Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Artūro Šulco 2011 metų veiklos ataskaita

 

Tarybos nario priesaiką daviau balandžio 12 d. Tą pačią dieną buvau išrinktas Savivaldybės mero pavaduotoju. Vėliau – Savivaldybės kolegijos nariu.

Taip pat man patikėtos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigos, esu išrinktas AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos pirmininku. Be to, esu viešosios įstaigos  Senamiesčio poliklinikos stebėtojų tarybos narys, nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir koreguoti pirmininkas.

Klaipėdos miesto taryba nustatė tokias mano, kaip mero pavaduotojo, veiklos sritis: savivaldybės ir valstybės turto valdymas;  turizmo organizavimas; sąlygų verslo plėtrai sudarymas; infrastruktūros priežiūra ir plėtra; miesto komunalinio ūkio priežiūra; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas.

Eidamas šias pareigas pagrindinį dėmesį skyriau  Savivaldybės biudžeto pajamoms didinti, analizuojant galimybes optimizuoti rinkliavų, nekilnojamojo turto, žemės nuomos, žemės mokesčių ir kt. dydžius, ieškant galimybių kompensuoti biudžeto netektis dėl įstatymų, susijusių su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, Klaipėdos laisvąja ekonomine zona, bei kitų valstybės teisės aktų. 

Ne mažiau pastangų reikia Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimui optimizuoti, įvertinant visas vykdomas ar tik dalinai vykdomas programas, rinkoje teikiamų ir Savivaldybės teikiamų paslaugų dubliavimą, Savivaldybės įstaigų veiklos efektyvumą, jų funkcijų dubliavimąsi, galimybę atsisakyti teikti tas paslaugas, kurios sunkmečiu yra per didelė finansinė našta miesto biudžetui.

Tokios užduotys mano iniciatyva yra pateiktos Savivaldybės administracijai vykdyti 2012 metais. Nuo jų atlikimo sėkmės didele dalimi priklauso visų klaipėdiečių gyvenamosios aplinkos, socialinių paslaugų kokybės gerinimas.

Šias užduotis būtina atlikti, idant atlaisvintume resursų trims Savivaldybės veiklos 2012-2015 m. prioritetams įgyvendinti :

1. Skaidrus ir efektyvus valdymas;
2. Sveika, tvarkinga ir saugi aplinka kiekvienam klaipėdiečiui;
3. Miesto patrauklumo investuoti ir verslui plėtoti didinimas.

Ataskaitiniais metais miesto Taryba patvirtino mano inicijuotą sprendimą dėl netvarkomų pastatų savininkų apmokestinimo maksimaliu žemės nuomos mokesčio tarifu. Tai tik pradžia: iki šių metų vidurio turime peržiūrėti tiek žemės, tiek žemės nuomos mokesčius ir priimti naujus sprendimus, kurie leistų padidinti Savivaldybės biudžeto pajamas, užtikrinti, kad visi mieste esantys tiek valstybinės, tiek privačios žemės sklypai būtų deramai tvarkomi. Kita vertus, šie sprendimai turi būti optimalūs, – kad verslas pakeltų mokesčių naštą.

Džiaugiuosi, kad miesto Taryba pritarė kitam mano inicijuotam sprendimui – sustabdyti chaotišką laikinųjų statinių (kioskų) statymą viešosiose erdvėse.

Tarybos pavedimu vadovavau darbo grupei, kuri analizavo ir pateikė pasiūlymus dėl rinkliavų už atliekų tvarkymą parametrų bei sukauptų lėšų pertekliaus galimo panaudojimo. Mes pasiūlėme nuo 2013 metų šią rinkliavą mažinti iki 10 procentų. Esu tvirtai įsitikinęs, kad tai bus padaryta. 

Suprasdami klaipėdiečių nerimą dėl naujai statomos kogeneracinės jėgainės (dar vadinamos atliekų deginimo įmone), mes pasiūlėme dalį šios rinkliavos lėšų skirti atliekų rūšiavimo linijos sąvartyne statybai finansuoti, – kad nebūtų deginamos nerūšiuotos atliekos.

Inicijavau ir dabartinių antžeminių atliekų surinkimo konteinerių miesto teritorijoje pakeitimą moderniais požeminiais ir pusiau požeminiais konteineriais. Rasti sprendimai, kad šis projektas netaptų papildoma mokesčių našta nei miestiečiams, nei Savivaldybės biudžetui.

Pirmuosius (bandomuosius) požeminius konteinerius Klaipėdoje išvysime jau šį pavasarį. Miesto gyventojai galės juos įvertinti ir patarti, kuris modelis labiausiai tinkamas mūsų aplinkai. Pasirinkus tinkamą modelį per porą metų mieste bus įrengta apie 600 tokių konteinerių. Pagrindiniai jų pranašumai: ekologiškumas, geresnis estetinis vaizdas, eliminuota galimybė asocialių asmenų invazijai. Be to, tokio tipo atliekų konteinerių eksploatacija yra pigesnė.

Esu įsitikinęs, kad prie miesto Savivaldybės administracijos suburta Smulkaus ir vidutinio verslo taryba, kurios vienu iniciatorių buvau (o dabar esu ir narys), ateityje taps puikia patariamąja bei interesų derinimo institucija.

Ataskaitiniais metais pradėjome ir toliau tęsiame iniciatyvas dėl priemiestinio transporto įtraukimo į bendrą miesto viešojo transporto sistemą. Tikiuosi, kad šiais metais pradėsime į šią sistemą integruoti ir dalį maršrutinių taksi, pradės veikti vadinamoji  „bendro bilieto“ sistema.

Siekdami apsaugoti miestą nuo taršos bei reguliuoti transporto srautus, analizuojame esamą padėtį bei rengiame pokyčius rinkliavos už automobilių stovėjimą sistemoje. Pagrindinė pokyčių kryptis, mano galva, – apsaugoti  apmokestintų zonų gyvenamųjų namų kiemus nuo svetimų automobilių invazijos. Tikiuosi, kad sprendimus šiais klausimais galėsime priimti pavasarį.

Prekyba paplūdimiuose, paplūdimių ir jų prieigų tvarkymas, Savivaldybės valdomų įmonių veiklos planavimas ir atsakomybės užtikrinimas, beglobių gyvūnų sterilizavimo bei vakcinavimo sistemos sukūrimas – šie ir daugelis kitų darbų yra mano, kaip Tarybos nario, veiklos kasdienybė.

Antra vertus, nelieku nuošalyje ir tų veiklos sričių, kurios nėra man priskirtos. Pavyzdžiui, viešoji tvarka. Tai, kad miesto Taryba patikėjo, jog ir sunkiomis ekonominėmis sąlygomis reikia kurti ir plėsti Viešosios tvarkos skyrių, yra nemenkas pasiekimas. Efektyviai veikdama ši tarnyba turi užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės normų, tarp jų ir miesto Tarybos patvirtintų taisyklių daugelyje žmonėms svarbių sričių – nuo naminių gyvūnų laikymo iki reklamos viešosiose vietose įrengimo.