Liberalų diskusija: Knygų Top 5, kurias turi perskaityti politikas

 

Vilniaus knygų mugei praūžus kalbiname žinomus liberalus, ar reikia politikams skaityti ir kokias knygas jie rekomenduotų.
Liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis tvirtina, kad tiek politiko kelia besirenkant, tiek politikos olimpe esančiam žmogui skaityti – būtina. Vilniaus knygų mugėje savo knygą „Lietuviškas liberalizmas II“ pristatęs Leonidas Donskis, įvardina knygas, kurios svarbios politikui. 
E.Masiulis: „Sunku būtų pasakyti kokias 5 knygas turi perskaityti politikas. Galiu įvardinti knygas, kurios man padarė didžiausią įspūdį. Tai K.Poperio knyga „Atviroji visuomenė ir jos priešai“. Kiekvieno liberalo klasika – F.A.Hajeko „Kelias į vergovę“, Ralfo Dahrendorfo esė apie laisvės konfliktą, I.Berlin „Vienovė ir įvairovė: žvilgsniai į idėjų istoriją“. Aš jau nekalbu apie chrestomatines lietuvių autorių Štromo, Kavolio knygas. Orvelo 1984-ieji, ir visiška klasika – N.Makiavelio „Valdovas“,Š. Monteskjė „Apie demokratiją Amerikoje“.  Studijavau politologiją, tad daug literatūros yra tekę perskaityti. 
Natūralu, kad ruošiantis politiko keliui reikalingas tam tikras pasirengimas. Ne tik ruošiantis, bet ir veikiant politikoje būtina skaityti. Na o politikams ir ne tik, norint nuimti įtampą darbe, patarčiau perskaityti Šveiko nuotykius ar man labai patinkantį autoriaus Jerome K. Jerome „Trise dviračiais“ ar „Trise valtimi neskaitant šuns“. 
Nors pats šiuo metu turiu daug veiklos ir mažai galimybių skaityti, vis tiek nuolatos skaitau. Dabar skaitau kolegos, pažįstamo R. Petrausko sporto komentatoriaus knygą „Trečio Reicho triumfas“.“
L.Donskis: „Svajonių apie tobulą politinę santvarką, gerą ir teisingą valstybę, racionalią socialinę ir moralinę tvarką, tradiciją ir naujoves požiūriais svarbiausios politikui šios klasikinės knygos: 
1. Platono Valstybė.
2. Thomo More’o Utopija (šiame veikale diskutuojama su klasikiniu Platono veikalu ir jame išdėstytais Sokrato ir Platono argumentais).  
Išmintingo ir kilnaus valdovo, politinių ir moralinių dorybių, nedorybių, ydų, išdavystės, niekšybės, silpnybių, pragmatizmo ir idealizmo konflikto, lojalumo ir sąžinės kolizijos, doro ir patriotiško piliečio idėjų bei vizijų požiūriais politikui svarbiausios šios klasikinės knygos:
3. Marko Aurelijaus Pačiam sau (Romos imperatoriaus ir sykiu filosofo stoiko knyga apie minties ir veiksmo santykį bei valdovo ir mąstytojo situacijos pasaulyje dvilypumą). 
4. Niccolò Machiavellio Raštai, ypač akcentuojant Valdovą ir Samprotavimus apie Titą Livijų. Taip pat Machiavellio komedija Mandragora (jos nėra lietuvių k. – italų ar anglų kalbomis žr. Mandragolla).
5. Williamo Shakespeare’o tragedijos – visų pirma Hamletas, Makbetas, Romeo ir Džuljeta ir Ričardas III.“

Vilniaus knygų mugei praūžus kalbiname žinomus liberalus, ar reikia politikams skaityti ir kokias knygas jie rekomenduotų.

Liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis tvirtina, kad tiek politiko kelia besirenkant, tiek politikos olimpe esančiam žmogui skaityti – būtina. Vilniaus knygų mugėje savo knygą „Lietuviškas liberalizmas II“ pristatęs Leonidas Donskis, įvardina knygas, kurios svarbios politikui. 

E.Masiulis: „Sunku būtų pasakyti kokias 5 knygas turi perskaityti politikas. Galiu įvardinti knygas, kurios man padarė didžiausią įspūdį. Tai K.Poperio knyga „Atviroji visuomenė ir jos priešai“. Kiekvieno liberalo klasika – F.A.Hajeko „Kelias į vergovę“, Ralfo Dahrendorfo esė apie laisvės konfliktą, I.Berlin „Vienovė ir įvairovė: žvilgsniai į idėjų istoriją“. Aš jau nekalbu apie chrestomatines lietuvių autorių Štromo, Kavolio knygas. Orvelo 1984-ieji, ir visiška klasika – N.Makiavelio „Valdovas“,Š. Monteskjė „Apie demokratiją Amerikoje“.  Studijavau politologiją, tad daug literatūros yra tekę perskaityti. 

Natūralu, kad ruošiantis politiko keliui reikalingas tam tikras pasirengimas. Ne tik ruošiantis, bet ir veikiant politikoje būtina skaityti. Na o politikams ir ne tik, norint nuimti įtampą darbe, patarčiau perskaityti Šveiko nuotykius ar man labai patinkantį autoriaus Jerome K. Jerome „Trise dviračiais“ ar „Trise valtimi neskaitant šuns“. 

Nors pats šiuo metu turiu daug veiklos ir mažai galimybių skaityti, vis tiek nuolatos skaitau. Dabar skaitau kolegos, pažįstamo R. Petrausko sporto komentatoriaus knygą „Trečio Reicho triumfas“.“

L.Donskis: „Svajonių apie tobulą politinę santvarką, gerą ir teisingą valstybę, racionalią socialinę ir moralinę tvarką, tradiciją ir naujoves požiūriais svarbiausios politikui šios klasikinės knygos: 

1. Platono Valstybė.

2. Thomo More’o Utopija (šiame veikale diskutuojama su klasikiniu Platono veikalu ir jame išdėstytais Sokrato ir Platono argumentais).  

Išmintingo ir kilnaus valdovo, politinių ir moralinių dorybių, nedorybių, ydų, išdavystės, niekšybės, silpnybių, pragmatizmo ir idealizmo konflikto, lojalumo ir sąžinės kolizijos, doro ir patriotiško piliečio idėjų bei vizijų požiūriais politikui svarbiausios šios klasikinės knygos:

3. Marko Aurelijaus Pačiam sau (Romos imperatoriaus ir sykiu filosofo stoiko knyga apie minties ir veiksmo santykį bei valdovo ir mąstytojo situacijos pasaulyje dvilypumą). 

4. Niccolò Machiavellio Raštai, ypač akcentuojant Valdovą ir Samprotavimus apie Titą Livijų. Taip pat Machiavellio komedija Mandragora (jos nėra lietuvių k. – italų ar anglų kalbomis žr. Mandragolla).

5. Williamo Shakespeare’o tragedijos – visų pirma Hamletas, Makbetas, Romeo ir Džuljeta ir Ričardas III.“