Liberalai siūlo trumpinti teritorijų planavimo procedūras, prioritetą teikiant plėtrai

 

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija iš esmės  teigiamai vertina aplinkos ministro Valentino Mazuronio pateiktą naują Teritorijų planavimo įstatymo projektą, tačiau siūlo jį tobulinti – trumpinti ir supaprastinti teritorijų planavimą, atsisakyti biurokratinių dokumentų derinimo procedūrų.  
Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Remigijus Šimašius ir Dalia Kuodytė Seime užregistravo pasiūlymus šiuo metu svarstomam Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymui. Liberalai siūlo prioritetą teikti darniai teritorijų, būtinosios infrastruktūros plėtrai ir investicijų pritraukimui, o ne vien teritorijų apsaugai ir įvairiems ribojimams, kaip yra šiuo metu. 
„Palaikome iniciatyvą keisti užpelkėjusią teritorijų planavimo tvarką, bet matome, kad esamas Vyriausybės projektas problemas sprendžia tik iš dalies. Dėl to siūlome įtvirtinti aiškesnę, sklypų savininkams, statytojams ir investuotojams palankią tvarką. Pirmiausia – siekiame, kad pavieniai pareigūnai nebegalėtų tiesiog blokuoti sprendimų priėmimo teritorijų planavimo procese. Antra, siūlome numatyti atvejus, kai detaliųjų planų rengimas yra nebūtinas – pavyzdžiui, įvairiems inžineriniams statiniams, kai jie atitinka Bendrojo plano sprendinius. Ir, galiausiai, siūlome trumpinti procedūras, atsisakant dubliuojančio, nereikalingo derinimo“, – sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos narys R. Šimašius.
Liberalai siūlo iš esmės supaprastinti ilgą ir komplikuotą vietovės lygmens teritorijų planavimo procesą, atsisakant perteklinių reikalavimų parengiamajame etape. Taip pat siūloma atsisakyti dabar galiojančios nuostatos, kad teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jei tam pritarė be išimties visi Teritorijų planavimo komisijos nariai. Jeigu komisijos narys nepritaria sprendimui, jis savo motyvus turi pranešti raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą.
Liberalai atkreipia dėmesį, kad dabartinis Teritorijų planavimo įstatymo projektas tinkamai nereglamentuoja atvejų, jei valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija nepagrįstai vėluoja pateikti patikrinimo aktus. Nors šiuo metu galiojantis Teritorijų planavimo įstatymas numato tam tikrus terminus, jų dažnai nesilaikoma. Todėl siūloma nustatyti, kad, laiku nepateikus patikrinimo akto ir nenurodžius jo nepateikimo priežasčių, toks teritorijų planavimo dokumentas būtų laikomas patikrintu.
„Nepagrįstų kliuvinių planuojant teritorijas kyla ir dėl Aplinkos ministerijos tvirtinamų aktų, pernelyg didelio institucijų, derinančių dokumentus, skaičiaus. Todėl kviečiame aplinkos ministrą iššluoti šią sritį nuo biurokratijos ir perteklinio reguliavimo“, – sakė liberalas R. Šimašius. 

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija iš esmės  teigiamai vertina aplinkos ministro Valentino Mazuronio pateiktą naują Teritorijų planavimo įstatymo projektą, tačiau siūlo jį tobulinti – trumpinti ir supaprastinti teritorijų planavimą, atsisakyti biurokratinių dokumentų derinimo procedūrų.  

Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Remigijus Šimašius ir Dalia Kuodytė Seime užregistravo pasiūlymus šiuo metu svarstomam Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymui. Liberalai siūlo prioritetą teikti darniai teritorijų, būtinosios infrastruktūros plėtrai ir investicijų pritraukimui, o ne vien teritorijų apsaugai ir įvairiems ribojimams, kaip yra šiuo metu. 

„Palaikome iniciatyvą keisti užpelkėjusią teritorijų planavimo tvarką, bet matome, kad esamas Vyriausybės projektas problemas sprendžia tik iš dalies. Dėl to siūlome įtvirtinti aiškesnę, sklypų savininkams, statytojams ir investuotojams palankią tvarką. Pirmiausia – siekiame, kad pavieniai pareigūnai nebegalėtų tiesiog blokuoti sprendimų priėmimo teritorijų planavimo procese. Antra, siūlome numatyti atvejus, kai detaliųjų planų rengimas yra nebūtinas – pavyzdžiui, įvairiems inžineriniams statiniams, kai jie atitinka Bendrojo plano sprendinius. Ir, galiausiai, siūlome trumpinti procedūras, atsisakant dubliuojančio, nereikalingo derinimo“, – sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos narys R. Šimašius.

Liberalai siūlo iš esmės supaprastinti ilgą ir komplikuotą vietovės lygmens teritorijų planavimo procesą, atsisakant perteklinių reikalavimų parengiamajame etape. Taip pat siūloma atsisakyti dabar galiojančios nuostatos, kad teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jei tam pritarė be išimties visi Teritorijų planavimo komisijos nariai. Jeigu komisijos narys nepritaria sprendimui, jis savo motyvus turi pranešti raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą.

Liberalai atkreipia dėmesį, kad dabartinis Teritorijų planavimo įstatymo projektas tinkamai nereglamentuoja atvejų, jei valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija nepagrįstai vėluoja pateikti patikrinimo aktus. Nors šiuo metu galiojantis Teritorijų planavimo įstatymas numato tam tikrus terminus, jų dažnai nesilaikoma. Todėl siūloma nustatyti, kad, laiku nepateikus patikrinimo akto ir nenurodžius jo nepateikimo priežasčių, toks teritorijų planavimo dokumentas būtų laikomas patikrintu.

„Nepagrįstų kliuvinių planuojant teritorijas kyla ir dėl Aplinkos ministerijos tvirtinamų aktų, pernelyg didelio institucijų, derinančių dokumentus, skaičiaus. Todėl kviečiame aplinkos ministrą iššluoti šią sritį nuo biurokratijos ir perteklinio reguliavimo“, – sakė liberalas R. Šimašius.