Liberalai padeda siekti gerų rezultatų. L. Donskio ir E. Gentvilo premijos atiteko Kauno ir Klaipėdos miesto studentams

 

Šiemet jau antrą sykį surengtame Leonido Donskio ir Eugenijaus Gentvilo vardo premijų geriausiems baigiamiesiems bakalauro ir magistro darbams konkurse nugalėtojais pripažinti Vytauto Didžiojo bei Klaipėdos universitetų studentai.
Leonido Donskio vardo 1000 Lt. premijos už geriausią baigiamąjį bakalauro darbą laimėtoja pripažinta Vytauto Didžiojo universiteto studentė Justina Sabalionytė, konkursui pateikusi darbą temą „Nacionalinės kolektyvinės tapatybės konstravimas Lietuvos žiniasklaidoje 2010 m.“. 2000 Lt. premija už geriausią baigiamąjį magistro darbą „Realybė ir hiperrealybė antrojoje modernybėje: Jungtiniai Arabų Emyratai – šalis, kurios nebuvo“ įteikta to paties universiteto studentui Jauniui Špakauskui. Leonidas Donskis studentus, pretenduojančius gauti jo vardo premiją, kvietė gilintis į socialinės ir politinės teorijos, diplomatijos, liberalizmo idėjų istorijos temines sritis.
Eugenijaus Gentvilo vardo 1000 Lt. premiją geriausio baigiamojo bakalauro darbo autoriui laimėjo Klaipėdos universiteto studentė Ugnė Vaišnoraitė už darbą „Strateginio planavimo diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse“, o E. Gentvilo 2000 Lt. premija už geriausią baigiamąjį magistro darbą įteikta Vytauto Didžiojo universiteto studentei Otilijai Stanelienei už magistro darbą tema „Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarka Lietuvoje: ministerijų atsakomybės sritys“. E. Gentvilo premijų teminės sritys: savivalda, regionų plėtros studijos, Lietuvos vietos politikos analizė.
Premijų konkursą inicijuojančios VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ atstovai pasidžiaugė, kad šiemet konkursui pristatyti darbai pasižymėjo aukštu akademiniu lygiu, tad nugalėtojus išrinkti buvo nelengva. Ateityje premijų steigėjai tikisi sulaukti daugiau darbų, nagrinėjančių liberalios ir stiprios savivaldos, atsakingos ir efektyvios decentralizuotos vietos valdžios principus, liberalizmo principų pasireiškimo vertinimą  visuomeniniame, politiniame ir ekonominiame šalies gyvenime.
Kaip ir planuota, jau šiais metais pasirodys elektroninis leidinys, kuriame bus publikuojami praėjusiais ir šiais metais premijas laimėję darbai. Taip pat premijų laureatai bus pakviesti spalio pabaigoje dalyvauti Vilniuje spalio pabaigoje rengiamoje tarptautinėje konferencijoje „Liberalios reformos XXI a. Ar liberalizmas turi ateitį?“.
VšĮ „Avira visuomenė ir jos draugai“ – organizacija, skleidžianti liberalias idėjas bei skatinanti jų įgyvendinimą. VšĮ inicijuoja tyrimus reikšmingais visuomeniniais, politiniais, socialiniais klausimais, kuria reformų koncepcijas, organizuoja konferencijas, diskusijas ir viešas paskaitas visuomenei, atlieka sociologines apklausas, remia akademinės literatūros leidybą. Organizacijos dalininkai – dabartinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, filosofas, Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, nepriklausomybės akto signataras, politikas dr. Eugenijus Gentvilas, auditorė, liberalios minties skleidėjų rėmėja Eglė Žiemienė ir politikė bei visuomenės veikėja Jurgita Choromanskytė.

Šiemet jau antrą sykį surengtame Leonido Donskio ir Eugenijaus Gentvilo vardo premijų geriausiems baigiamiesiems bakalauro ir magistro darbams konkurse nugalėtojais pripažinti Vytauto Didžiojo bei Klaipėdos universitetų studentai.

Leonido Donskio vardo 1000 Lt. premijos už geriausią baigiamąjį bakalauro darbą laimėtoja pripažinta Vytauto Didžiojo universiteto studentė Justina Sabalionytė, konkursui pateikusi darbą temą „Nacionalinės kolektyvinės tapatybės konstravimas Lietuvos žiniasklaidoje 2010 m.“. 2000 Lt. premija už geriausią baigiamąjį magistro darbą „Realybė ir hiperrealybė antrojoje modernybėje: Jungtiniai Arabų Emyratai – šalis, kurios nebuvo“ įteikta to paties universiteto studentui Jauniui Špakauskui. Leonidas Donskis studentus, pretenduojančius gauti jo vardo premiją, kvietė gilintis į socialinės ir politinės teorijos, diplomatijos, liberalizmo idėjų istorijos temines sritis.

Eugenijaus Gentvilo vardo 1000 Lt. premiją geriausio baigiamojo bakalauro darbo autoriui laimėjo Klaipėdos universiteto studentė Ugnė Vaišnoraitė už darbą „Strateginio planavimo diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse“, o E. Gentvilo 2000 Lt. premija už geriausią baigiamąjį magistro darbą įteikta Vytauto Didžiojo universiteto studentei Otilijai Stanelienei už magistro darbą tema „Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarka Lietuvoje: ministerijų atsakomybės sritys“. E. Gentvilo premijų teminės sritys: savivalda, regionų plėtros studijos, Lietuvos vietos politikos analizė.

Premijų konkursą inicijuojančios VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ atstovai pasidžiaugė, kad šiemet konkursui pristatyti darbai pasižymėjo aukštu akademiniu lygiu, tad nugalėtojus išrinkti buvo nelengva. Ateityje premijų steigėjai tikisi sulaukti daugiau darbų, nagrinėjančių liberalios ir stiprios savivaldos, atsakingos ir efektyvios decentralizuotos vietos valdžios principus, liberalizmo principų pasireiškimo vertinimą  visuomeniniame, politiniame ir ekonominiame šalies gyvenime.

Kaip ir planuota, jau šiais metais pasirodys elektroninis leidinys, kuriame bus publikuojami praėjusiais ir šiais metais premijas laimėję darbai. Taip pat premijų laureatai bus pakviesti spalio pabaigoje dalyvauti Vilniuje spalio pabaigoje rengiamoje tarptautinėje konferencijoje „Liberalios reformos XXI a. Ar liberalizmas turi ateitį?“.

VšĮ „Avira visuomenė ir jos draugai“ – organizacija, skleidžianti liberalias idėjas bei skatinanti jų įgyvendinimą. VšĮ inicijuoja tyrimus reikšmingais visuomeniniais, politiniais, socialiniais klausimais, kuria reformų koncepcijas, organizuoja konferencijas, diskusijas ir viešas paskaitas visuomenei, atlieka sociologines apklausas, remia akademinės literatūros leidybą. Organizacijos dalininkai – dabartinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, filosofas, Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, nepriklausomybės akto signataras, politikas dr. Eugenijus Gentvilas, auditorė, liberalios minties skleidėjų rėmėja Eglė Žiemienė ir politikė bei visuomenės veikėja Jurgita Choromanskytė.