Liberalų sąjūdžio frakcija pritaria SĮ „Senasis turgus” pertvarkymui į UAB

2011m. lapkričio 7d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio  frakcija svarstė savivaldybės tarybos Kolegijos 2011m. liepos 7d. posėdžio medžiagą dėl SĮ „Senasis turgus“ veiklos perspektyvų.

Frakcijos nuomonė:

pritarti siūlymui reorganizuoti SĮ „Senasis turgus“ pertvarkant į UAB ir išlaikant 100  procentų akcijų priklausomybę savivaldybei,

suformuoti reorganizuotos įmonės valdybą ir stebėtojų tarybą.

Frakcijos pirmininkas
Algirdas Grublys