Liberalų sąjūdžio valdybos pareiškimas dėl valdančiosios koalicijos politikos

 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio valdyba konstatuoja, kad šalį valdanti koalicija kvestionuoja privačios nuosavybės ir laisvos ekonominės iniciatyvos pagrindus bei ėmėsi iš esmės peržiūrėti šiuolaikinės ekonominės politikos principus. Tokią išvadą leidžia daryti pastarieji Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio pamąstymai apie sveikatos apsaugos sistemos „reformas“, aklas premjero Algirdo Butkevičiaus tikslas kuo daugiau pinigų surinkti ir padalinti per biudžetą, o ne palikti juos Lietuvos žmonėms. 
Prieš pagarbą kiekvieno žmogaus orumui užsimojo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, norinti, kad dirbantieji būtų vertinami ne pagal sugebėjimus, o pagal lytį.
Kreipiamės į valdančiąją koaliciją sudarančias partijas ragindami nedaryti šių skaudžių visai visuomenei klaidų bei priimant sprendimus neužmiršti konstitucinių Lietuvos pagrindų.Primename, jog Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta, kad valstybės ekonomika grindžiama privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, o valstybė saugo sąžiningos konkurencijos laisvę ir gina vartotojo interesus. Žmogaus teisės yra prigimtinės ir negalima jų nei varžyti, nei teikti privilegijų dėl asmens lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
Eligijus Masiulis
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio valdyba konstatuoja, kad šalį valdanti koalicija kvestionuoja privačios nuosavybės ir laisvos ekonominės iniciatyvos pagrindus bei ėmėsi iš esmės peržiūrėti šiuolaikinės ekonominės politikos principus. Tokią išvadą leidžia daryti pastarieji Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio pamąstymai apie sveikatos apsaugos sistemos „reformas“, aklas premjero Algirdo Butkevičiaus tikslas kuo daugiau pinigų surinkti ir padalinti per biudžetą, o ne palikti juos Lietuvos žmonėms. 

Prieš pagarbą kiekvieno žmogaus orumui užsimojo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, norinti, kad dirbantieji būtų vertinami ne pagal sugebėjimus, o pagal lytį.

Kreipiamės į valdančiąją koaliciją sudarančias partijas ragindami nedaryti šių skaudžių visai visuomenei klaidų bei priimant sprendimus neužmiršti konstitucinių Lietuvos pagrindų.Primename, jog Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta, kad valstybės ekonomika grindžiama privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, o valstybė saugo sąžiningos konkurencijos laisvę ir gina vartotojo interesus.

Žmogaus teisės yra prigimtinės ir negalima jų nei varžyti, nei teikti privilegijų dėl asmens lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

 

Eligijus Masiulis

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas