Klaipėdos universiteto pokyčiams – tarybos palaikymas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba vasario 21 d. posėdyje pritarė Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano projektui. 2018–2019 metus apimantį dokumentą Klaipėdos universitetas, siekdamas išlaikyti savarankiško universiteto statusą ir stiprinti įstaigą, teikia Švietimo ir mokslo ministerijai. Plane numatytos veiklos optimizavimo priemonės, galimi Klaipėdos miesto bei kitų regiono savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų įsipareigojimai. Teikiant planą ministerijai būtinas ir visų suinteresuotų pusių pritarimas.

„Klaipėdos miestui ir regionui universitetas gyvybiškai reikalingas, todėl savivaldybė palaiko ir palaikys universiteto žingsnius siekiant išlaikyti savarankiškos įstaigos statusą. Šiandieninis tarybos sprendimas – aiškus signalas, kad miestas nesiruošia būti pasyviu procesų stebėtoju, o yra pasiryžęs aktyviai dalyvauti stiprinant universitetą. Savivaldybė žengia aiškų ir nedviprasmišką žingsnį, tuo pat metu laukiame ir ministerijos bei Vyriausybės atsakomųjų žingsnių. Laukia ilgas kelias, kuriuo neišvengiamai turėsime eiti drauge – miestas, universitetas, Vyriausybė,“ – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Plane numatomos trys universiteto veiklos optimizavimo kryptys: studijų kokybės užtikrinimas, prisidėjimas prie regiono visuomenės ir darbo rinkos formavimo poreikių bei valdymo tobulinimas užtikrinant Klaipėdos miesto ir regiono savivaldybių bei asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimą.

Klaipėdos universitetas yra užsibrėžęs pertvarkyti akademinę struktūrą, studijų programas ir užtikrinti studijų kokybę bei stabilizuoti studentų skaičių, stiprinti jūrinę specializaciją, atsisakyti nereikalingų pastatų, pritraukti papildomų lėšų iš savivaldybių ir verslo.

Klaipėdos miesto savivaldybė ir universitetas bendradarbiautų plėtojant naujas tęstinių studijų programas, organizuojant tarptautinius mokslo renginius, siekiant išlaikyti talentingus jaunuolius bei pritraukti talentus iš kitų miestų bei šalių, taip pat steigiant universitetinę gimnaziją bei universitetines klases miesto gimnazijose, sveikatos mokyklą, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo STEAM centrą, rengiant pedagogus, panaudojant universiteto laivą „Brabander“ ir kitus laivus būsimai kadetų mokyklai ir kitoms miesto reikmėms, užsakant miestui aktualius tyrimus Klaipėdos universitete ir kt.

Kai kurioms plane numatytoms priemonėms įgyvendinti reikalingas ne tik finansavimo užtikrinimas, bet ir šalies įstatyminės bazės pakeitimas. Pavyzdžiui, siekiant sudaryti sąlygas savivaldybėms tapti aukštojo mokslo institucijų dalininkėmis-steigėjomis bei tiesiogiai prisidėti prie aukštojo mokslo institucijų regionuose finansavimo.

Klaipėdos mero siūlymu taryba Savivaldybės administracijai taip pat pavedė įvertinti lėšų poreikį priemonėms, kuriose numatytas Klaipėdos miesto savivaldybės prisidėjimas bei, pateikus komitetams ir tarybai, integruoti priemones į savivaldybės 2018–2020 strateginį metų veiklos planą.

Klaipėdos miesto savivaldybė universitetą rėmė ir iki šiol. Už miestui aktualius ir pritaikomus darbus skiriamos vienkartinės premijos, nuo šių metų numatytos ir stipendijos gabiems bei talentingiems I kurso studentams. Šiemet parama universitetui sudarys apie 25 tūkst. eurų.

Be to, siekiant stiprinti bendradarbiavimą, jau dabar nutarta deleguoti Klaipėdos miesto savivaldybės atstovą į Klaipėdos universiteto tarybą. Bendradarbiavimas bus būtinas ir siekiant įgyvendinti Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje numatytas priemones, susijusias su švietimu, aukštuoju mokslu, moksliniais tyrimais ir kt.

 

www.klaipeda.lt