Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Algirdo Grublio 2012 metų veiklos ataskaita

 

Antraisiais tarybos nario kadencijos metais tęsiau darbo veiklą Liberalų sąjūdžio frakcijos komandoje. Būdamas jos pirmininku per metus sukviečiau 31 posėdį ir 2 pasitarimus. Jų metu kartu su miesto meru V.Grubliausku analizavome tarybos sprendimų projektus ir diskutavome aktualiais savivaldybės problemų sprendimo klausimais: biudžeto pajamų didinimas, rinkliavų optimizavimas, mokesčių surinkimas, teritorijų planavimas, SGD terminalo statyba, uosto ir miesto santykiai, miesto strateginio plano ruošimas, seniūnaičių veiklos organizavimas.
Nuolat dalyvavau koalicijos pasitarimuose ir pirmadienio pasitarimuose su administracija pas miesto merą. Svarstant aktualius miestui klausimus stebėjau savivaldybės tarybos kolegijos pas tarimus.
Dirbau miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete. Per metus surengti 25 posėdžiai. Dalyvavau 22. Buvau iniciatyvus  aplinkosaugos srityje, ypač sprendžiant miesto oro ir aplinkos taršos mažinimo problemas. Tiek posėdžiuose, tiek raštais reikalavau, kad statant SDG terminalą, būtų skirtos lėšos ir įrengta nauja taršos matavimo stotis. Nuolat pasisakiau dėl Danės upės gamtinės aplinkos ir vandens kokybės gerinimo. Reikalavau, kad būtų plečiamas apleistų ir neprižiūrimų pastatų, kuriems privalu taikyti didesnius mokesčius ir skirti baudas, sąrašas. Per metus posėdžių dokumentuose fiksuota 10 mano pasiūlymų ir nutarimų projektų, kurie buvo priimti bendru komiteto narių sutarimu.
Aktyviai dalyvavau Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto darbe. Dalyvavau visuose 10 komiteto posėdžių, pareikšdamas nuomonę ir pastabas. Komiteto veikos rezultatas: ženkliai per šiuos metus pagerėjusi miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo kokybė. Dėjau pastangas, kad būtų tarnybai skirtas dar vienas darbuotojo etatas.
 
Esu Korupcijos prevencijos ir kontrolės komiteto pirmininkas. Pripažinsiu, kad komiteto darbas nebuvo aktyvus, tačiau pasyvumą natūraliai sukėlė per anksti įsibėgėjusi Seimo rinkimų kampanija. Korupcijos tematika šioje kampanijoje buvo labai  jautri  ir  nesinorėjo, kad komiteto posėdžiai taptų „pigia tribūna“. Nuolat studijavau savivaldybės administracijos ruošiamus dokumentų projektus, teikiau pastabas. Stengiausi, kad būtų paskirtas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą savivaldybės administracijoje. Tai pavyko. Nes politikas negali atlikti pareigą kolektyve, kuriame pats nedirba, o tik vykdo visuomeninę kontrolę. Dalyvavau STT surengtuose mokymuose Vilniuje ir seminare Klaipėdoje. Dalyvaujant STT pareigūnams surengtas posėdis – susitikimas su LR Seimo narių grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ pirmininke A. Bilotaite.
Dalyvauju Savivaldybės tarybos Jūrinių ir vidaus vandenų komisijos darbe. Kartu su komisijos pirmininku V.Bernotu dėjome nemažai pastangų, kad nuo 2012 m. atsirastų  realus žuvies turgus Danės krantinėje. Vasarą minimali prekyba  jau vyko.  Skyriau dėmesį  Klaipėdos žuvininkystės vietinės veiklos grupės darbo skaidrumui užtikrinti. Teikiau pastabas dėl delsimo ruošiant projektus  ES paramos lėšų įsisavinimui.
Skyriau daug dėmesio  ir energijos miesto bendruomenės veiklos aktyvinimui:
1. Ištisus metus dalyvavau įvairiose diskusijose, svarstymuose ir pasitarimuose bei ruošiant dokumentus dėl Klaipėdos miesto  kūno kultūros ir sporto sistemos reformos  metmenų įgyvendinimo.
2. Akyviai dirbau darbo grupėje dėl Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo. Dirbant komandoje pavyko įgyvendinti 3 gerus projektus.
3. Siekiant atgaivinti senamietį pirma kartą surengėme LR orientavimosi sporto čempionato varžybas su startu ir finišu Teatro aikštėje ir trąsomis senamiesčio gatvelėse. Kartu vyko renginys jaunimui „Pažink senamiestį bėgiodamas". Varžybose dalyvavo 650 šalies ir užsienio  sportininkų. Buvau  šių renginių  organizacino komiteto narys ir vyr. teisėjas.
4. Dirbau organizacinėje grupėje ruošiant Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos  90-mečio paminėjimo renginius. Naktinio žygio trasos ir teatralizuota karybos istorijos klubų inscenizacija „Prefektūros šturmas“ Teatro aikštėje turėjo įsiminti daugeliui.
Nuoširdžiai
Algirdas Grublys

Antraisiais tarybos nario kadencijos metais tęsiau darbo veiklą Liberalų sąjūdžio frakcijos komandoje. Būdamas jos pirmininku per metus sukviečiau 31 posėdį ir 2 pasitarimus.

Jų metu kartu su miesto meru V.Grubliausku analizavome tarybos sprendimų projektus ir diskutavome aktualiais savivaldybės problemų sprendimo klausimais: biudžeto pajamų didinimas, rinkliavų optimizavimas, mokesčių surinkimas, teritorijų planavimas, SGD terminalo statyba, uosto ir miesto santykiai, miesto strateginio plano ruošimas, seniūnaičių veiklos organizavimas.

Nuolat dalyvavau koalicijos pasitarimuose ir pirmadienio pasitarimuose su administracija pas miesto merą. Svarstant aktualius miestui klausimus stebėjau savivaldybės tarybos kolegijos pas tarimus.

Dirbau miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete. Per metus surengti 25 posėdžiai. Dalyvavau 22. Buvau iniciatyvus  aplinkosaugos srityje, ypač sprendžiant miesto oro ir aplinkos taršos mažinimo problemas. Tiek posėdžiuose, tiek raštais reikalavau, kad statant SDG terminalą, būtų skirtos lėšos ir įrengta nauja taršos matavimo stotis. Nuolat pasisakiau dėl Danės upės gamtinės aplinkos ir vandens kokybės gerinimo. Reikalavau, kad būtų plečiamas apleistų ir neprižiūrimų pastatų, kuriems privalu taikyti didesnius mokesčius ir skirti baudas, sąrašas. Per metus posėdžių dokumentuose fiksuota 10 mano pasiūlymų ir nutarimų projektų, kurie buvo priimti bendru komiteto narių sutarimu.

Aktyviai dalyvavau Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto darbe. Dalyvavau visuose 10 komiteto posėdžių, pareikšdamas nuomonę ir pastabas. Komiteto veikos rezultatas: ženkliai per šiuos metus pagerėjusi miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo kokybė. Dėjau pastangas, kad būtų tarnybai skirtas dar vienas darbuotojo etatas.

Esu Korupcijos prevencijos ir kontrolės komiteto pirmininkas. Pripažinsiu, kad komiteto darbas nebuvo aktyvus, tačiau pasyvumą natūraliai sukėlė per anksti įsibėgėjusi Seimo rinkimų kampanija. Korupcijos tematika šioje kampanijoje buvo labai  jautri  ir  nesinorėjo, kad komiteto posėdžiai taptų „pigia tribūna“. Nuolat studijavau savivaldybės administracijos ruošiamus dokumentų projektus, teikiau pastabas. Stengiausi, kad būtų paskirtas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą savivaldybės administracijoje. Tai pavyko. Nes politikas negali atlikti pareigą kolektyve, kuriame pats nedirba, o tik vykdo visuomeninę kontrolę. Dalyvavau STT surengtuose mokymuose Vilniuje ir seminare Klaipėdoje. Dalyvaujant STT pareigūnams surengtas posėdis – susitikimas su LR Seimo narių grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ pirmininke A. Bilotaite.

Dalyvauju Savivaldybės tarybos Jūrinių ir vidaus vandenų komisijos darbe. Kartu su komisijos pirmininku V.Bernotu dėjome nemažai pastangų, kad nuo 2012 m. atsirastų  realus žuvies turgus Danės krantinėje. Vasarą minimali prekyba  jau vyko.  Skyriau dėmesį  Klaipėdos žuvininkystės vietinės veiklos grupės darbo skaidrumui užtikrinti. Teikiau pastabas dėl delsimo ruošiant projektus  ES paramos lėšų įsisavinimui.

Skyriau daug dėmesio  ir energijos miesto bendruomenės veiklos aktyvinimui:

1. Ištisus metus dalyvavau įvairiose diskusijose, svarstymuose ir pasitarimuose bei ruošiant dokumentus dėl Klaipėdos miesto  kūno kultūros ir sporto sistemos reformos  metmenų įgyvendinimo.

2. Akyviai dirbau darbo grupėje dėl Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo. Dirbant komandoje pavyko įgyvendinti 3 gerus projektus.

3. Siekiant atgaivinti senamietį pirma kartą surengėme LR orientavimosi sporto čempionato varžybas su startu ir finišu Teatro aikštėje ir trąsomis senamiesčio gatvelėse. Kartu vyko renginys jaunimui „Pažink senamiestį bėgiodamas". Varžybose dalyvavo 650 šalies ir užsienio  sportininkų. Buvau  šių renginių  organizacino komiteto narys ir vyr. teisėjas.

4. Dirbau organizacinėje grupėje ruošiant Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos  90-mečio paminėjimo renginius. Naktinio žygio trasos ir teatralizuota karybos istorijos klubų inscenizacija „Prefektūros šturmas“ Teatro aikštėje turėjo įsiminti daugeliui.

 

Nuoširdžiai

Algirdas Grublys