Liberalų sąjūdžio arba Klaipėdos liberalų atsakymai” Vakarų ekspresui”: mes nebijome žiūrėti rinkėjams į akis.

"Vakarų ekspresas" tęsia straipsnių ciklą, kuriame publikuojami archyvuose surinkti praėjusių savivaldos tarybų rinkimų metu į miesto valdžią besiveržusių partijų pažadai ir valdžioje buvusių politikų atsakymai, ką jie padarė iš tikrųjų. O jei ne – kas sutrukdė įgyvendinti šiuos pažadus.

Trečiajame rašinyje – miesto Tarybos opozicijoje esančio Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atsakymai. Beje, juos liberalsąjūdiečiai pateikė operatyviausiai iš visų miesto valdžioje šią kadenciją buvusių partijų.

Išrinkit miesto valdžią, gebančią apginti nuo centrinės valdžios šeimininkavimo Jūsų kieme ir kišenėje. Ginsime nuo centrinės valdžios savivalės.

Deja, bet miesto Taryboje buvo susiformavusi dauguma, kuri negina miesto žmonių nuo centrinės valdžios kvailysčių. Mes, savo ruožtu, laikėmės duotų pažadų.

Išvaduosime pedagogus, medikus, socialinius, kultūros darbuotojus nuo popierizmo, biurokratinio darbo.

Liberalų sąjūdžio deleguotas ministras Gintaras Steponavičius išleido įsakymą, kuriuo apribojo biurokratų galimybę siuntinėti perteklinius įpareigojimus švietimo įstaigoms. Klaipėdos savivaldybė to nepadarė.

Mažinsime biurokratinį aparatą panaikindami už nieką neatsakančių valdininkų pareigybes.

Liberalų sąjūdžio iniciatyva praėjusių metų pabaigoje užkirstas kelias didinti savivaldybės valdininkų skaičių. Panaikinta keliasdešimt etatų.

Skatinsime bendruomenės iniciatyvas. Teiksime pagalbą nevyriausybiniam sektoriui.

Liberalų sąjūdis įkūrė interneto svetainę "Vikipartija", kuria gali naudotis ir naudojasi nevyriausybinės organizacijos.

Didinsime švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, socialinės paramos, laisvalaikio praleidimo paslaugų prieinamumą. Aukščiausios kokybės socialinės paslaugos našlaičiams, neįgaliesiems, senoliams.

Nors ketverius metus savivaldybėje buvome opozicijoje, palaikėme visus šios srities sprendimus.

Jokių naujų mokesčių.

Liberalų sąjūdžio frakcija Klaipėdos miesto taryboje nesiūlė įvesti jokių naujų mokesčių.

<<>>