rekonstruota 4,6 km esamų ir nutiesta 5,6 km naujų kelių. Bendra projekto vertė – daugiau kaip 69 mln. Lt, jam suteikta beveik 40 mln. Lt 2004–2006 m. laikotarpio Sanglaudos fondo parama.