Lietuva ir Gruzija glaudžiau bendradarbiaus transporto srityje

 

Lietuva ir Gruzija glaudžiau bendradarbiaus transporto srityje. Konkrečias veiklos kryptis Vilniuje aptarė Lietuvos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir Gruzijos ekonomikos ir tvarios plėtros ministrė Vera Kobalia. Taip pat pasirašyti dvišaliai bendradarbiavimo memorandumai tarp abiejų šalių jūrų uostų – Klaipėdos ir Poti bei Klaipėdos ir Batumi uostų.
„Lietuva yra viena iš strateginių Gruzijos partnerių. Šalims būtina stiprinti draugiškus santykius, aktyviau juos išnaudoti transporto ir kitose ekonomikos srityse. Lietuvos įmonės aktyviai domisi Gruzijos rinka, siūlo savo paslaugas“, – sakė susisiekimo ministras E. Masiulis.
Lietuva ir Gruzija ketina bendradarbiauti skatinant krovinių vežimą tarp abiejų šalių, diegti pažangias technologijas transporto srityje, sudaryti palankias sąlygas intermodaliniams pervežimams, krovinių gabenimui naudojant įvairias transporto rūšis.
Ministrų sutarimu šalys dalysis patirtimi įgyvendinant transporto strategiją ir politiką kelių, geležinkelių, oro bei vandens transporto srityse. Taip pat sutarta keistis informacija, įgyvendinti bendrus projektus, organizuoti specialistų vizitus ir mokymus susisiekimo plėtros, valdymo ir rinkodaros srityse, dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose.
Abiejų šalių uostai bendradarbiaus jūrų transporto ir uostų infrastruktūros plėtros srityse. Numatoma bendradarbiauti aptarnaujant keleivius ir įvairių rūšių krovinius, greitinti aptarnavimą uostuose supaprastinant formalias procedūras, skatinti krovinių gabenimą tarp Lietuvos ir Gruzijos uostų. Šiam tikslui bus svarbu plėtoti geležinkelio jungtis tarp abiejų uostų, ypač mišrių vežimų traukinio „Vikingas“ projektą.
Jūrų uostai sutarė bendradarbiauti ir keistis patirtimi gerinant keleivių aptarnavimą, kuriant jūrų transporto ir uostų valdymo sistemas, gabenant įvairių rūšių krovinius.

Lietuva ir Gruzija glaudžiau bendradarbiaus transporto srityje. Konkrečias veiklos kryptis Vilniuje aptarė Lietuvos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir Gruzijos ekonomikos ir tvarios plėtros ministrė Vera Kobalia. Taip pat pasirašyti dvišaliai bendradarbiavimo memorandumai tarp abiejų šalių jūrų uostų – Klaipėdos ir Poti bei Klaipėdos ir Batumi uostų.

„Lietuva yra viena iš strateginių Gruzijos partnerių. Šalims būtina stiprinti draugiškus santykius, aktyviau juos išnaudoti transporto ir kitose ekonomikos srityse. Lietuvos įmonės aktyviai domisi Gruzijos rinka, siūlo savo paslaugas“, – sakė susisiekimo ministras E. Masiulis.

Lietuva ir Gruzija ketina bendradarbiauti skatinant krovinių vežimą tarp abiejų šalių, diegti pažangias technologijas transporto srityje, sudaryti palankias sąlygas intermodaliniams pervežimams, krovinių gabenimui naudojant įvairias transporto rūšis.

Ministrų sutarimu šalys dalysis patirtimi įgyvendinant transporto strategiją ir politiką kelių, geležinkelių, oro bei vandens transporto srityse. Taip pat sutarta keistis informacija, įgyvendinti bendrus projektus, organizuoti specialistų vizitus ir mokymus susisiekimo plėtros, valdymo ir rinkodaros srityse, dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose.

Abiejų šalių uostai bendradarbiaus jūrų transporto ir uostų infrastruktūros plėtros srityse. Numatoma bendradarbiauti aptarnaujant keleivius ir įvairių rūšių krovinius, greitinti aptarnavimą uostuose supaprastinant formalias procedūras, skatinti krovinių gabenimą tarp Lietuvos ir Gruzijos uostų. Šiam tikslui bus svarbu plėtoti geležinkelio jungtis tarp abiejų uostų, ypač mišrių vežimų traukinio „Vikingas“ projektą.

Jūrų uostai sutarė bendradarbiauti ir keistis patirtimi gerinant keleivių aptarnavimą, kuriant jūrų transporto ir uostų valdymo sistemas, gabenant įvairių rūšių krovinius.