Liberalų sąjūdžio aktyvios moterys susibūrė į komitetą

 

Nuo 2012m. sausio 06 dienos LRLS  puslapyje buvo paskelbtas Manifestas
kviečiantis MOTERIS LIBERALES IR LIBERALUS "DRAUGUS"  į steigiamąjį
moterų liberalių komiteto susirinkimą, kuris  buvo numatytas 2012 metų
vasario 04 dieną Kaune. 
Į šį susirinkimą suvažiavo iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos regionų moterys liberalės ir liberalai (kuriuos
buvo galima suskaičiuoti net ant rankos pirštų). 
Susirinko beveik 60 žmonių, buvo patvirtintas Moterų liberalių komiteto Darbo reglamentas
ir komiteto valdymo struktūra: Valdybos sudėtis: 
Pirmininkė – Ona Balžekienė,  5 pavaduotojos ir 10 koordinacinės tarybos narių. Regina
Rozenblat- pirmininkės pavaduotoja.

 

Nuo 2012m. sausio 06 dienos LRLS  puslapyje buvo paskelbtas Manifestas

kviečiantis MOTERIS LIBERALES IR LIBERALUS "DRAUGUS"  į steigiamąjį

moterų liberalių komiteto susirinkimą, kuris  buvo numatytas 2012 metų

vasario 04 dieną Kaune. 

 

Į šį susirinkimą suvažiavo iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos regionų moterys liberalės ir liberalai (kuriuos buvo galima suskaičiuoti net ant rankos pirštų). 

 

Susirinko beveik 60 žmonių, buvo patvirtintas Moterų liberalių komiteto Darbo reglamentas

ir komiteto valdymo struktūra: Valdybos sudėtis: 

 

Pirmininkė – Ona Balžekienė,  5 pavaduotojos ir 10 koordinacinės tarybos narių. Regina

Rozenblat- pirmininkės pavaduotoja.