Liberalai ragina Ministrą pirmininką užkirsti kelią ES paramos skirstymo politizavimui

 

„Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) valdymo ir struktūros pokyčiai yra aiškus bandymas politizuoti ES paramos paskirstymo procesą. Išaiškėję skandalingi faktai byloja, kad Darbos partijos atstovai tiesia rankas europinių lėšų link, todėl raginame Ministrą pirmininką nedelsiant įsikišti į procesą ir neleisti politinio pasitikėjimo pareigūnams daryti tiesioginę įtaką lėšų paskirstymui“, – sako Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Gintaras Steponavičius.
ESFA valdyba yra atsakinga už ES paramos lėšų paskirstymą. Pasikeitus valdžiai, net 4 iš 6 agentūros valdybos narių priklauso Darbo partijai, kurios atstovai pasižymėjo nusikalstama finansine veikla. Agentūros valdymo struktūra keičiama taip, kad politikai, o ne profesionalai spręstų kam ir kaip skirstyti lėšas. Tai kelia abejones, ar už milijardinių sumų paskirstymą atsakinga institucija gebės dirbti skaidriai ir profesionaliai. 
„Partija, kurios atstovai siejami su kriminalinio pobūdžio veikla, negali turėti įtakos milijardinių Europos sąjungos paramos lėšų skyrimui. Koalicijos partneriai privalo sureaguoti ir užtikrinti, kad vykstantys procesai nepadarys nepataisomos žalos paramos skirstymo skaidrumui“, – sako Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Gintaras Steponavičius.

„Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) valdymo ir struktūros pokyčiai yra aiškus bandymas politizuoti ES paramos paskirstymo procesą. Išaiškėję skandalingi faktai byloja, kad Darbos partijos atstovai tiesia rankas europinių lėšų link, todėl raginame Ministrą pirmininką nedelsiant įsikišti į procesą ir neleisti politinio pasitikėjimo pareigūnams daryti tiesioginę įtaką lėšų paskirstymui“, – sako Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Gintaras Steponavičius.

 

ESFA valdyba yra atsakinga už ES paramos lėšų paskirstymą. Pasikeitus valdžiai, net 4 iš 6 agentūros valdybos narių priklauso Darbo partijai, kurios atstovai pasižymėjo nusikalstama finansine veikla. Agentūros valdymo struktūra keičiama taip, kad politikai, o ne profesionalai spręstų kam ir kaip skirstyti lėšas. Tai kelia abejones, ar už milijardinių sumų paskirstymą atsakinga institucija gebės dirbti skaidriai ir profesionaliai. 

 

„Partija, kurios atstovai siejami su kriminalinio pobūdžio veikla, negali turėti įtakos milijardinių Europos sąjungos paramos lėšų skyrimui. Koalicijos partneriai privalo sureaguoti ir užtikrinti, kad vykstantys procesai nepadarys nepataisomos žalos paramos skirstymo skaidrumui“, – sako Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Gintaras Steponavičius.