Liberalai kviečia į sąjūdį „Už tavo ir mano orumą“

Gruodžio 10 – osios – Tarptautinės žmogaus teisių dienos – išvakarėse Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narė Dalia Kuodytė kartu su įvairiose Lietuvos ir ES institucijose dirbančiais partijos kolegomis LR Seime surengė spaudos konferenciją „Lietuvai reikia sąjūdžio už žmogaus orumą“. D. Kuodytė bei renginyje dalyvavę LR Teisingumo ministras Remigijus Šimašius, jo patarėjas, LR liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto pirmininkas Tomas Baranovas ir Europos Parlamento nario Leonido Donskio biuro vadovė bei pilietinių iniciatyvų organizatorė Jurgita Choromanskytė pabrėžė, kad pagarba žmogaus teisėms, jo orumui visų pirma turi gimti kiekvieno mūsų sąmonėje bei širdyje.

„Žmogaus teisės nėra rezervatas, skirtas atskiroms visuomenėms grupėms. Jos, glaudžiai persipynusios su kiekvieno mūsų kasdienybe, yra artimos visiems, o ne tik tiems, kurie yra kitokie, skirtingi nei dauguma. Juk būti gerbiamam, vertinamam, gyventi oriai – tai būtinas asmens laimės ingredientas“, – žmogaus teisių bei jų apsaugą priartindamas prie svarbiausių asmeninės aplinkos, visuomenės bei valstybės gyvenimo sferų kalbėjo LR Teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Spaudos konferencijos metu pabrėžta, kad nors Lietuva jau seniai yra ratifikavusi svarbias tarptautines sutartis, įtvirtinančias žmogaus teises, šalies dar laukia didžiuliai iššūkiai, kol deklaratyvūs teisės aktai įsiskverbs į visuomenės sąmonę.

„Įstatymai ir liks tik įstatymai, rezoliucijos liks tik rezoliucijos, kol jų idėjos neprasiskverbs į žmonių sąmonę, protą ir širdis. Kol mūsų mokyklose tyčiojamasi iš kitataučių, kol idealios šeimos samprata bus paremta tariamai neginčijamais stereotipais, kol homoseksualiems žmonėms bus grasinama „nelįsti į akis“, tol mums, mūsų visuomenei tai bus ženklas, kad turime siekti daugiau, tapti atviresni ir pakantesni vieni kitiems“, – pabrėžė Žmogaus teisių komitete dirbanti Seimo narė Dalia Kuodytė.

„Įtvirtinant pagarbą žmogaus teisėms, itin svarbu, kad žmogus pats suprastų, kokias teises ir pareigas jis turi, mokėtų pastebėti žmogaus teisių pažeidimus ir nebūtų jiems abejingas, žinotų, kaip ginti šias teises, kur kreiptis. Todėl didžiausios pastangos turi būti dedamos kuo platesniam visuomenės švietimui žmogaus teisių srityje“, – sakė L. Donskio biuro vadovė Jurgita Choromanskytė, pristatydama dvi nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, kurios nors ir nedideliais, tačiau labai reikalingais žingsneliais vykdo šią misiją. Viena jų – žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu „Kompasas“, parengtas Europos Tarybos bei Lietuvoje išleistas kultūros centro „In Actio“ su liberalų politikų įsteigtos VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ parama. Kitas pastarosios organizacijos projektas – virtualūs e-Akademijos seminarai bei naujausia ir itin didelio populiarumo sulaukusi studijų tema – žmogaus teisės.

LR liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto pirmininkas, Teisingumo ministro patarėjas Tomas Baranovas pristatė pagrindinius Liberalų sąjūdžio darbus, gerinant žmogaus teisių situaciją Lietuvoje. Visų pirma – tai jau gruodžio 15-ąją įsigaliosiantis apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Liberalai buvo ne tik pagrindiniai šio įstatymo rengėjai, bet ir jį priėmus aktyviai dirba, kad jo įgyvendinimas būtų realus ir efektyvus. Liberalų sąjūdis ženkliai prisideda ir prie nevyriausybinių organizacijų veiklos įstatymo priėmimo spartinimo, siekia pokyčių vaikų teisių srityje, nuolat rengia konferencijas, diskusijas, bendrauja su moksleiviais.

„Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis jau ne pirmą kartą visus kviečia į sąjūdį „Už tavo ir mano orumą“. Konkrečiais darbais prisidedame ir prisidėsime prie to, kad pagarbos žmogaus orumui būtų daugiau. Tačiau be galo svarbu, kad tai būtų ne vienos politinės partijos pastangos – realaus poveikio sulauksime tuomet, kai kiekvienas, neabejingas žmogaus teisėms, prisidės prie žmogaus orumą gerbiančios aplinkos kūrimo“, – reziumavo Tomas Baranovas.