Klaipėdos regiono plėtros tarybai toliau vadovaus V. Grubliauskas

Uostamiesčio merui Vytautui Grubliauskui ir toliau patikėta vadovauti visas Klaipėdos regiono savivaldybės vienijančiai bei už sėkmingą regiono plėtrą atsakingai organizacijai. Trečiadienį vykusiame Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdyje V. Grubliauskas vienbalsiai perrinktas šios Tarybos pirmininku.

V. Grubliausko teigimu, kolegų sprendimas jį perrinkti Regionų plėtros tarybos pirmininku yra didelis ankstesnio jo darbo įvertinimas ir naujas svarus įpareigojimas.

„Buvau, esu ir liksiu savo gimtojo miesto – Klaipėdos – patriotu. Tačiau kartu visada akcentavau, kad sėkminga uostamiesčio plėtra bei ateitis priklauso nuo viso regiono tolygaus augimo, o regionas klestės tik tada, kai sėkmingai  gyvuos bei tolygiai sėkmingai augs visos regiono savivaldybės“, – sakė V. Grubliauskas.

Pirmą kartą Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininku V. Grubliauskas buvo išrinktas 2013-aisiais.

Klaipėdos regiono plėtros taryba – tai iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens sudaryta kolegiali institucija, kurios pagrindinis tikslas – skatinti tolygią ir tvarią Klaipėdos regiono plėtrą, siekiant sumažinti socialinius ir ekonominius netolygumus regiono viduje ir Klaipėdos regiono atskirtį.

Pagrindiniai Klaipėdos regiono plėtros tarybos uždaviniai – efektyviai vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos planavimą, skatinti investicijas ir naujų verslų bei paslaugų kūrimą mieste ir kaime, skatinti bendras regiono savivaldybių iniciatyvas, sprendžiant regiono problemas, pagal kompetenciją atstovauti regioną tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose bei bendradarbiauti su kitų valstybių regionais.