Kolegija pritarė pakeitimams dėl vaikų priėmimo į darželius ir užmokesčio už jų išlaikymą

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegija pritarė siūlomiems pakeitimams dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir užmokesčio už vaikų išlaikymą. Pakeitimus dar turi patvirtinti savivaldybės taryba.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, išanalizavusi vaikų priėmimo, maitinimo paslaugų teikimo ir nustatytų kainų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tvarką, Kolegijai pateikė pasiūlymus ją keisti.
Politikams pritarus, švietimo įstaiga įgytų teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu vaikas nelanko įstaigos 20 proc. ir daugiau lankytinų dienų per mėnesį be pateisinamos priežasties. Pakeitimas siūlomas dėl pablogėjusio vaikų lankomumo, prarandamų lėšų, būtinų įstaigos paslaugų pagerinimui ir virtuvės darbuotojų atlyginimams išmokėti, o taip pat dėl susidariusių didžiulių į įstaigas negalinčių patekti vaikų eilių.
Be to, už vaikui teikiamą maitinimo paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai moka nustatyto dydžio mokestį už kiekvieną lankytą dieną. Darbo grupė siūlo nustatyti fiksuotą mokestį už maisto gaminimą, kuris nepriklausytų nuo lankytų dienų skaičiaus ir būtų dalijamas į kintamąją (už maisto produktus) ir nekintamąją (už maisto gaminimą) dalis. Nekintamasis mokestis būtų už ugdymą ir maisto gaminimą – 47 litai. Mokestis tėvams, kurių vaikai lanko įstaigą visas dienas, nepadidėtų.
Vasarą, įstaigai nedirbant, siūloma sudaryti galimybes vaikams lankyti kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tačiau skaičiuoti mėnesio mokestį už vaiko išlaikymą, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.
Darbo grupė taip pat siūlo kartą per metus leisti tėvams pasirinkti vaikui per dieną skiriamų maitinimų skaičių. Savivaldybės švietimo skyrius, ruošdamasis įgyvendinti centralizuotą vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, siūlo keisti mokesčių lengvatų taikymo nuostatas už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose ir priimant į įstaigas pirmenybės taikymo nuostatas.
Siūloma mokestį mažinti 50 proc., jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių. Mokestis už maitinimo ir ugdymo paslaugas nemokamas, jeigu šeima gauna socialinę pašalpą.
Birželio mėnesį vykusiame Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje buvo pritarta centralizuotam priėmimui į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes, todėl siūloma nustatyti, kad be eilės priimami vaikai Savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu nustačius vaikui privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą.
Tarybai pritarus pasikeitimai įsigaliotų nuo 2014 m. sausio 1 dienos

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegija pritarė siūlomiems pakeitimams dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir užmokesčio už vaikų išlaikymą. Pakeitimus dar turi patvirtinti savivaldybės taryba.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, išanalizavusi vaikų priėmimo, maitinimo paslaugų teikimo ir nustatytų kainų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tvarką, Kolegijai pateikė pasiūlymus ją keisti.

Politikams pritarus, švietimo įstaiga įgytų teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu vaikas nelanko įstaigos 20 proc. ir daugiau lankytinų dienų per mėnesį be pateisinamos priežasties. Pakeitimas siūlomas dėl pablogėjusio vaikų lankomumo, prarandamų lėšų, būtinų įstaigos paslaugų pagerinimui ir virtuvės darbuotojų atlyginimams išmokėti, o taip pat dėl susidariusių didžiulių į įstaigas negalinčių patekti vaikų eilių.

Be to, už vaikui teikiamą maitinimo paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai moka nustatyto dydžio mokestį už kiekvieną lankytą dieną. Darbo grupė siūlo nustatyti fiksuotą mokestį už maisto gaminimą, kuris nepriklausytų nuo lankytų dienų skaičiaus ir būtų dalijamas į kintamąją (už maisto produktus) ir nekintamąją (už maisto gaminimą) dalis. Nekintamasis mokestis būtų už ugdymą ir maisto gaminimą – 47 litai. Mokestis tėvams, kurių vaikai lanko įstaigą visas dienas, nepadidėtų.

Vasarą, įstaigai nedirbant, siūloma sudaryti galimybes vaikams lankyti kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tačiau skaičiuoti mėnesio mokestį už vaiko išlaikymą, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

Darbo grupė taip pat siūlo kartą per metus leisti tėvams pasirinkti vaikui per dieną skiriamų maitinimų skaičių. Savivaldybės švietimo skyrius, ruošdamasis įgyvendinti centralizuotą vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, siūlo keisti mokesčių lengvatų taikymo nuostatas už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose ir priimant į įstaigas pirmenybės taikymo nuostatas.

Siūloma mokestį mažinti 50 proc., jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių. Mokestis už maitinimo ir ugdymo paslaugas nemokamas, jeigu šeima gauna socialinę pašalpą.

Birželio mėnesį vykusiame Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje buvo pritarta centralizuotam priėmimui į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes, todėl siūloma nustatyti, kad be eilės priimami vaikai Savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu nustačius vaikui privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą.

Tarybai pritarus pasikeitimai įsigaliotų nuo 2014 m. sausio 1 dienos

http://www.klaipeda.lt/lit/Kolegija-pritare-pakeitimams-del-vaiku-priemimo-i-darzelius-ir-uzmokescio-uz-ju-islaikyma/1930

www.15min.lt nuotrauka