Kviečiame susipažinti su mokyklų tinklo pertvarkos planu

Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginiame plėtros plane, numatyta parengti ir įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą iki 2020 metų. Pertvarkos planui paruošti sudaryta darbo grupė parengė Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektą.

Kadangi savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, kinta demografinė, socialinė, ekonominė situacija, būtina nuolat analizuoti ir vertinti mokyklų situaciją, jų teikiamų programų įvairovę ir prieinamumą, mokyklų užpildomumą, mokinių srautų pasiskirstymą, naujų ugdymosi vietų poreikį ir jų steigimo galimybes, atsižvelgiant į ekonominius ir finansinius konkrečių mokyklų rodiklius.

Mokyklų tinklo pagrindinėms problemoms spręsti, atsižvelgus į suformuluotus galimus jų sprendimo būdus, parengtas Tinklo pertvarkos priemonių įgyvendinimo planas. Jame sukonkretinami mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar struktūrinių pertvarkymų, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo bei mokinių vežiojimo, esant poreikiui, užtikrinimo veiksmai.

Tinklo pertvarkos plano projektas teikiamas svarstyti bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms, Vakarų Lietuvos tėvų forumui, Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo tarybai, Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybai, profesinėms švietimo darbuotojų sąjungoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Darbo grupė, apibendrinusi siūlymus, Tinklo pertvarkos plano projektą teiks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, kuris reglamento nustatyta tvarka – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.

 

Tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas

Tinklo pertvarkos priemonių įgyvendinimo planas

 

 

 

Nuotr.: http://the3inone.com/category/teaching/the-love-of-teaching/