Leonidas Donskis apie pasitikėjimą ir atsakomybę

Jei neegizstuotų pasitikėjimas ir pagarba įsipareigojimui, pasaulyje nebūtų įmanomi daugelis žmonijos bendrabūviui būtinų procesų – bet kokie susitarimai, sutartys, ekonominis gyvenimas, tarptautiniai santykiai. Be tikėjimo ir netikėjimo, pasitikėjimo ir nepasitikėjimo priešstatų neįmanomas ir politinis gyvenimas. Sveikos nepasitikėjimo dozės ir racionali kritika yra būtinos kaip politikos veikėjų kontrolės priemonės, tačiau jei nepasitikima absoliučiai niekuo, paralyžiuojamas pats organizuotas demokratijos procesas. Tokioje situacijoje niekas už nieką neatsako ir vyksta tikra politikos atrofija:  neinantys balsuoti piliečiai nėra atsakingi už mažumos išrinktus politikus, o menką mandatą gavę politikai nesijaučia esą įsipareigoję platesniems visuomenės sluoksniams.

Nebalsuojantys piliečiai patys savo noru atsisako dalyvauti valstybės valdyme, jie patys paleidžia iš savo rankų tuos kontrolės instrumentus, kuriuos jiems suteikia demokratija. Tad sykiu jie netenka ir moralinės bei politinės teisės kritikuoti santvarkos, valstybės bei sprendimus priimančių politikų.

Kita vertus, atsakomybės reikalavimas iš politikų, suteikiant jiems mandatą, veiksmingiausias per aiškias vertybines nuostatas deklaruojančias bei save gerbiančias politines jėgas. Pastarosios savo atstovus demokratiškai kontroliuoja kaip ir rinkėjai reikalaudamos iš jų atsakomybės. Priešingu atveju, politikai gali nesibaimindami elgtis ir kalbėti, kaip norį, nekompromituodami nieko daugiau tik pačius save. Politinę priklausomybę kaitaliojantys ir ilgalaikio mandato nesiekiantys politikai net tik demonstruoja tvirtų vertybinių nuostatų nebuvimą, bet ir vengia rimtesnės atsakomybės bei ilgalaikio įsipareigojimo tiek rinkėjams, tiek jas deleguojančioms politinėms jėgoms.

Artėjančiuose savivaldos rinkimuose mes visi – tiek rinkėjai, tiek mandato siekiantys politikai – turime dar vieną galimybę pademonstruoti, kad pasitikėjimas ir atsakomybė – ne tušti žodžiai, o fundamentalus demokratinio proceso pagrindas. Nebūkime negyvenama sala savo pačių šalyje, neemigruokime politiškai – dalyvaukime rinkimuose. Suteikime savo pasitikėjimo mandatą tiems, kurie juo atsakingai naudosis, kurie yra ištikimi liberaliosios demokratijos vertybėms: tikėjimui žmogumi ir jo pasirinkimo galia, jo laisvei savarankiškai daryti sprendimus ir atsakingai kurti savo paties, savo miesto, savo šalies ateitį.

Jūsų

Leonidas Donskis,

LR liberalų sąjūdį atstovaujantis Europos Parlamento narys