Kviečiame teikti pasiūlymus vietos bendruomenių savivaldos 2013 metų programai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia savo miestui neabejingus klaipėdiečius teikti pasiūlymus Vietos bendruomenių savivaldos 2013 metų programos veikloms, tenkinančioms vietos bendruomenių viešuosius poreikius:

• socialinė veikla, skirta pažeidžiamųjų bendruomenės narių ir grupių poreikių tenkinimui;

• vaikų ir jaunimo užimtumas;

• kultūriniai ir švietėjiški renginiai;

• viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas;

• sportas ir sveikatinimas;

• bendruomeninės veiklos organizavimas;

• kitos, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios, iniciatyvos.

Klaipėdos mieste bus sudarytos 4 vietos bendruomenių tarybos (Baltijos, Danės, Marių, Pajūrio), kurios svarstys gyventojų pasiūlymus ir priims sprendimus dėl jų įgyvendinimo. Pasiūlymų teikimo paraišką galima rasti ir Klaipėdos miesto Socialinės paramos skyriuje (Vytauto g. 13, 103 kabinetas).

Užpildytas paraiškas prašome teikti iki 2013 gegužės 1 d. adresu Klaipėdos miesto socialinės paramos skyrius Vytauto g. 13, 103 kabinetas arba el. paštu paraiska2013@gmail.com.

Priedai:

Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą

Paraiška vietos bendruomenių savivaldos 2013 m. programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti

Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa

Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programos įgyvendinimo aprašas