L.Donskis ir D.Stankaitienė: „Pagarba žmogaus gyvybei yra universali vertybė”

Praėjusį penktadienį, birželio 3-iąją, Europos Parlamento narys Leonidas Donskis viešėjo savo gimtajame mieste – Klaipėdoje, I. Simonaitytės bibliotekoje buvo surengta diskusija su klaipėdiečiais „Apie žmogaus teises – atvirai ir be banalybių“. Diskusiją inicijavo ir europarlamentarą į jį pakvietė LR liberalų sąjūdžio kandidatė naujuose rinkimuose į LR Seimą vienmandatėje Danės apygardoje Diana Stankaitienė.

Pilnoje bibliotekos mažojoje salėje su susirinkusiaisiais miestiečiais europarlamentaras aptarė, kaip žmogaus – vaiko, šeimos ir moters – teisių problematika kito istorinėje tėkmėje, kaip ją įtakojo visuomenė pokyčiai ir minties raida ir kokios problemos globaliam pasauliui kyla šiandien apibrėžiant ir  ginant žmogaus teisių universalumą.  

„Žmogaus teisių tema aktuali visur ir visada, o ypač šiandien, gyvenant liberalizmo ir pliuralizmo laikais“, – atidarydama diskusiją sakė renginio iniciatorė, Klaipėdos miesto Socialinės paramos centro vadovė, koalicijos „Moters teisės – visuotinės teisės“ narė, aktyvi miesto visuomenininkė Diana Stankaitienė.

Diskusijos svečias Leonidas Donskis, žmogaus teisių temą pradėjęs gvildenti istorinėje perspektyvoje nuo senųjų amžių, nuo Platono ir Aristotelio, netrukus palietė ir šiandieną, teigdamas, kad nors raganų deginimo laikai jau seniai praeityje, o moterų teisės Vakarų pasaulyje nebekvestionuojamos, šiandien žmogaus teisių problematika yra kaip niekad svarbi.  Kas yra žmogaus teisės, ar mes nepainiojame jų su normų ignoravimu ir jokių gilesnių įsipareigojimų visuomenei neturėjimu? Kas yra lyčių lygybė? Kada šita idėja tapo visuotinai priimta Europoje ir kodėl ji įsitvirtino? Ar moterų teisės ir jų gynimas visada sutampa su feminizmo siekiais ir retorika? Kada ir kodėl vaikystė tapo prioritetu moderniojoje politikoje? – šiuos ir kitus klausimus savo paskaitoje aptarė L. Donskis, pateikdamas ir Lietuvos žmogaus teisių būklės, ypač moterų ir vaiko teisių požiūriu, įvertinimą.

„Dabartiniame pasaulyje vykstantys kultūrų ir civilizacijų susidūrimai iškelia žmogaus teisių problemas į pirmą planą. Šiandien svarbi diskusija apie tai, ar visoms kultūroms jos yra vienodai svarbios – negalime aklai primesto savo, vakarietiškojo, žmogaus teisių supratimo kitokiam pasauliui. Tačiau universalu ir gintina visur ir visada yra viena – tai pagarba žmogaus gyvybei, jo orumui, gerai fizinei ir psichinei būsenai, jo siekiui tobulėti“, – kalbėjo Leonidas Donskis.

Po paskaitos renginio moderatorė Diana Stankaitienė susirinkusiuosius pakvietė diskusijai – klausimų profesoriui klaipėdiečiai turėjo nemažai. L. Donskio teirautasi, kokią vietą žmogaus teisės užima Europos Parlamento darbotvarkėje, kaip kitų valstybių kontekste žmogaus teisių srityje atrodo Lietuva,  kas pastūmėja valstybę užsimerkti prieš akivaizdžius žmogaus teisių pažeidimus.

PARSISIŲSKITE DIANOS STANKAITIENĖS RINKIMINĮ LAIKRAŠTĮ

PARSISIŲSKITE DIANOS STANKAITIENĖS RINKIMINĮ LANKSTUKĄ

PARSISIŲSKITE DIANOS STANKAITIENĖS RINKIMINĮ ATVIRUKĄ