Liberalai siūlo neįvedinėti naujų mokesčių

 

A.Balnionienė: „……………………………………………………………………………..“
Šį trečiadienį tradiciškai minima laisvės nuo mokesčių diena − tai simbolinė diena metuose, kai mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valdžiai ir pradeda dirbti savo paties bei savo šeimos gerovei. 
Šiemet šios dienos sulaukėme 2 dienomis vėliau, nes valstybės išlaidos auga sparčiau už pajamas.
 „Kiekvienas žmogus turėtų mokėti mažesnius mokesčius bei teisę laisviau pasirinkti, kaip elgtis su savo uždirbtais pinigais“, – kalbėjo Klaipėdos miesto tarybos narė Audronė Balnionienė
Tam, kad kitais metais ši diena neateitų dar vėliau, Vyriausybė turi nustoti išlaidauti.
„Valdančioji koalicija ruošiasi apmokestinti palūkanas, įvesti naujus mokesčius. Mes siūlome neįvedinėti naujų mokesčių, bei mažinti išlaidas. Įve¬dus nau¬jus mo¬kes¬čius, atei¬nan¬čiais me¬tais Lais-vės nuo mo¬kes¬čių die¬na dar la¬biau nu¬tol¬tų“,- pastebėjo Klaipėdos liberalė Audronė Balnionienė
Šiais metais Klaipėdos liberalai, minėdami laisvės nuo mokesčių dieną, sveikino klaipėdiečius su laisvės nuo mokesčių diena. 
Foto akimirkos iš Laivės nuo mokesčių dienos minėjimo

 

Gegužės 15 d. tradiciškai buvo minima laisvės nuo mokesčių diena − tai simbolinė diena metuose, kai mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valdžiai ir pradeda dirbti savo paties bei savo šeimos gerovei. 

Šiemet šios dienos sulaukėme 2 dienomis vėliau, nes valstybės išlaidos auga sparčiau už pajamas.

 „Kiekvienas žmogus turėtų mokėti mažesnius mokesčius bei teisę laisviau pasirinkti, kaip elgtis su savo uždirbtais pinigais“, – kalbėjo Klaipėdos miesto tarybos narė Audronė Balnionienė

Tam, kad kitais metais ši diena neateitų dar vėliau, Vyriausybė turi nustoti išlaidauti.

„Valdančioji koalicija ruošiasi apmokestinti palūkanas, įvesti naujus mokesčius. Mes siūlome neįvedinėti naujų mokesčių, bei mažinti išlaidas. Įvedus naujus mokesčius, ateinančiais metais Laisvės nuo mokesčių diena dar labiau nutoltų“,- pastebėjo Klaipėdos liberalė Audronė Balnionienė

Šiais metais Klaipėdos liberalai sveikino klaipėdiečius su laisvės nuo mokesčių diena. 

Akimirkos iš Laivės nuo mokesčių dienos minėjimo